Přírodní biotop vlhkomilných druhů – království rostlin a živočichů

Mokřadní společenstvo patří v přírodě mezi nejcennější a druhově nejbohatší biotopy a může se stát součástí prakticky každé zahrady, ať již v blízkosti zahradního jezírka, u prameniště nebo poblíž vodoteče. Aby ale správně fungovalo, musí být dodrženo hned několik pravidel. Oblíbíte si ho nejen vy, ale hlavně děti, které budou moci poznávat druhy rostlin a také obojživelníky a hmyz, kteří si stanoviště brzy zamilují.

Na břehu jezírka najdou své místo okrasné trávy, kapradiny i vlhkomilné trvalky.

Charakteristika výsadby

Mokřadní biotop může vzniknout hned několika způsoby. Optimální je, pokud vaší zahradou protéká potůček nebo na pozemku vyvěrá prameniště. Potom stačí pouze upravit okolí a vybrat rostlinný sortiment, příroda se pak už sama postará o vše ostatní. Druhou, trochu náročnější možností je doplnění zahradního okrasného jezírka nebo koupacího biotopu o mokřadní zónu, která zároveň funguje jako přirozená filtrace vody. Mokřadní druhy rostlin totiž z vody získávají živiny a tím vodu přirozeně čistí. Voda pak není tolik náchylná k tvorbě sinic a řas. Zónu pro bahenní rostliny ale pečlivě naplánujte ještě před samotnou stavbou jezírka – aby správně sloužila k filtraci vody, potřebuje poměrně dost místa. Mokřadnímu společenstvu se bude dařit také na místě, kde je vysoká hladina podzemní vody a půda je silně zamokřená. Postupem času se na takovém stanovišti samy ujmou rostliny adaptované na vlhko, vy ale takový mokřad můžete doplnit dalšími zajímavými druhy. Ať se již biotop bude nacházet u prameniště, potůčku nebo jezírka, může být rozdělen hned do několika zón. Kromě zóny pro bahenní rostliny nabízí široké uplatnění rostlin také hlubinná zóna, v níž můžete pěstovat druhy ponořené, plovoucí nebo vzplývavé. Okraje mokřadu pak mohou přecházet do pobřežní zóny s tematickým květinovým záhonem, kde porostou zahradní trvalky nebo okrasné dřeviny. Specifickým druhem mokřadu je také rašeliniště, které bývá spíše předmětem zájmu sběratelů masožravých rostlin. Biotop obohacený rašelinou poskytuje dobré podmínky pro pěstování rosnatek (Drosera sp.) nebo třeba známého rodu tučnic (Pinguicula sp.)

Vhodné materiály

Při tvorbě mokřadu se inspirujte přírodními společenstvy. Určitě ale nekombinujte velké množství rostlinných druhů ani dalších materiálů. Součástí mokřadu se mohou stát kameny a zetlelé kusy kmenů. Při výběru kamenů opět vycházejte ze snadno dostupného materiálu, který se nachází v okolí zahrady. Příliš barevný kámen se do takového společenstva nehodí. Vhodným materiálem pro tvorbu bažinné zóny je písek do podloží, substráty určené přímo na tvorbu mokřadu nebo třeba čistá rašelina pro pěstování masožravek. Při tvorbě zahrady platí, že v jednoduchosti je krása, a při plánování mokřadního biotopu se tímto pravidlem řiďte dvojnásob.

Rostlinné druhy vhodné k vytvoření mokřadu

český názevlatinský názevcharakteristika
sítina rozkladitáJuncus effususspirálovité listy
mochna bahenníPotentilla palustrisvýška až jeden metr
šmel okoličnatýButomus umbellatusjemně růžová květenství
modráska srdčitáPontederia cordatamodré květy od června
prustka obecnáHippuris vulgarisvzpřímené výhony s jemnými lístky
vachta trojlistáMenyanthes trifoliatabílé květy od května do června
vrbina penízkováLysimachia nummulariapůdopokryvná, žluté květy
máta vodníMentha aquaticaaromatická, poměrně expanzivní
preslie parožnatáPreslia cervina.silně vonná
kapsovec kamčatskýLysichiton camtschatcensiskvete před rozvinutím listů

Údržba a náročnost

Přírodě blízké biotopy nevyžadují prakticky žádnou údržbu, příroda se sama postará o celkové fungování. Pokud ovšem chcete, aby byla tato specifická výsadba zajímavým prvkem zahrady, můžete jí na jaře věnovat trochu pozornosti a vyčistit ji od suchých a odumřelých částí rostlin. Důležité je to hlavně u filtračních zón koupacích a okrasných jezírek. Neuklizené zetlelé stonky a listy obohacují totiž vodu o živiny, které druhotně způsobují její znečištění. Každý rok proveďte také kontrolu stavu rostlin, mnohé druhy bývají často expanzivní a bude nutné je usměrnit nebo zredukovat. Po zimě bývá rovněž nezbytné některé druhy, které nepřežily holomrazy, znovu vysadit.

Doporučené rostliny

Pokud se chystáte vytvořit mokřad, zkuste navštívit některého ze specializovaných pěstitelů bahenních rostlin. Tito zahradníci je nabízejí v širokém sortimentu a poradí vám i s jejich pěstováním. Určité bahenní rostliny se rychle rozrůstají a vytlačují ostatní druhy. Tuto vlastnost mívají například kosatce, máta nebo různé druhy orobince, a proto potřebují dostatek prostoru. V mokřadu se zpravidla nachází více typů stanovišť. Najdete tu jak místa se zvýšenou vlhkostí, tak i místa zcela ponořená, proto můžete zvolit i druhy do hlubší vody. Většina mokřadních druhů se k životu v hlubší vodě snadno adaptuje, protože v přírodě dochází k sezonnímu zaplavování biotopů, a rostliny si tak během dlouhých let vytvořily mechanismy, díky nimž dokážou přežít v různých podmínkách. Aby výsadba působila pestře, zkombinujte druhy okrasné strukturou či barvou listů s kvetoucími druhy. Stejně tak je dobré vybírat rostliny vysoké kolem jednoho metru až po půdopokryvné typy.

Ukázková výsadba

Navržená výsadba mokřadu obklopuje vývěr vody, který napájí menší jezírko s hlubinnou zónou, z něhož vytéká drobný potůček. Druhy jsou vybrány tak, aby byly zajímavé během celé sezony. Pozadí mokřadu rámuje skupina vrb košíkářských, které jsou zajímavé i v zimě díky svým zbarveným výhonům. V sortimentu trvalek převládají kosatce Kaempferovy a kosatce žluté, které zde působí jako vyšší kulisa kvetoucí v plném létě. Barevný akcent dále doplňují kyprej vrbice, pomněnka bahenní a blatouch bahenní. Orobinec nejmenší je okrasný hlavně svými jemnými čárkovitými listy, které vnášejí do kompozice lehkou strukturu. Navržený biotop se hodí na slunné nebo mírně přistíněné stanoviště.

Druhy jsou vybrány tak, aby byly zajímavé během celé sezony.

český názevlatinský názevcharakteristika
1 vrba košíkářskáSalix viminalisnutný řez na hlavu
2 kosatec KaempferůvIris kaempferikvete od května do července
3 kosatec žlutýIris pseudacoruskvete od května do června
4 kyprej vrbiceLythrum salicariakvete od června do září
5 blatouch bahenníCaltha palustriskvete od dubna do května
6 orobinec nejmenšíTypha minimajemné čárkovité listy
7 žabník jitrocelovýAlisma plantagokvete od června do září
8 prvosenka patrovitáPrimula beesianakvete v červnu a červenci
9 ďáblík bahenníCalla palustriskvete od května do července
10 pomněnka bahenníMyosotis palustriskvete od května do srpna

Navržená výsadba mokřadu obklopuje vývěr vody, který napájí menší jezírko s hlubinnou zónou, z něhož vytéká drobný potůček.

FOTO: AUTORKA, SHUTTERSTOCK

KRESBY: AUTORKA

Přírodní biotop vlhkomilných druhů – království rostlin a živočichů

Přírodní biotop vlhkomilných druhů – království rostlin a živočichů

Zajímavé