Zahradní čerpadla

V rodinných domech, které na zahradě hospodaří se srážkovou i odpadní vodou, jsou nezbytným pomocníkem čerpadla. Odčerpají také vodu z bazénu, jezírka nebo ze sudu a pomohou i se zatopeným sklepem.

Podle druhu činnosti na zahradě vyberte i správné čerpadlo. Popřípadě se poraďte s odborníkem.

 

K čerpání vody obsahující kaly a nečistoty se používají kalová zahradní čerpadla, tzv.  kalovky. Mají robustní konstrukci a výhradně spodní sání. Vybavena mohou být  plovákovým spínačem, který podle výšky vodní hladiny čerpadlo automaticky zapíná a  vypíná. Je možné s nimi čerpat i čistou vodu, je však nutné dodržovat hygienická pravidla,  aby nedošlo ke znečištění vody po předešlém čerpání kalů.

Rozdělení čerpadel

Povrchové čerpadlo se instaluje nad hladinu vody. Jeho výhodou je především snadná manipulace – po sezoně se jednoduše odpojí od sací hadice a uklidí pod střechu. Naopak nevýhodou je omezená sací hloubka (osm metrů), nutnost nalít do komory čerpadla vodu ještě před spuštěním a vyšší hlučnost. Běžné povrchové čerpadlo pořídíte zhruba od dvou tisíc korun. Ponorné čerpadlo čerpá vodu i z podstatně větších hloubek než osmi metrů. Tím, že se umísťuje pod vodu, je méně hlučné, ale obtížněji se s ním manipuluje. Hloubka ponoru nesmí být kvůli tlaku překročena a voda nesmí proniknout do motoru. Cena se pohybuje přibližně od dvou tisíc korun výše.

Domácí vodárna

Vodárna Grundfos JP Basic 4/60

K zajištění vody pro provoz domácnosti můžete využít také domácí vodárnu. Jde o soustavu tvořenou čerpadlem, tlakovým spínačem a tlakovou nádobou, jejíž velikost určuje, jak často se bude spínač zapínat. Zatímco čerpadlo musíte sami zapnout a vypnout, domácí vodárna se díky tlakovému spínači zapne automaticky, jakmile poklesne tlak v tlakové nádobě pod stanovenou mez, a vypne po dosažení nastaveného tlaku nebo ukončení odběru. Cena běžné domácí vodárny se podle provedení pohybuje přibližně od čtyř tisíc korun.

Vodní automaty

Současný trh ale nabízí už i povrchová a ponorná čerpadla, která dokážou domácí vodárnu nahradit. Jedná se o tzv. vodní automaty se zabudovanou elektronikou, které rozpoznají změnu tlaku a samy se spínají a vypínají.

FOTO: ARCHIV FIREM HUSQVARNA A MOUNTFIELD

Zahradní čerpadla

Save

Save

Zahradní čerpadla