Zahradní jezírko

Dobře založené a udržované zahradní jezírko se automaticky stává optickým centrem zahrady. Slouží k potěšení smyslů, a pokud ho pojmete jako koupací, tak i k osvěžení těla.

Oblázky vytvoří přirozený přechod mezi zahradou a vodní hladinou.

Cesta k vlastnímu jezírku přitom není nijak složitá. Nejjednodušším řešením, zejména pro menší pozemky, je využít plastovou bazénovou vanu ze specializovaného obchodu a zapustit ji do země. Poněkud složitější je vybudovat jezírko s použitím jezírkové fólie, tento postup ale zase nabízí větší možnosti ztvárnění vodní plochy.

Správné místo

Umístění je důležité bez ohledu na to, k jakým účelům má jezírko v budoucnosti sloužit. Jelikož sluneční světlo podporuje růst řas, měla by podle odborníků nejméně jedna třetina vodní plochy ležet ve stínu. Jen tak bude zaručena neměnná kvalita vody, kterou potřebují vodní rostliny a živočichové. Jakmile vyberete vhodný kout zahrady, rozhodněte se, jestli budete chtít v jezírku chovat rybičky, případně které druhy. Některé ryby totiž vyžadují specifické podmínky. Je také potřeba zvážit, zda budete jezírko využívat i ke koupání. Pokud ano, je nutné ho koncipovat patřičně velké a počítat s vyššími náklady.

Vodní rostliny

Důležité jsou pro zahradní jezírko rostliny, protože zajišťují zásobování kyslíkem a přirozené čištění vody, čímž v ní udržují biologickou rovnováhu. Navíc se stávají domovem drobných živočichů. Každé jezírko by mělo mít čtyři zóny – okrajovou, pobřežní, zónu mělké vody a hluboké vody. Okraj jezírka představuje pásmo mezi vodní plochou a zbytkem zahrady, pobřežní zóna nebo také bažina je velice vlhká půda až do 20centimetrové hloubky vody, v zóně mělké vody je voda hluboká 10 až 40 centimetrů a v zóně hluboké vody je hloubka 60 až 80 centimetrů. Pro každou z těchto zón existují vhodné druhy vodních rostlin. U koupacího jezírka se ale osazuje jen zóna mělké vody, respektive regenerační zóna, zbytek jezírka bývá vyhrazen na koupání a plavání. Jako podvodní rostlina přichází v úvahu například řezan pilolistý (Stratiotes aloides), zpola ponořená nebo plovoucí rostlina s růžicí listů připomínající sukulentní aloe. Její tuhé listy mečovitého tvaru jsou na koncích zašpičatělé, mají tmavě zelenou barvu a ostře pilovité okraje. V dvoulistém toulci má jeden až dva bílé květy. Existuje i zcela ponořená forma řezanu. Oblíbené jsou v zahradních jezírkách také lekníny (Nymphaea), které se pěstují v ohromném množství barev a tvarů. Patří k nejkrásnějším vodním rostlinám, někdy se ale rozrůstají až příliš bujně. K osázení břehů se často používá rákos obecný (Phragmites australis, syn. P. communis), kosatec žlutý (Iris pseudacorus) nebo blatouch bahenní (Caltha palustris).

Hurá do vody

Koupací jezírko představuje vlastně spojení zahradního jezírka a bazénu. Skládá se ze dvou částí – regenerační a koupací zóny a pro jeho vybudování je potřeba plocha o rozloze nejméně 25 metrů čtverečních. Regenerační zóna slouží k regeneraci a čištění vody a měla by tvořit 30 až 70 % celkové rozlohy jezírka. Koupací zóna by měla být tak velká, aby se v ní dalo plavat. Jelikož se v koupacím jezírku nepoužívá žádná chemie, je třeba při výběru vodních rostlin zohlednit nejen jejich vzhled, ale hlavně schopnost čistit jezírko. Vhodné jsou zvláště některé druhy, jako například orobinec sítinovitý (Typha laxmannii), puškvorec obecný (Acorus calamus) a modráska srdčitá (Pontederia cordata). Odebírají totiž z vody živiny, které by jinak podporovaly růst řas. Pro čistotu jezírka je také důležité, aby se do vody nedostala hnojiva ze zahrady a napadané listí a rostlinné zbytky byly z hladiny pravidelně odstraňovány. Lze říci, že koupací jezírko je dobrou alternativou zahradního bazénu pro všechny vyznavače přírodního stylu života. I když si ho necháte postavit specializovanou firmou, vyjde zpravidla levněji než bazén, a protože se obejde bez chemie, je levnější i jeho provoz. A díky tomu, že je osídleno rostlinami a živočichy, žije navíc doslova a do písmene svým vlastním životem a poskytujepěkný pohled po celý rok.

FOTO: SHUTTERSTOCK A THINKSTOCK

Zahradní jezírko

Uložit

Uložit

Zahradní jezírko