Rozhovory s architektem

Kromě dobře dostupných a přehledných záhonů se může nejedna zahrada „pochlubit“ i neatraktivními místy, jako jsou třeba různé svahy, cípy, manipulační prostory nebo odvrácená či vzdálená místa.

Vynikající půdopokryvnou rostlinou je nízký plazivý druh ostružiníku – Rubus tricolor. Tato dřevina se vyznačuje bujným růstem, zajímavými lesklými listy a výborným krycím efektem.

Pro majitele se taková místa stávají spíše černou můrou než radostí, a i když se často jedná o malé plochy, vyžadují obvykle až nepřiměřenou údržbu. Opět jsme proto požádali zahradníka Pavla Chloubu, aby nám poradil, jak v podobné situaci postupovat a vyvarovat se přitom zbytečných chyb.

Nevzhledná zákoutí a těžko dostupné plochy trápí nejednoho uživatele rodinné zahrady. Jsou to třeba prudší svahy či místa kolem garáží, stodol či jiného technického zázemí. Je možné tato místa nějak vyřešit?

Můžete si vybrat hned ze dvou řešení. První cesta je trochu alibistická, ale za určitých okolností může postačit. Někdy totiž stačí, když nevzhledný nebo těžko udržovatelný prostor jen zakryjete a schováte před zraky pozorovatelů. Pro tento účel poslouží dobře zvolené dřeviny pěstované jako volně rostoucí nebo ve formě živých plotů. Pakliže místní podmínky nepřejí pěstování rostlin, je možné ještě situaci řešit pomocí různých zástěn, předělů či treláží. Druhá cesta, zahradnická, je na první pohled možná trochu obtížnější a trochu delší, ale výsledek zpravidla stojí za to. I na zdánlivě obtížných místech můžete totiž dosáhnout skvělých výsledků za pomoci živých rostlin. Pro tento účel se zahradníci často s nadějí obracejí ke skupině rostlin označovaných jako půdopokryvné.

Které rostliny můžeme vlastně tímto přívlastkem označit?

Záleží na úhlu pohledu. Pod tímto pojmem si někteří představují pouze nízké rostliny plazivého růstu. Ale za půdopokryvné rostliny lze považovat i ty druhy rostlin, které rostou vzpřímeně až do výšky jednoho metru a přitom trvale zvládnou hustý výsadbový spon a pokryjí povrch půdy tak dokonale, že žádný plevel ani jiné nežádoucí rostliny už nemají šanci v tomto porostu uspět. Půdopokryvné rostliny jsou jedinečné, ale zatím trochu nedoceněné.

V čem jedinečnost půdopokryvných rostlin vlastně spočívá?

Jako půdopokryvné mohou někdy působit i různé druhy pnoucích rostlin, jako například přísavníky (Parthenocissus), které umějí za poměrně krátkou dobu porůst velké plochy.

Půdopokryvné rostliny umějí při správné technologii založení záhonů relativně rychle pokrýt povrch půdy. Kromě toho, že zabrání růstu plevelů, zároveň působí ekologicky. V mnoha ohledech nahradí mulčovací materiály, ale z hlediska ekologického je i výrazně předčí. Nízké rostliny rozprostírající se nad povrchem půdy vytvoří útočiště pro řadu drobných živočichů, chrání půdu od rychlého vysychání a za pomoci bohaté sítě kořenů také výrazně šetří půdu před erozí. Odumřelé části rostlin, jako například opadané listy či natě trvalek, navíc vracejí půdě organickou hmotu, která se časem změní na důležitý humus. A je tu ještě jedna věc, také docela důležitá – půdopokryvné rostliny jsou často i hezké a naplňují tak i estetické poslání.

Když je to tak, proč vlastně zůstávají podle vás tak trochu nedoceněné?

Důvodů je možná trochu více. Tím nejvýznamnějším je asi o něco vyšší pořizovací cena na počátku zakládání výsadby. Jako zdánlivě vyšší se tyto náklady ukazují zejména ve srovnání s cenou za založení trávníku, který právě nejčastěji pokrývá těžko dostupná a málo hezká místa v zahradě. Je pravda, že založení porostu z půdopokryvných dřevin vyjde na vyšší částku než jednoduché osetí místa travní směsí. Následující měsíce či dokonce roky ale pohled na ekonomiku výrazně změní. Zatímco zatravněné místo bude vyžadovat neustálou údržbu, místo osázené půdopokryvnými rostlinami si za poměrně krátkou dobu začne žít vlastním životem a péči člověka bude vyžadovat jen výjimečně. Je však nesmírně důležité výsadbu provést pečlivě a kvalitně. A to je možná další důvod, proč půdopokryvné rostliny ještě nedosáhly obliby, která by jim náležela.

Co přesně si máme představit, když mluvíte o pečlivé a kvalitní výsadbě?

  • Možná bychom mohli vše důležité shrnout do čtyř základních pravidel.
  • Nejdříve pro konkrétní místo vyberte správný rostlinný druh, resp. odrůdu.
  • Místo určené k výsadbě pak pečlivě odplevelte.
  • Poté dokonale připravte půdu a pro rostliny, které se šíří oddenky, půdu dobře prokypřete na celé výsadbové ploše.
  • K vlastní výsadbě používejte jen rostlinný materiál v nejlepší kvalitě a v dostatečném množství.

Jaké chyby se nejčastěji objevují při výběru rostlin určených pro pokrytí půdy?

Pohled na výsadbu, kde půdopokryvné rostliny zcela nahradily trávník a můlčovací kůru.

Už jsme o tom hovořili v souvislosti s výsadbou stromů. Mnoho lidí stále upřednostňuje estetická hlediska před biologií rostlin a myslí si, že každá rostlina má za povinnost růst a být hezká. Zohlednění nároků rostlin pro konkrétní stanoviště je ale nesmírně důležité. Rostliny milující slunce nemohou prosperovat v hlubokém stínu stromů a platí to i naopak. Pokud se někdo rozhodne pro výsadbu půdopokryvných rostlin, a není si jistý, jestli zvolil správný rostlinný druh, měl by se poradit se spolehlivým odborníkem a svůj záměr s ním předem probrat. Stejně dobře poslouží i kvalitní literatura a důvěryhodné internetové stránky.

Odplevelování půdy je poměrně neoblíbeným úkonem. Je při výsadbě půdopokryvných rostlin opravdu tak nezbytné?

Máte pravdu, někdo při výsadbě věří, že si půdopokryvné rostliny s plevelem poradí. Někdy to může být pravda, ale většinou je to právě plevel, který zvítězí. Týká se to třeba pýru, bodláků, pampelišek i přesličky. V dobře zapojeném porostu jsou šance plevelů malé, ale pokud v půdě zůstanou živé zbytky jejich kořenů, je pravděpodobné, že těsně po výsadbě budou rychlejší než půdopokryvné rostliny. Tato počáteční rychlost jim zabezpečí dostatek prostoru pro další život a dodatečné pletí v porostu půdopokryvných rostlin je nezábavné, deprimující a nepříliš účinné.

Uvedl jste, že půda musí být pro některé rostliny dostatečně kyprá a dobře připravená. K čemu je to důležité?

V případě půdopokryvných rostlin opravdu záleží na jejich dynamickém růstu. Hraje se o čas – protože pokud povrch půdy nepokryjí vybrané rostliny, budou to rostliny z náletů nebo plevele, jejichž semínka v půdě čekají na svou šanci. Proto je třeba půdopokryvným rostlinám připravit stanoviště tak, aby co nejrychleji začaly plnit svoji funkci. Kyprá půda je důležitá zejména pro půdopokryvné trvalky a dřeviny, které vytvářejí odnože a oddenky. Ty se v kypré půdě dobře šíří prostorem a rychle ho obsazují. Pokud jim dopřejete jen prostou výsadbovou jamku v utužené půdě, oddenky se do prostoru nedostanou a porost půdopokryvných rostlin bude nedokonalý a tím nefunkční.

Závěrem bychom si ještě mohli věnovat kvalitě výsadbového materiálu, případně množství rostlin na vybrané stanoviště.

Čas od času je možné se setkat s rostlinami, které se nabízejí za zvýhodněnou cenu. Slevy mohou mít různé důvody, v případě, že se ale jedná o snížení ceny kvůli horší kvalitě rostlin, je to na pováženou. Ano, je pravda, že se mnoho druhů dokáže po výsadbě do volné půdy vzchopit, ale v případě poškozených rostlin může tato regenerace trvat nepřiměřeně dlouho. A jak už jsem uvedl, obvykle se hraje o čas. Aby vaše rostliny získaly náskok před nechtěným plevelem, musejí být zdravé a v dobré kondici. Dodržení optimálního množství rostlin na jednotku plochy je rovněž hodně důležité. Pokud podceníte celkové množství vysazených rostlin, hrozí stejné riziko, jako byste použili rostliny poškozené a málo vitální. Jestliže ale dodržíte všechny výše uvedené podmínky, je pravděpodobné, že se dopracujete k dobrým výsledkům. Začátek práce bude možná o něco náročnější, ale finální výsadba bude znamenat navzdory vyšším počátečním nákladům více volného času a podstatně jednodušší a také levnější údržbu.

FOTO: PAVEL CHLOUBA

Rozhovory s architektem

Rozhovory s architektem

Zajímavé