Textilie a mulče pro jednodušší zahradničení

Práce na zahradě je příjemná, ovšem čas od času přijdou vhod výrobky a materiály, které dokážou starosti o záhony – a nejen ty – zjednodušit. Mezi ně patří i mulče a různé typy textilií. Ty jsou k mání v mnoha provedeních a liší se i použitím. Ještě jste to s nimi nezkoušeli? Zde je několik důvodů, proč to udělat třeba už letos.

mulc4V praxi mnozí nedělají rozdíl mezi pojmy mulčovací materiál a textilie. Současný trh nabízí opravdu bohatý sortiment obojího. Správně mají mulče především zabránit rozrůstání plevelů a snížit výpar vody z půdy, textilie jsou univerzálním materiálem. Najdete mezi nimi například ty netkané a tkané, které na zahradách často zastávají funkci mulče, při správném použití také chrání rostliny před nízkými teplotami v zimě. Geotextilie se zase využívají jako jeden z vhodných materiálů při stavbě zahradního jezírka nebo při budování střešní zahrady. Jak už z výčty vyplývá, různé typy mají různé vlastnosti a každá slouží k něčemu jinému. Zatímco výrobci u nich zpravidla uvádějí pouze pozitiva, v praxi brzy poznáte i jejich horší stránky.

Textilie zabraňují plošnému zaplevelení.

Textilie zabraňují plošnému zaplevelení.

Použití textilií v praxi

V zahradě najdou uplatnění především textilie netkaného typu, které jsou dobře propustné pro vodu a vzduch a v případě bílé textilie také pro světlo.

Netkané textilie tmavé, tedy černá či hnědá, se často používají v užitkové zahradě jako funkční náhrada klasického mulče. Tmavá barva totiž omezuje pronikání světla k půdnímu povrchu, takže zabraňuje klíčení plevelů, ale zároveň perfektně propouští vodu i vzduch do půdy.

Světlé netané textilie navíc propouštějí světlo, proto se pod nimi daří i pěstovaným rostlinám. Bílé varianty tak slouží k ochraně sazenic před nízkými teplotami, nebo naopak ostrým sluncem, přehozená přes rostliny či keře ochrání úrodu před ptáky.

V nabídce zahradních center objevíte také textilie tkané, u nichž výrobce garantuje dlouhou životnost, která se pohybuje okolo třiceti let, ale také odolnost vůči UV záření a chemickým postřikům. Na záhonech opět plní funkci mulče, ale ne vždy je její použití vhodné. Především na jílovité vlhké půdě může zabraňovat odpařování vody a rostliny zde mohou časem odumírat kvůli nadměrnému zamokření a celkovému zhoršení kvality půdy.

Dřevěná štěpka je levný a ekologický materiál.

Dřevěná štěpka je levný a ekologický materiál.

Berte také v úvahu, že textilie zabraňují rozrůstání okrasných trvalek s podzemními i nadzemními výběžky, pro záhony s těmito druhy je proto nevhodná. Ze velké negativum lze považovat i jejich vzhled, zvláště pokud textilii nepokrývá jiný mulčovací materiál. V zahradě ji proto používejte pouze tam, kde je jí opravdu zapotřebí.

Poměrně univerzálním materiálem při stavbě zahradních jezírek, budování či rekonstrukci střešních zahrad nebo ve stavebnictví je geotextilie. Vyrábí se v mnoha provedeních a odlišné gramáži. Tato textilie plní hned několik funkcí, ale vždy záleží na přesném použití. Slouží například jako filtrační vrstva u střešních zahrad, zatímco v okrasném jezírku ve spodní i vrchní vrstvě chrání před mechanickým poškozením jezírkovou folii, kterou by jinak mohly protrhnout ostré hrany kamene. Vyrábí se z přírodních či syntetických vláken a v posledních letech seženete čím dál tím častěji geotextilii z recyklovaných materiálů.

Minerální mulč se uplatní hlavně u krajů výsadeb.

Minerální mulč se uplatní hlavně u krajů výsadeb.

Všestranné mulče

Jen málokdo nezná pojem mulčovací materiály, ovšem jak je správné používat v praxi ví málokdo. Nejeden zahradník pak dělá mnoho chyb, které podstatně snižují účinnost jinak kvalitního materiálu. Pokud se rozhodnete pro využití některého z mulčů, děláte to proto, že do něj očekáváte dobrou propustnost pro vzduch a vodu, chcete, aby zabraňoval nadměrnému klíčení plevelů a jeho druh a typ vybíráte také s přihlédnutím na to, jak dobře bude na záhonech vypadat. Bohužel mnozí je vybírají hlavně podle estetické stránky. Přitom díky široké nabídce není problém vybrat pěkný a a zároveň plně funkční materiál, který na zahradě splní očekávání.

Vrstva trávy kryje půdu v zeleninových záhonech.

Vrstva trávy kryje půdu v zeleninových záhonech.

Přírodní versus okrasná zahrada

Jedním z aspektů, který zohledněte při volbě mulče, je také zahradní styl. Zcela odlišné materiály se totiž hodí do čistě okrasné a jiné do přírodní zahrady. V té první byste měli zohlednit funkčnost i vzhled. Přednost zde proto dostávají minerálním drtě, štěrk, kačírek, mulčovací kůra z jehličnatých dřevin nebo štěpka. V přírodní a permakulturní zahradě se od mulče navíc žádá, aby byl ekologický, zapojil se do půdního života a koloběhu živin. Tyto požadavky splňuje například spadané listí, sláma, čistá štěpka, jemně posečená tráva nebo krabicový karton bez lepenky. Každý typ má různá pozitiva, ale zároveň i nedostatky, se kterými musíte počítat.

Mulč z organických materiálů je třeba čas od času doplnit.

Mulč z organických materiálů je třeba čas od času doplnit.

Zde je přehled nejčastěji používaných mulčů:

  • Minerální mulče – rostlinný původ – borka, štěpka, sláma, tráva, listí

  • Organické mulče – nadrcená či jinak upravená hornina – štěrky, kačírky, kamenné drtě, písek

  • Uměle vyráběné mulče – textilie, karton


Možnosti použití textilií na zahradě

  • Světlá netkaná textilie – ochrana zeleninových výsadeb proti působení nízkých teplot, ochrana mladé zeleniny před ostrým sluncem, ochrana dřevin proti nízkým teplotám v zimě

  • Tmavá netkaná textilie – náhrada mulčovacího materiálu v zeleninových výsadbách, zabraňuje klíčení plevelů, zároveň ochraňuje sklizeň před znečištěním zeminou

  • Tkaná textilie – náhrada mulčovacích materiálů, zabraňuje klíčení plevelů, podložní vrstva pod dlažbu

  • Geotextilie – ochrana jezírkové folie v okrasném či koupacím jezírku, podložní vrstva pod herní prvky či zpevněné povrchy, filtrační vrstva na střešní zahradě, použití v mobilních nádobách jako jedna ze součástí systému, který zabraňuje zimnímu vymrzání

Černá textilie najde využití při pěstování jahod i zeleniny.

Černá textilie najde využití při pěstování jahod i zeleniny.


Nejběžnější typy mulčovacích materiálů, jejich výhody a nevýhody

Mulčovací borka neboli kůra

+ snadno dostupná, výhřevná, lehká, dobře propouští vzduch a vodu, některé typy poměrně zajímavé

při rozkladu okyseluje půdu, rychle se rozkládá, nutné častější doplňování

Štěpka, listí, sláma

+ snadno dostupná, postupně se rozkládá a zapojuje se do koloběhu živin

– nutnost častého doplňování kvůli rychlému rozkladu

Posečená tráva

+ snadno dostupná, mulčování umožňuje využití této hmoty, kterou by jinak bylo nutné zkompostovat, zapojuje se do koloběhu živin

– časté doplňování, použít lze pouze jemně posečenou trávy v tenké vrstvě, v opačném případě se špatně rozkládá a podléhá hnilobě

Pozor! Někteří zahrádkáři na mulčování využívají seno, které ovšem obsahuje obrovské množství semen dvouděložných rostlin, tedy plevelů, které pak ve výsadbách rychle klíčí.

Štěrk, kačírek, kamenná drť

+ nepodléhají rychlému rozkladu, pouze pomalé zvětrávání, doplňování stačí po delší době, většina hornin neovlivňuje pH půdy, ochlazují půdní povrch, což pozitivně působí na tepelný režim půdy hlavně v létě

– vysoká hmotnost ovlivňuje způsob přepravy


PRAKTICKÝ TIP

Pozor na centimetry

Funkčnost mulčovacího materiálu poměrně dost ovlivňuje také tloušťka vrstvy, ve které jste mulč použili. Pokud u organického materiálu nasypete jen slabou vrstvu, budete ji muset poměrně brzo – za rok až dva – opět doplňovat. Správně byste měli záhon pokrýt osmi až patnácti centimetry mulče, záleží na typu výsadby. U minerálních materiálů postačí slabší vrstva okolo pěti centimetrů. Štěrky a kačírky jsou stabilní a ve výsadbě tak vydrží mnohem déle.

Více informací se nachází ve speciálním vydání z roku 2016, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

Flora tit_04_16_special

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Textilie a mulče pro jednodušší zahradničení