Závlahu vybírejte podle zdroje vody

Vody je v posledních letech čím dál tím větší nedostatek, což vede nejen zahradníky k tomu, že s ní hospodaří co nejefektivněji. Jednou z možností jak na to, je instalace automatického závlahového systému. Ačkoli se mnozí zpočátku leknou jeho ceny, ve skutečnosti jde o nejlevnější způsob zalévání. V některých případech dokonce skoro zadarmo.

zavlaha

Podle odborníků dokáže automatický závlahový systém ušetřit až třicet procent vody oproti klasickému zalévání pomocí konve. Nejen proto, že voda proudí pouze tam, kam chcete, a tedy nezaléváte betonový chodník či dřevěnou terasu, ale automatické nastavení dovoluje zalévat v nočních nebo ranních hodinách, kdy dochází k minimalizaci odparů vody, která může přes den činit právě až třicet procent. Vody na zalévání tak stačí méně. Pro ty, kdo berou vodu na zalévání z veřejných vodovodů, to znamená nemalé úspory peněz. Pokud používáte studniční nebo dešťovou vodu, vyhnete se tak riziku, že vám v suchém roce dříve dojde.

Právě zdroj vody velmi často rozhoduje o tom, jak levně či draze a jak pohodlně budete zalévat.

Správná volba

Když už se pro pořízení závlahového systému rozhodneme, je nejdříve nutné zvolit správný zdroj vody. Každý zdroj má svoje pro a proti:

STUDNIČNÍ VODA

+ u malých odběrů zatím zadarmo

+ většinou dobrá vydatnost, není nutné ji kombinovat s jímkou

– nutné kontrolovat chemické složení

– někdy velký podíl větších mechanických nečistot

VODA Z VRTU

+ u malých odběrů zatím zadarmo

– zvýšený obsah mechanických nečistot

– nutné kombinovat s jímkou

– většinou malá vydatnost

VODA Z VODOVODU

+ čistota vody

+ v porovnání s ostatními zdroji je zde nejmenší riziko, že vám dojde

– není zadarmo, pokud chcete znát skutečné náklady na zalévání, instalujte si před kohout podružný vodoměr

– spíše nedostatečný hydrodynamický tlak

DEŠŤOVÁ VODA

– nezbytnost shromaždování

– možný větší podíl mechanických nečistot

– nutnost kombinovat s jiným vodním zdrojem

VODA Z VODOTEČÍ A PŘÍRODNÍCH NÁDRŽÍ

– velké mechanické a biologické znečistění

– zpravidla potřebuje dodatkovou filtraci, což jsou poměrně vysoké náklady navíc

Pokud přemýšlíte, zda jsou vaše studna či jiný zdroj dostatečně vydatné, spotřebu závlahového systému počítejte vždy v nejsušším období, kdy je zapotřebí vody nejvíce a zároveň je jí v přírodě nejméně. Při volbě vhodného zdroje je nezbytné toto kritérium zhodnotit. V praxi se všeobecně doporučuje používat akumulační jímky. V případě správné kombinace zdrojů tak získáte stabilní a z pohledu zálivky také vydatný zdroj vody.

 

Jan Vrbata, foto Shutterstsck

 

Více informací se nachází v dubnovém vydání z roku 2016, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

01_TITULKA_FLORA_4_ 2016 ok ma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Závlahu vybírejte podle zdroje vody