Čistírny odpadních vod

Jestliže obec, v níž bydlíte nebo máte chalupu, s kanalizací do budoucna nepočítá, vyplatí se pořídit si domovní čistírnu. Při srovnání se žumpou a septikem představuje nejvýhodnější postup, jak s odpadními vodami naložit.

Dobrá zahradní firma je schopna kryt čistírny dobře do zahrady zakomponovat nebo i schovat.

Jak funguje

Domovní čistírna využívá aerobní mikroorganismy rozkládající organickou hmotu a současně mechanické metody čištění. Nejdříve se oddělí hrubé nečistoty a odpad se předčistí, potom nastává biologické čištění a oddělení kalů a na závěr separace vyčištěné vody od příměsí. Obvykle má čistírna kalojem a vždycky musí mít zabudovaný kompresor, který do nádrže vhání okysličený vzduch. Čistírny se rozdělují na kontinuální a diskontinuální. První typ čistí odpadní vodu průběžně, druhý má přerušovaný průtok – splašky se zde nejprve provzdušní, pak se kompresor zastaví, pevné částice usadí a nakonec se čistá voda odčerpá. Usazený kal je nutné pravidelně odsávat a odvážet buď do obecní čistírny odpadních vod, nebo vyvážet na kompost.

Na chalupu

Do objektů, které trvale neobýváte, je nutné vybrat čistírnu nevyžadující stálý přísun splašků. Mikroorganismy však potřebují pravidelný přísun potravy, což se řeší dokrmováním z kalojemu. Čistírna tak může pracovat i bez přítoku odpadních vod.

Cena a provoz

Malou domovní čistírnu tvoří celoplastová nádrž rozdělená přepážkami na jednotlivé technologické prostory.

Čistírnu k rodinnému domku koupíte dnes v rozmezí 35 až 60 tisíc korun. Při výběru myslete na to, že jde o investici na minimálně dalších 20 let, a zohledněte i případný firemní servis. Na pořizovacích nákladech můžete ušetřit, pořídíte-li si kompaktní čistírnu menší hmotnosti, kterou si sami osadíte a instalujete například do původního septiku. Ideální je tzv. samonosná nádrž, která se obejde bez náročného šalování a betonování. Provoz čistírny souvisí se spotřebou elektřiny. Nejnižší spotřebu má biologická čistírna, které postačí malý kompresor, a její náklady se pohybují kolem 200 Kč za měsíc.

Žádosti a povolení

Jelikož je čistírna odpadních vod podle zákona hodnocena jako vodní dílo, povolení k její stavbě vydává vodoprávní úřad. O který konkrétní úřad se jedná, závisí na místě stavby budoucí čistírny. Nejdříve si však vyřešte takzvané umístění stavby, což znamená absolvování územní řízení o umístění stavby domovní čistírny. Jakmile vodoprávní úřad schválí provedení čistírny, můžete přečištěnou odpadní vodu vypouštět do povrchových nebo podzemních vod.

FOTO: ARCHIV FIRMY EBAMA

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod