Zásady správného kompostování

Jak to udělat, aby se všechna posečená tráva, shrabané listí, nať ze sklizené zeleniny a další odpad vešly do kompostu a na zahradě nezůstávaly nevzhledné hromady? Držte se při kompostování těchto zásad.

1. Kapacita
Pro větší zahradu je vhodnější mít kompostéry nebo ohrádky na kompost dvojmo. V jedné nádobě může materiál zrát, do druhé postupně během sezony dáváte nový odpad. Pro malou zahrádku raději vyberte menší model, v němž se rychleji nastartuje proces zrání. Výborný je také moderní otočný typ, neboť se v něm organický materiál rychle mísí.

2. Homogenizace
Příroda si s kompostováním poradí sama, v zahradě jí ale můžete pomoci celý proces zrychlit. Silné stvoly nalámejte nebo nastříhejte na menší kousky, lépe tak využijete prostor nádoby. Snažte se střídat různé materiály – hutnou a mokrou posečenou trávu prokládejte suchým listím a drobnými větvičkami. Silnější větve je vhodné nadrtit zahradním drtičem, kořenové baly rostlin z truhlíků či květináčů zase roztrhat motyčkou nebo rozstříhat zahradními nůžkami.

3. Rozklad, nebo hnití?
Správné kompostování je rozklad probíhající za přístupu vzduchu. Naopak k hnití dochází v situacích, kdy v materiálu vzduch chybí a organická hmota se rozkládá jiným způsobem. Při tomto procesu se v ní tvoří odlišné typy bakterií, které jsou pro budoucí hnojivo nežádoucí. Tomuto procesu lze zabránit právě mísením materiálů, případně přehazováním kompostované hmoty. Hnití snadno nastane třeba ve velkých balících posečené trávy nebo ve vylisované drti z moštování, která tvoří pevné hutné koláče.

4. Zakázané materiály
V přírodě se časem rozloží prakticky každá organická látka. Do zahradního kompostu se ale některý odpad nedává, protože výrazně zhoršuje jeho kvalitu nebo neúměrně prodlužuje rozklad. Vždy záleží na množství a velikosti – malé množství „zakázaného“ odpadu nebývá problém, velké vadí. Jde hlavně o:

  • živočišné zbytky – kosti, kůže, peří
  • jehličnany ve větším množství – obsah pryskyřice výrazně zpomaluje rozklad hmoty
  • napadené nati – vyšší teploty při kompostování (dosahují až 70 °C) sice zničí většinu choroboplodných zárodků, ale stoprocentně se na to spolehnout nejde
  • tuky a oleje – mastný papírový ubrousek do kompostu hodit můžete, ale vylít sem olej z fritézy je opravdu těžký mikrobiologický úkol.
Urychlovač kompostů BALbio

Urychlovač kompostů BALbio

Až o polovinu
zkrátí zrání biologického odpadu Urychlovač kompostů BALbio. Jde o koncentrát, proto stogramová dávka zpracuje až pět kubických metrů bioodpadu. Při pravidelné aplikaci přípravku nedochází v kompostu k hnilobným procesům a vzniku zápachu. Bakteriální kultury obsažené v BALbiu vytěsní patogenní bakterie a napomohou tak ke vzniku velmi kvalitní a na živiny bohaté zeminy. Koupíte ho v drogeriích nebo na www.balshop.cz. www.bal.cz

FOTO: ARCHIV FIRMY

Zásady správného kompostování