Výsadba vodních rostlin bez substrátu

Vodní rostliny jsou součástí okrasných i koupacích jezírek, kde fungují nejen jako estetický prvek, ale i funkční filtr živin, které jinak ve vodě způsobují přemnožení řas a sinic. Vysazují se zpravidla do substrátu, který je pro ně sice přímo určený, často však způsobuje uvolnění živin. My pro vás ale máme připravený takový způsob výsadby, který vede k průzračné a čisté vodě.

Výsadba bez substrátu předchází nadbytečnému uvolňování živin do vody.

Výsadba bez substrátu předchází nadbytečnému uvolňování živin do vody.

Vodní plochy jsou v zahradní a krajinářské tvorbě stále oblíbenější. Kromě zvlhčování vzduchu vytvářejí i biotop, který umožňuje výskyt specifických vodních rostlin a různých vodních živočichů. Pokud se rozhodnete pro realizaci okrasného či koupacího jezírka, budete se chtít v létě těšit z čisté vody. Proto se do jezírek instalují výkonné filtrační systémy, které se postarají o koloběh i čištění vody. Čisticí funkci zastávají ale také rostliny v různých hloubkových zónách. A právě technika jejich výsadby ve velké míře ovlivní, zda vás v budoucnu ve vodě potrápí výskyt řas a sinic.

Běžné výsadby

Ve vodě s vysokým obsahem živin se množí sinice a řasy.

Ve vodě s vysokým obsahem živin se množí
sinice a řasy.

V přirozených nádržích, které nemají dno pokryté rybniční fólií, se rostliny běžně vysazují do volné půdy. V takových nádržích ovšem ani nelze očekávat křišťálově čistou vodu. Okrasná a koupací jezírka musí ale splnit vysoká očekávání svých majitelů. Většina zahradnických firem proto vysazuje vodní a bahenní rostliny u vodních ploch s rybniční fólií do výsadbových košů. Ty mohou být plastové nebo dokonce látkové. Naplní se substrátem, do kterého se vysadí rostlina, a na povrchu se následně zamulčuje štěrkem nebo kačírkem. S touto technologií se ale pojí postupné uvolňování živin do vody, které mohou v krajním případě způsobit eutrofizaci vody. Proč tedy substrát při výsadbě nevynechat? Důvodem jsou obavy z nedostatku živin potřebných pro růst a vývoj vysazených rostlin. Tyto obavy jsou však zbytečné.

Teď trochu jinak…

Voda obsahuje živiny potřebné pro růst rostlin a zanesení některých organických látek, které dodají do vody další živiny, se nikdy zcela neubráníte. I takto malé množství živin může ale způsobit růst řas, proto je dobré k výsadbě rostlin použít na živiny chudý substrát. Aby vše fungovalo tak, jak má a rostliny spotřebovaly co největší množství látek z vody, je třeba z kořenového systému vymýt všechen pěstební substrát, v němž rostliny pěstoval dodavatel. Ještě před samotným promýváním si připravte několik větších nádob, které napusťte vodou. Ta by neměla být příliš studená, aby rostliny neutrpěly teplotní šok, proto ji nechte po napuštění určitou dobu odstát a ohřát. Rostliny vyjměte z pěstebních květináčů a ponořte do první nádoby, kde dojde k hrubému promytí kořenů. Rostlinu zbavenou největších zásob substrátu pak přesuňte postupně do dalších nádob, přičemž v každé z nich kořeny řádně properte rukou. V poslední nádobě by už měly být kořeny rostlin zcela promyté a připravené k výsadbě. Kořenový systém se u jednotlivých druhů rostlin značně liší. Potíž může nastat u jemně větvených kořenů, které nikdy nepromyjete úplně. Většinou v nich zůstanou hrubší kusy substrátu, například kousky kůry, jejichž odstranění by znamenalo poškození kořenů. Tyto části ale nepředstavují větší problém, proto je na kořenech v menším množství klidně ponechte. Při promývání i tak dojde k částečnému poškození kořenů, které rostlinám ale neuškodí. Kořeny se naopak začnou rychle rozrůstat, aby ztrátu nahradily.

Vlastní výsadba

Rostliny vysazené bez substrátu získávají živiny přímo z vody.

Rostliny vysazené bez substrátu získávají
živiny přímo z vody.

Po promytí je čas na samotnou výsadbu na určené stanoviště. Pokud je jezírko napuštěné vodou, budete ji muset alespoň částečně odčerpat, abyste se dostali ke všem hloubkovým zónám. Očištěné kořeny vysazujte přímo do štěrku nebo kačírku. Pro výsadbu a rychlé zakořenění rostlin se hodí zejména jemné frakce o velikosti 4–8 nebo 8–16 milimetrů. Na tuto frakci můžete navrstvit i materiál o větší velikosti. Rostliny s očištěnými kořeny jsou náchylnější na vysychání, proto hned po výsadbě dopusťte vodu do úrovně finální hladiny. Technika výsadby bez použití substrátu je jednou z možností, jak se vyvarovat nadbytečného uvolňování živin a následného rozvinutí řas a sinic. Rostliny při ní navíc nevyžadují časté přesazování do větších košů.

Pro jaké rostliny je tato výsadba vhodná?

Bez substrátu můžete vysadit prakticky všechny vodní či bahenní rostliny, žádné omezení pro ně neexistuje. Sázet tímto způsobem lze lekníny i stulíky stejně dobře jako orobince i drobné prustky. Jediné, s čím musíte v souvislosti s vysazovanými druhy počítat, je mocnost kameniva. To musí být použito v dostatečném množství, aby došlo k úplnému zakrytí a ukotvení kořenového systému.

FOTO: AUTORKA A SHUTTERSTOCK

Výsadba vodních rostlin bez substrátu

Výsadba vodních rostlin bez substrátu