Bazén bez chloru?

Nejúčinnější a nejběžnější dezinfekční látkou používanou při bazénové chemii je chlor. Určitě jste ale už slyšeli o bazénu bez chloru. Jde o realitu, nebo reklamní trik? A jakými postupy se v něm udržuje čistá voda?

Základní princip dezinfekce bazénu je pořád stejný – zlikvidovat mikroorganismy.

Základní princip dezinfekce bazénu je pořád stejný – zlikvidovat mikroorganismy (dezinfekce), zničit jejich biologické zbytky (oxidace) a zamezit dalšímu množení (reziduální dezinfekce). Pro lepší pochopení následujícího textu si zopakujme nejdříve něco o chloru.

Volný a vázaný chlor

Chlor se k dezinfekci vody využívá již sto let. Jeho výhodou je, že v sobě spojuje dezinfekční i oxidační účinek s reziduálním charakterem. Jako volný chlor se v bazénové vodě označuje veškeré množství chlornanů, kyseliny chlorné a molekulárního chloru. Největší dezinfekční účinek má přitom kyselina chlorná a molekulární chlor. Vázaný chlor představují sloučeniny chloru vázané na organické látky, nejčastější formou jsou chloraminy odpovědné za typický bazénový zápach. Většina sloučenin vázaného chloru je jedovatá, dráždivá a je nutné jejich množství sledovat. Vázaný chlor je možné odstranit pravidelnou superchlorací (použitím chlornanu vápenatého), po které sice přechodně vzroste koncentrace chloru ve vodě, ale současně dojde k úplnému odstranění chloru vázaného. Vznik vázaného chloru lze omezit i ozonizací nebo použitím UV lampy, což občas vede k označení těchto postupů za bezchlorovou dezinfekci bazénové vody.

Ozonizace

Ozonizace má silný oxidační i dezinfekční účinek. Ozon je ale tak reaktivní, že je jeho trvalejší působení prakticky nulové. Tento fakt znemožňuje samostatné použití ozonu jako dezinfekčního prostředku, a používá se proto v kombinaci s chlorem. Ozon svým oxidačním účinkem likviduje organické nečistoty, ze kterých vzniká vázaný chlor, a navíc rozkládá již vzniklý vázaný chlor. Následně dávkovaný chlor se už nemůže ve větší míře přeměnit na vázaný a je vlastně do vody přidáván pouze jako trvalejší dezinfekce. Bez chloru je proto ozonizace nepoužitelná.

UV lampy

Záření z UV lamp má dezinfekční účinek stejně jako ozon. Jeho efekt je však pouze místní, dezinfikuje vodu tam, kde přichází do kontaktu se zářením, a nezabrání ani další mikrobiologické kontaminaci a následnému rozmnožení mikroorganismů. Energie záření v místě aplikace ale rozkládá i organické sloučeniny a vázaný chlor, takže při úpravě vody společně s chlorem omezují UV lampy nežádoucí efekty chlorace – zápach po chloru, dráždění očí a sliznic. Bez chloru je trvalejší efekt dezinfekčního záření UV lamp nulový.

Elektrolýza slané vody

Občas se dočtete, že elektrolýza slané vody představuje bezchlorovou dezinfekci vody. Nenechte se ale zmýlit. Při elektrolýze soli vzniká ve vodě chlornanový aniont, což je vlastně úplně stejný volný chlor, který se do vody dostává při aplikaci kteréhokoli chlorového přípravku. I při této metodě dezinfekce ale dochází k likvidaci všech sloučenin vázaného chloru zodpovědného za zápach a dráždění, což znamená, že elektrolýza slané vody funguje jako kombinace dávkování chlorových přípravků a použití UV lampy. Výhodou je i příznivé působení slané vody na pokožku, nevýhodou korozivní účinek slané vody.

Bezchlorová dezinfekce

Znamená to tedy, že bazén bez chloru není reálný? Nepropadejte panice. V nabídce firem se setkáte s přípravky, které využívají souběžného efektu dvou komponent – koloidního stříbra a peroxidu vodíku. Koloidní stříbro je přírodní prostředek proti virům, bakteriím, plísním a jednobuněčným organismům a zabezpečí tak dezinfekci bazénové vody. Peroxid vodíku představuje oxidační složku a reziduální účinek těchto přípravků přetrvává po dlouhou dobu.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Bazén bez chloru?