Dostupná voda

Rostoucí cena vody nebo nedostupný vodovodní řad vede mnohé zahrádkaře a majitele chalup k plánům na vlastní studnu. Jak ale dostat vodu ze studny do domu?

S vědrem se už dnes nechodí, vodu ze studny vám tedy zajistí čerpadla.

S vědrem se už dnes nechodí, vodu ze studny vám tedy zajistí čerpadla.

S vědrem se už dnes nechodí, vodu ze studny vám tedy zajistí čerpadla. Vhodný typ do vrtané nebo hloubené studny stanoví přesně ale pouze odborník. U hloubené studny je nutné znát spotřebu vody a technické údaje o jejím zdroji, tzn. jak je vydatný, jestli v něm hladina vody během roku kolísá a z jaké hloubky a na jakou vzdálenost se bude voda přepravovat. Navíc je nutné zohlednit tzv. hydraulické ztráty. Z čeho je možné vybírat?

Výběr čerpadla
Povrchové – instaluje se nad hladinu vody, zpravidla přímo nad studnu. Předností tohoto čerpadla je snadná manipulace (po sezoně ho stačí odpojit od sací hadice a uklidit), nevýhodou je omezená sací hloubka (osm metrů), nalévání vody do komory před zapnutím čerpadla a větší hlučnost.

Ponorné – do hlubších kopaných studní se používá ponorné čerpadlo o větším průměru, které umožňuje čerpat vodu i z větších než osmimetrových hloubek. Navíc je díky umístění pod vodu méně hlučné. Manipulace s ním je však složitější. Čerpadlo musí být ponořeno v určité hloubce, kterou však nelze překročit, aby mu tlak vody neublížil a voda nepronikla do motoru.

Doutníkové – toto několikastupňové čerpadlo se využívá v hlubokých vrtaných studních. Jeho výkon závisí na průměru studny a rychlosti přitékající vody. Příliš výkonné čerpadlo by mohlo způsobit zborcení vrtu.

Domácí vodárna

Domácí vodárna zajistí vodu celé domácnosti.

Domácí vodárna zajistí vodu celé domácnosti.

K zajištění vody pro provoz celé domácnosti využijete ale spíš domácí vodárnu, což je zařízení složené z čerpadla, tlakové nádoby a tlakového spínače. Velikost tlakové nádoby přitom určuje, jak často se bude vodárna zapínat. V tom také spočívá rozdíl mezi klasickým čerpadlem a domácí vodárnou. Zatímco čerpadlo je třeba vždy osobně zapnout a vypnout, vodárna se při poklesu tlaku na určitou hodnotu v nádobě zapne díky tlakovému spínači sama a po dosažení určitého tlaku se sama opět vypne. V nabídkách firem se ale setkáte i s tzv. vodními automaty, což jsou vlastně povrchová i ponorná čerpadla se zabudovanou elektronikou, která rovněž sama reagují na změnu tlaku.

FOTO: SHUTTERSTOCK A ARCHIV FIRMY ATLIER FLERA

Dostupná voda

Dostupná voda