Je čas zamykání jezírek

Ještě než se objeví první mrazy, je třeba zazimovat okrasná jezírka. Nestačí však pouze vodu opatrně vyčistit a vypnout čerpadlo. Na chladné období připravte i rostliny a ryby.

jezero3

Ryby, na rozdíl od savců a ptáků, nemusejí udržovat stálou tělesnou teplotu. Proto v zimním období upadají do stavu letargie, nepřijímají potravu a jen podřimují u dna. Jezírko, ve kterém mají úspěšně přečkat zimu, samozřejmě nesmí celé promrznout, led na povrchu nevadí, pokud se postaráte o správné větrání. Nejnižší místo vodní nádrže musí být proto hluboké alespoň jeden a půl metru a také dostatečně prostorné pro všechny ryby. Všeobecně u jezírek platí, že čím větší jsou, tím méně péče vyžadují. Snáze v nich totiž udržíte příznivé prostředí a čistou vodu i v zimě.

Podzimní úklid

Před zimou jezírko vyčistěte od spadaného listí a ponořených odumřelých vodních rostlin. Ve vodě se nechat nesmějí, protože při rozkladu produkují plyny, které se pod ledem hromadí a mohly by ryby otrávit. Odstranit vše do posledního lístečku samozřejmě není možné ani žádoucí, protože mnohým rybám i dalším živočichům přiměřené množství listí při zimním spánku svědčí. A určitý objem plynů z vody odejde větracím otvorem. Spoustu práce si ušetříte, pokud nad jezírko včas napnete síť, která padající listí zachytí. Při instalaci ale pozor na bezpečí ryb a volný pohyb dalších obyvatel. Zdravé vodní a bahenní rostliny nestříhejte – nejenže suchá stébla chrání ryby, ale poslouží i jako doplňkové větrání.

jezero2

Dýchání skrz led

I ve stavu letargie ryby dýchají, proto pokud by led zcela uzavřel přísun kyslíku ze vzduchu, udusily by se. V jezírku tedy musíte udržovat větrací otvor. Pohodlné je použití topného tělesa s termostatem, které na hladině drží plovák. Pracnější je pravidelné obnovování otvoru horkým předmětem, třeba hrncem s vroucí vodou. Ve větších nádržích otvor obvykle udrží i vzduchování, ovšem zdroj bublin nesmí být umístěn níže než dvacet centimetrů pod hladinou, aby nemísil vodu. Led nikdy nerozbíjejte, otřesy by mohly přezimujícím rybám vážně ublížit!

Kdy přestat krmit?

Ryby upadají do stavu letargie, když teplota vody klesne na sedm stupňů. Ani v té době by ale neměly být hladové. Podle doporučení odborníků byste je měli přestat krmit při teplotě vody osm až deset stupňů. Záleží ovšem i na druhu ryb – původní jako kapr, karas, amur, lín a další jsou otužilé, a pokud jsou v dobré kondici, zimují bez problémů. Naopak populární pestrobarevný kapr koi vyšlechtěný v Japonsku je mnohem choulostivější. Koi kaprům snižujte dávky kvalitního, lehce stravitelného krmiva již při poklesu teploty pod osmnáct stupňů a úplně je přestaňte krmit, když voda dosáhne třinácti stupňů, protože i jejich trávení přestává pracovat. Komfortnější je pro tyto ryby přezimování ve vyhřívaných bazénech, například v zimních zahradách.

Zlatá rybka, tedy karas zlatý vyšlechtěný z karasa obecného, je otužilý a zimuje bez potíží. Ale z karasa rovněž pocházející drobné závojnatky jsou choulostivější. Původnější formy za dobrých podmínek zimování v jezírku snášejí, přešlechtěné hůře. Drobné závojnatky však na zimu snadno přemístíte do prostorného akvária nebo kádě. Při tom byste ale rybky neměli vystavovat náhlým změnám teplot.

Vodní rostliny v zimě

Vodní a bahenní rostliny pocházející z mírného pásma se změnami ročních dob počítají, zima jim neublíží. Ovšem kořeny bahenních rostlin by neměly celé promrznout na mělčině, posuňte je proto i s pěstebními nádobami do hlubších částí jezírka. Odstraňte odumřelé zahnívající části, ale suché listy a stvoly, stejně jako u okrasných trav, uřízněte až na jaře. Rostliny tropické a teplomilné, jako je šáchor, lotos nebo po hladině plovoucí tokozelka – vodní hyacint, babelka řezanovitá či kalatka dvojklasá, je nutné přestěhovat domů do tepla.

Vítaní hosté

V jezírku a při jeho březích může zimu přečkávat i mnoho dalších živočichů. Voda je totiž magnetem pro obojživelníky i plazy, kteří si v naší krajině stále obtížněji hledají místo pro život. Pokud skokanům, ropuchám, slepýšům a čolkům poskytnete útočiště, odmění se na jaře lovem plzáků a přemnoženého hmyzu. Užovky loví i hraboše a hryzce, největší pohromy zahrady – pronásledují je i do jejich úzkých chodbiček a plení jejich doupata.

Na břehu jim proto vytvořte na kypré půdě kupku listí překrytou kůrou nebo trouchnivějícím dřevem. Zatímco slepýši, ropuchy a užovky se ubytují na břehu, zelení skokani zimují ve vodě a ocení větrání, alespoň pomocí dutých stébel vodních rostlin. Také larvy oslnivých vážek u dna přečkávají zimu u dna jezírka a ocení zde trochu listí.

Jana Bucharová, foto Shutterstock

Více informací se nachází v záříjovém vydání z roku 2016, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

Flora titulka_10_2016

Je čas zamykání jezírek