Jak natřít pozinkovaný plech

Rubrika: Technika

Nátěry okapových žlabů a rour, okenních parapetů nebo plechových střech patří v praxi mezi problematické záležitosti. Důvodem je jejich pozinkovaný povrch, k němuž většina barev špatně lne.

Před natřením garáže musíme vybrat správnou barvu, aby byla odolná vůči místním podmínkám a dlouho na plechu vydržela.

Barva špatně ulpívá nejen na čerstvém (ještě lesklém) nezoxidovaném pozinku, komplikace mohou nastat i u staršího (matného). Záleží totiž na obsahu chromu v zinkovém povlaku – čím vyšší, tím hůř nátěr přilne. Laik ale obvykle nepozná, o jaký plech se jedná, protože na trhu jsou k dostání plechy různé tloušťky i rozdílného složení pozinkované vrstvy, takže i jejich odolnost vůči korozi není stejná. Jak je tedy ošetřovat?

 Před nátěrem

Jelikož se na povrchu pozinkovaných plechů nachází vrstvička separačního oleje, musejí se před nátěrem odmastit. Nejdříve je pomocí houby nebo štětky omyjte horkou vodou s přidaným saponátem a poté opláchněte čistou vodou. Čerstvé lesklé nezoxidované pozinkované plechy je třeba ponechat pro zaručení přilnavosti základní barvy k plechu po určitou dobu bez nátěru. Jinak se doporučuje použít speciální základní barvy deklarované výrobcem na čerstvý pozinkovaný plech. Při obnově povrchu je možné starý nátěr, který se neodlupuje, ponechat. Pouze se odmastí, případně zdrsní a natře vrchní barvou. Pokud se ale loupe, je nutné ho odstranit a postupovat jako u nátěru dosud nenatřeného.

Výběr nátěru

Čerstvý nezoxidovaný plech můžete upravit reaktivní barvou, na niž se nanáší základní barva na lehké kovy a případný vrchní email. Reaktivní barva obsahuje kyselinu fosforečnou, která naruší povrch zinkové vrstvy natolik, aby na ní nátěrové hmoty přilnuly. Trh nabízí poměrně širokou nabídku barev s dobrou přilnavostí, dlouhou životností i ochrannými vlastnostmi. K vrchnímu nátěru, zejména větších ploch, jako jsou střechy, garážová vrata a podobně, jsou vhodnější barvy vytvářející pružnější nátěry, například syntetická barva na konstrukce. Je totiž vláčnější a lépe odolává objemovým změnám plechu vyvolaným výkyvem teplot. Lesklé tvrdé emaily těmto změnám časem podléhají, praskají a začnou se odlupovat. S přihlédnutím k větším nárokům na přilnavost nátěrových hmot, je vhodné si nechat od výrobce konkrétní typ barvy doporučit.

FOTO: THINKSTOCK

Jak natřít pozinkovaný plech

Jak natřít pozinkovaný plech