Zakládáme zahradu – Pozemek a jeho vlastnosti

Zahrada je důležitou součástí života, ať je jakákoli, malá či velká. Poskytuje prostor pro oddech, práci i potěšení, a ještě z ní můžete získat úrodu. K tomu, aby opravdu plnila svůj účel a působila esteticky ze všech stran a v každém ročním období, potřebujete vědět, jak ji správně založit.

Zahrada je důležitou součástí života, ať je jakákoli, malá či velká.

Zkušená firma vám sice dokáže vytvořit zahradu na klíč za pár dní, na její tvorbě se ale sami nepodílíte, jste spíš okrajovou součástí – se zahradním architektem pouze konzultujete svoje požadavky a nároky. Výsledná zahrada bude navíc dražší, než kdybyste ji vytvářeli sami, a bude neosobní. Naopak výhodou tohoto řešení je rychlá proměna původní plochy, odbornost a úspora vašeho času. Pokud jste se ale rozhodli, že si chcete zahradu, která bude mít vlastní kouzlo a zaujme každého, vytvořit sami, jsou následující řádky určené vám. Během celého roku vám postupně poskytneme návod, jak ji správně založit, poradíme s tím, co má prioritu, připomeneme, na co nezapomenout, a nabídneme informace, jak a čím ji stále doplňovat a zkrášlovat.

Vlastní novostavba

Možná to znáte – staveniště, materiál a nikde ani stopa po zelené rostlině. Jestliže jste dokončili stavbu domu, je čas, abyste uvažovali o okolí. Stavební dělníci před započetím stavby shrnuli vrchní nejúrodnější část půdy a uskladnili ji stranou. Nyní, po ukončení hlavních stavebních prací, je čas zeminu opět rovnoměrně rozhrnout. Už teď si možná v novém prostoru dokážete představit jednotlivé kompozice či dominantní prvky, které ji budou zdobit. Představa je ale jedna věc a vytvořit zahradu v souladu s přírodou druhá. Není možné mít všechno, a někdy dokonce ani rostliny, které se vám líbí. Jde totiž o živé organismy, které ke svému růstu potřebují určité stanoviště, množství vláhy a další podmínky. Nejdříve proto musíte zmapovat pozemek, seznámit se s danou situací, provést důkladnou obhlídku terénu a zaznamenat důležitá fakta, od nichž se bude odvíjet další plánování a výsadba zahrady. Chcete přece, aby se budoucím dřevinám a rostlinám dařilo, aby byly na vybraném stanovišti navždy nebo dokud budete chtít, a ne jen dva roky, po nichž zkonstatujete, že rostlina nevyrostla, nedaří se jí, v půdě je vysoká hladina spodní vody a vy pěstujete suchomilné trvalky, které chřadnou a uhnívají. Příkladů je mnoho.

Stávající zahrada

Pokud nestavíte, ale koupili jste dům s pozemkem bez založené zahrady, postupujte podobně jako u novostavby. Je-li však na přilehlém pozemku zanedbaná zahrada, čeká vás práce navíc vykácení stromů, náletů a keřů. V případě, že je zahrada udržovaná, ale vy se s ní neztotožňujete, nemine vás zase rekonstrukce. Velké stromy můžete na pozemku ponechat, pokud jsou zdravé. Vytvoří stín a dodají zahradě tvar a romantiku. Ke kácení stromů už od poloviny roku 2013 nepotřebujete povolení městského úřadu, existují však výjimky. Máte-li například zahradu oplocenou jen živým plotem nebo ji oplocenou nemáte, musíte si o povolení zažádat. Raději se proto informujte i na další omezení. Vlastní kácení realizujte vždy v období vegetačního klidu.

Koupě pozemku

Výhodou nového pozemku je možnost rozvrhnout si, kde bude stát dům, jak bude zahrada rozčleněná, určit závětrnou stranu vhodnou k výsadbám, zohlednit zdroj vody, kvalitu půdy, okolní přírodu atd. To všechno může o koupi rozhodnout. Důležité je i ověření vlastnických vztahů k danému pozemku, v případě pronájmu mějte vše podložené dlouhodobou smlouvou. Jinak budete dělat všechno na vlastní pěst, což nemusí dobře dopadnout, a můžete přijít o finanční investici, kterou jste vložili například do odvodnění pozemku a budete bez zahrady. Na každém pozemku respektujte vždy existující inženýrské sítě vedené pod zemí. Rozumí se tím elektrické vedení, které může být vedené i nad zemí, dále plyn, voda atd. Je třeba s nimi do budoucna počítat a neplánovat v jejich místě bazén nebo výsadbu stromů s hlubokými kořeny, které mohou sítě poškodit. Existují tzv. ochranné zóny sítí a jejich vzdálenosti je třeba dodržovat.

Půda a rostliny

Zmapování všech podmínek pozemku není tak složité, podívejme se na všechno trochu blíže. Práci vám může usnadnit, když se naučíte respektovat a vnímat přírodu. Vysvětlíme si to na jednoduchém příkladu. Typ půdy, její složení či půdní reakci si nemusíte hned zjišťovat ve zkušebním ústavu či laboratoři. Hodně vám napoví samotná vegetace, určité druhy rostlin rostou totiž jen na určitých stanovištích. Vřesy a vřesovce na pozemku ukazují na půdu kyselou, písčitou, propustnou, lehkou a chudou na živiny, ideální k založení vřesoviště, japonské zahrady a pěstování azalek a rododendronů. Pokud máte pozemek zarostlý kopřivami, jde o úrodnou a vlhkou půdu bohatou na živiny, na níž můžete založit cokoliv – trvalkové a letničkové záhony, jezírko nebo užitkovou zahradu. Břízy a borovice rostou na písčité půdě, šťovík a jitrocel na kyselé, komovice na alkalické a přeslička ve vlhké jílovité atd. Nemusíte ale znát všechny typy půdy. Každou půdu lze navíc částečně upravit přidáním organických hnojiv, rašeliny, kvalitního kompostu, provzdušnit pískem, odvodnit nebo zamokřit. Důležité je hlavně zjistit, jestli se jedná o půdu písčitou, hlinitou nebo jílovitou. Podle půdy a jejího pH by se pak měla odvíjet následná výsadba a výběr takových druhů rostlin, které půdu na vašem pozemku akceptují.

Světové strany

Zohledníte-li při zakládání zahrady orientaci pozemku vůči světovým stranám, vyřešíte několik otázek najednou (směr převládajícího větru, poměr světla a stínu a stínění budov a existujících stromů). Přítomnost stínu v zahradě určitě akceptujte. Určitým rostlinám se daří jen ve stínu, obvykle je v něm vlhčeji a má jinou atmosféru než přímé slunce. Všechno má své kouzlo, i zastíněná romantická zahrada, ve které lze objevovat tajemná zákoutí. Jelikož ze severu proudí během zimy chladný vítr, je vhodnější, aby byla některá stěna domu umístěná na sever a zahrada ležela směrem na jih. Chcete-li zahradu slunečnou, zvolte pro ni východní nebo jižní stranu. Večerní a zapadající slunce si zase užijete na zahradě umístěné na západ. Podle světových stran a množství světla se buduje i terasa. Ne všichni milují posezení, na které celý den svítí slunce.

Přítomnost vody

Jestliže na zahradě zjistíte zvýšenou vláhu, určitě ji nenechte bez povšimnutí. Je to šance mít vlastní zdroj vody na zalévání a možnost vybudovat malé jezírko nebo větší určené k plavání. Záleží samozřejmě na velikosti pozemku. Voda má však i svoje nevýhody. U jílovité půdy půjde pravděpodobně o zvýšenou hladinu spodní vody. Stává se to u pozemků v blízkosti řeky, jezera nebo v nížině. Chcete-li pěknou zahradu, nevyhnete se v tomto případě důkladnému odvodnění a drenáži. Jde o finančně náročnou práci, která je ale do budoucna nevyhnutelná. Na zahradě byste jinak nemohli pěstovat cibuloviny, středomořské rostliny a druhy milující sucho a propustnou půdu.

Hluk a prach

Příliš hlučná a prašná lokalita bude negativně působit na zahradu i na vás. Pokud opravdu není možné vyhnout se takovému pozemku, je nutné na něm vybudovat dokonalou izolaci od nedaleké hlavní silnice, dálnice, železniční tratě nebo frekventované či polní cesty. Dopomůže vám k tomu vhodný plot a následně zeleň. Rostliny sice dokážou hodně – zachytí prach, nečistoty, emise a částečně i hluk, ale nečekejte, že neuslyšíte vůbec nic. Jestliže však z rostlin vytvoříte dostatečně vysokou a hustou stěnu, vznikne tak oáza, která vás od rušivého okolí oddělí.

Nejbližší sousedé

Dobré sousedské vztahy nemají s rostlinami a výsadbou téměř nic společného, ale pro dokonalou pohodu v zahradě jsou asi nejdůležitější. Často je mladá okrasná výsadba v blízkosti sousedova plotu vítaná, jakmile ale zeleň nabere na objemu a začne prorůstat skrz oplocení, už to pro souseda tak působivé není a mohou nastat problémy. Všechno lze ale většinou vyřešit rozhovorem, případně písemným souhlasem. Platí to i pro výsadbu vysokých stromů v blízkosti sousedního pozemku.

Povolení a ohlášení

Stavba oplocení nevyžaduje ani stavební povolení, ani ohlášení.

U některých drobných staveb musíte postupovat podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Pro vás budou důležité pravděpodobně jen dva paragrafy, a to § 103 (Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení) a § 104 (Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadující ohlášení), v nichž najdete vše podstatné. Souhlas s ohlášeným stavebním záměrem, případně stavební povolení, vydává stavební úřad zřízený v příslušné obci či městě v místě stavby. K povolení studny na pozemku je příslušný vodoprávní úřad, který o ní smí rozhodnout na základě územního rozhodnutí vydaného stavebním úřadem. Do stavebního povolení rodinného domu je obvykle zahrnutý i návrh na úpravu okolí, včetně zavlažování, sadových úprav, výstavby bazénu a oplocení, proto je vyřizování dokladů u novostaveb jednodušší. Při budování altánu či skleníku na již stávající zahradě budete muset podle rozlohy a velikosti stavby další jednání s úřady podstoupit. Nezoufejte však a nechte si od nich poradit.

Velikost a tvar

Zpátky k pozemku. Někdy je možné si pozemek pro zahradu vybrat, někdy ne. Každou plochu ale jde vhodně upravit. Méně je přitom často více. Malou zahradu můžete opticky zvětšit, velkou zase zmenšit a vytvořit zákoutí a kompoziční bariéry. Na malém pozemku se uplatní například malé stromy, trávník, záhony, na velkém i ovocný sad, rozsáhlé výsadby či koupací jezírko. Dalším bodem při zakládání zahrady je výběr barev, linií, rozvrhnutí prostoru a jeho členění. O tom se ale dočtete v dalším čísle, podle nějž už si budete moci proporčně představit i objem zeleně, poměr trávníku a všechno, co byste na zahradě chtěli mít a využívat.

Postup prací

Co tedy přesně udělat, kdy a v jakém pořadí?

1. Před založením zahrady si ověřte vlastnická práva k pozemku.

2. Seznamte se s inženýrskými sítěmi, případně územním plánem lokality.

3. V případě zájmu o vodní zdroj si zjistěte možnosti a zdroj zrealizujte.

4. Seznamte se s potřebou ohlašovací povinnosti plánovaných kroků, případně stavebního povolení.

5. Zmapujte dané podmínky, jako jsou terén (rovina, svah), půda a její reakce, nadmořská výška, světelné poměry, směr převládajícího větru, orientace ke světovým stranám, zamokření, výška podzemní vody, poměr světla a stínu, zastínění okolními domy nebo stromy, hlučnost, prach, sousedské vztahy a velikost a tvar pozemku.

Zdá se vám toho hodně? Možná ano, všechny tyto faktory ale zahradu a její budoucí vzhled ovlivňují. Aby byla zahrada podle vašich představ a vysazeným rostlinám se v ní přirozeně dařilo, zjistěte si o pozemku předem co nejvíc informací.

FOTO: SHUTTERSTOCK A THINKSTOCK

Zakládáme zahradu – Pozemek a jeho vlastnosti

Zakládáme zahradu – Pozemek a jeho vlastnosti

Zajímavé