Zahrady s handicapem – pozemek ve svahu

Pozemek ve svahu může být pro mnohé majitele tvrdým oříškem. Při plánování zahrady se totiž musejí brát v úvahu rozdílné podmínky, které panují v různých částech pozemku. Ale i když se svah na první pohled tváří jako nevýhoda, po pečlivém promyšlení v něm můžete objevit například potenciál k vybudování zajímavého suťoviště s výhledy do okolí.

Svah na zahradě zpravidla vyžaduje řadu technických a stavebních opatření. Výsledek může být ovšem úžasný!

Představení zahrady

Většina majitelů touží po rovinaté zahradě. Údržba takové plochy jim připadá snadná a prostor jednoduše řešitelný. Ovšem opak je pravdou. Úplná rovina může přinést mnohem více problémů než příkřejší svah. Zatímco u roviny dochází k zadržování vody na nevhodných místech a voda se zde často stahuje k základům domu, ve svahu dojde při správném vyspádování k jejímu přirozenému odvedení do bezpečných míst. Pokud se na svažitou zahradu podíváte z jiného úhlu, než tomu obvykle bývá, je možné ji označit za prostor, který umožňuje praktické i originální řešení. Zahradu ve svahu je ale nutné pečlivě naplánovat. Jestliže se totiž jedná o příliš strmý svah, bude nutné provést řadu technických a stavebních opatření, ke kterým je třeba přizvat odborníky v čele se statikem. Ten se postará o řešení nosných teras, zídek i mohutných zdí. Každý svah má trochu jiné vlastnosti. Obecně lze říci, že zahrada ve svahu umožňuje většinou výhledy do okolí, což může představovat zajímavý bonus a prostorové zvětšení zahrady, stejně tak ale i nedostatek soukromí, který je nutné řešit pomocí různých zástěn či výsadeb vzrostlých či rychle rostoucích dřevin. Další typickou vlastností je jistá návětrnost, která je výrazná hlavně v místech, kde nejsou žádné mechanické zábrany v podobě staveb nebo rostlinných výsadeb. Mnohdy je také při plánování opomíjen fakt, že v různých částech svahu panují naprosto rozdílné podmínky. Změny můžete pozorovat například na založeném trávníku, který bude v horních částech terénu v horkých letních měsících i přes závlahový systém vysychat, zatímco u paty bude sytě zelený, v horším případě dokonce zamokřený. Voda s sebou navíc odnáší i živiny, které budou trávníku nebo výsadbám v horní části svahu chybět. U většiny svažitých zahrad se proto neobejdete bez stavebních řešení v podobě schodišť, ramp, teras nebo zídek.

Jak si poradit

Příkrý svah můžete pojmout jako suťovitě s výsadbou suchovzdorných rostlin. Ideální jsou levandule (Lavandula angustifolia) nebo mateřídouška (Thymus sp.).

Před úpravou pozemku si rozmyslete celkovou koncepci zahrady. Je-li pozemek výrazně svažitý, zvažte veškerá technická a stavební řešení, která umožní zahradu ve svahu obývat. Příkrý svah bez teras a schodiště jistě k odpočinku nebo sportu nevyužijete. Uvědomte si, odkud a kam budete nejčastěji chodit, a v těchto místech vybudujte schodiště nebo rampu. Schodiště by mělo zohledňovat především pohodlnou chůzi, kterou výrazně ovlivňuje šířka a výška schodů. Stejně tak důležitý je i materiál. Obytné terasy ponechte raději odborníkovi, který vyřeší nosnost a provedení. Ostrý svah podrží různé typy zdí a zídek. Jejich stavba a rozměr vychází hlavně ze zátěže, která na ně bude působit. Zídky vyšší než jeden metr již mnohdy vyžadují betonový základ a celkově masivnější konstrukci, zatímco na mírný svah postačí suchá zídka. Volně kladené kameny na sucho jsou v posledních letech oblíbené nejen v okrasných, ale také v přírodních a užitkových zahradách. Plní funkci sluneční pasti, která ve svém okolí upravuje mikroklima a umožňuje tak pěstování poměrně teplomilných druhů. Spáry vyplněné půdou navíc umožňují výsadbu různých suchovzdorných trvalek, které zídku probarví svými květy. Pokud se budete pouštět do stabilizačních zdí, sáhněte po pevných materiálech, jako jsou beton, betonové prefabrikáty, popřípadě dřevěné pražce. Cihlové zídky jsou vhodné pouze ke stabilizaci mírnějšího svahu. Jestliže se rozhodnete pro založení trávníku ve svahu, věnujte pozornost přípravě vegetační vrstvy. Měla by ji tvořit silná vrstva ornice, která bude stabilní i ve svahu. Příliš jemná a sypká půda bude dlouhodobě ohrožena vodní erozí, proto je na svah málo vhodná. Trávník ve svahu vyžaduje odlišný režim údržby. Bez závlahového systému vás na koruně svahu potrápí sucho a nedostatek živin, které se spolehlivě splavují do paty terénu. Horní část trávníku proto budete muset častěji zalévat a hnojit trávníkovým hnojivem, jedině tak bude porost vzhledově vyrovnaný. Svah kromě klasických keřových výsadeb umožňuje založení skalky, suťoviště nebo bylinkoviště s výrazným podílem solitérních kamenů.

Stabilizace výsadby

Pomocí teras a zídek vyřešíte i ten nejstrmější svah. Určitě ale nebudete chtít zahradu těmito stavbami zcela zaplnit a místy ponecháte přirozený terén, který může být i poměrně příkrý. A právě tady se nabízí možnost keřové výsadby. Okrasné školky prodávají mnoho rychle rostoucích dřevin, které svými kořeny spolehlivě prorostou půdu a přirozeně ji tak stabilizují. Rostliny v tomto terénu nemají ale zrovna na růžích ustláno. Voda se při každém dešti rychle splaví a vegetace tak začne strádat. Aby se podmínky pro výsadbu zlepšily, zkuste svah zpevnit pomocí hatí vytvořených z neopracovaných prken. Náklady nejsou příliš vysoké. Prkna jednoduše zapravte jejich spodní hranou do půdy a stabilizujte je proti svahu roxorem (betonářskou ocelí). Dřevěná prkna svah zpevní na několik dalších let, než zetlejí a rozpadnou se. Mezitím ale rostliny prorostou půdu a hatě nahradí. Toto řešení sníží riziko eroze, připraví lepší podmínky pro ujímání a růst rostlin a navíc udrží ve svahu mulčovací materiály, jako třeba kůru nebo hrubou štěpku.

Hlavní problémy

  • výhledy do okolí a naopak z okolí – mohou být výhodou i nevýhodou
  • výrazná návětrnost v případě chybějících zábran
  • nutnost stavebních řešení v podobě schodišť, teras, ramp a zdí
  • zvýšené finanční náklady vynaložené na tvorbu zahrady
  • potřeba povolat odborníky, mnohdy je nutný statik
  • nevyrovnané podmínky v různých částech svahu
  • nebezpečí eroze – zejména při počátečních úpravách pozemku, kdy chybí vegetace

Vhodné dřeviny pro zpevnění svahu

český názevlatinský názevcharakteristika
mikrobiota křížolistáMicrobiota decussatastálezelená
jalovec chvojkaJuniperus sabina ´Tamariscifolia´stálezelená
tis červenýTaxus baccatastálezelená
skalník DammerůvCotonaester dammeristálezelená
skalník vrbolistýCotonaester salicifoliusstálezelená
rakytník řešetlákovýHyppophae rhamnoidesopadavý
svída krvaváCornus sanguineumopadavý
břečťan popínavýHedera helixstálezelená
třezalka kalíškatáHypericum calycinumstálezelená
zimostráz vždyzelenýBuxus sempervirensstálezelená

FOTO: AUTORKA A SHUTTERSTOCK

Zahrady s handicapem – pozemek ve svahu

Zahrady s handicapem – pozemek ve svahu

Zajímavé