Slimáci: velký problém letních zahrad

Slimáci dokážou za pár dní zlikvidovat celou úrodu, a proto jsou právem vnímáni jako nebezpeční škůdci. Problém je především v tom, že původní druhy, které se na zahradách po desítiletí vyskytovaly a měly tam řadu přirozených nepřátel, byly z velké většiny nahrazeny zavlečenými slimáky z jižní Evropy. A ti se zde nyní nekontrolovatelně množí. Proto rad, jak před nimi ochránit úrodu, není nikdy dost.

slimaci

Zavlečení slimáci, k nejrozšířenějším patří plzák španělský, mají odlišný vzhled a vybarvení od zdejších druhů, a navíc dospělí jedinci dorůstají délky až dvanácti centimetrů, takže se jim často naši ptáci a ostatní draví živočichové vyhýbají. Jejich přirozenými nepřáteli mohou být třeba draví střevlíci, drabčíci, páteříčci, ropuchy, slepýši, ježci, rejsci a jiní. Z výčtu je jasné, že v zahradách se těchto zvířat vyskytuje mnohem méně než ve volné přírodě.

Jak na ně?

Zaručené a univerzální rady, které by vedly k jejich vyhubení, neexistují. Nejlepších výsledků dosáhnete kombinací různých metod, které se hodí na konkrétní zahradu. Podmínky na jednotlivých pozemcích se liší podle toho, kolik tady pěstujete užitkových a okrasných rostlin, jak a často zaléváte a tak dále. Zatímco na velkých zahradách si často stačí pořídit indické běžce, kteří jsou v posledních letech velikým hitem jako nekompromisní konzumenti slimáků, na malých si budete muset vystačit třeba s mechanickými zábranami.

1. Zábrany mechanické

Mechanické bariéry slimáky nehubí, ale brání jim vniknout na záhon. Stačí, když okraje záhonů vysypete materiálem, který nepřekonají, jako drobný ostrý štěrk, doporučují se i drcené skořápky, kávová sedlina či jehličí. Tyto rady uplatní hlavně majitelé malých zahrad s jedním či dvěma záhony, protože potřeba obstarat si dostatek skořápek či jehličí může být problém. Na větších plochách vyzkoušejte olemování hustým pletivem. Stačí třiceticentimetrová bariéra zapuštěná do země, která má okraje zahnuté ven pod úhlem čtyřiceti pěti stupňů, takže ho slimáci nedokážou překonat.

2. Hubení moluskocidy

Moluskocidy jsou přípravky určené na hubení měkkýšů, které účinkují okamžitě a rychle, jakmile je slimák pozře. Moderní přípravky jako Desimo Duo fungují už při pouhém kontaktu. Navíc proti starším preparátům obsahuje látku bitrex, která patří k nejhořčím na světě, a díky tomu granule nepozřou psi a kočky. Konkrétně tento přípravek navíc obsahuje i repelentní látku Lore, která odrazuje zvířata natolik, že na ošetřený záhon ani nevstoupí. Riziko, že se domácí mazlíčkové přiotráví, je tak sníženo opravdu na minimum. Další přípravek – Ferramol – účinkuje pouze po pozření, ale lze ho používat v biozahradách, protože jeho účinnou látku tvoří rozložitelný fosforečnan železitý.

3. Přípravky biologické ochrany

Přípravky biologické ochrany využívají protikladných a parazitických vztahů mezi rostlinami. Základ tvoří hlístice, co jsou paraziti množící se uvnitř hostitelů. Výrobky (Nemaslug, Nematop) se prodávají v podobě prášku, z něhož připravíte roztok, který nalijete kolem záhonů. Platí, že na čím větší ploše tuto ochranu využijete, tím více znásobíte účinek. Je tedy dobré se domluvit i se sousedy. Pozor ale, efekt není okamžitý, výsledek je zřejmý až po delší době.

4. Pasti si vyrobíte sami

Nejčastěji se používají pivní pasti, do nichž slimáci chtiví sladkého nápoje nalezou a utopí se. Jde o poměrně jednoduché opatření a jeho účinnost závisí na tom, jak a kam past umístíte. Je možné ji koupit hotovou, ale můžete ji vyrobit i ze seříznuté PET lahve. Past vždy zakopejte do záhonu na úroveň terénu. Pozor! Musíte použít alkoholické pivo a návnadu pravidelně doplňovat!

5. Prevence je základ

Prevence se skládá z nejrůznějších opatření. Patří mezi ně především úklid rozličných kupek organických zbytků a plevelů, které často na zahradě zůstávají. Dále pravidelné otáčení a kontrola prken nebo velkých květináčů, kde se ve vlhku a stínu slimáci rádi schovávají. Opatrní buďte rovněž při delším skladování nejrůznějšího materiálu na zahradě, který se opět může stát útočištěm pro slimáky. Místem jejich silného výskytu jsou i nekosené příkopy a podobná místa.

6. Správné načasování

Nejúčinnější jsou zásahy prováděné od května do července, kdy dospělí jedinci kladou vajíčka. V této době tedy účinně zasáhnete do vývojového cyklu slimáků. Koncem léta už je boj tak trochu zbytečný, neboť se už nerozmnožují, a protože jde o teplomilné živočichy, zimu nepřežijí. Omezíte jen škody, které by způsobili do konce sezony.

redakce, foto Shutterstock

Více informací se nachází v květnovém vydání z roku 2016, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

Flora titulka_06_2016

Slimáci: velký problém letních zahrad