Klasické i moderní střešní krytiny

Stavba domu by měla se zahradou vždy ladit. Jedním z nejvýraznějších stavebních prvků je přitom střecha. Z čeho je možné ji složit a podle čeho vybírat?

 

Stavba domu by měla se zahradou vždy ladit. Jedním z nejvýraznějších stavebních prvků je přitom střecha.

Přestože je u nás šikmá střecha krytá taškami klasikou, s postupem času a vývojem nových technologií se dnes mění jak krytina, tak konstrukce střechy pod ní. Po staletí nejrozšířenější pálená krytina sice našla řadu schopných konkurentů, vzdávat se tradičního vzhledu ale nemusíte. A platí to i naopak – i s tradiční krytinou můžete dosáhnout moderního vzhledu.

Tašky a šablony

Pro šikmé střechy se volí nejčastěji maloformátové prvky – tašky či šablony. Kromě tradice a zvyku je důvodem snadnější pokládka oproti pevné celoplošné krytině i případná oprava. Rovnocenného konkurenta našla tradiční pálená taška v betonové krytině. Vlastnostmi je jí hodně podobná a rozdíly mezi nimi se stále zmenšují. Obecně bývají betonové tašky těžší, pálená krytina zase dražší. Vždy ale záleží na typu a formátu. Větší formát může rozdíl ve váze vyrovnat, protože se spotřebuje méně kusů na čtvereční metr. Životnost zaručují výrobci mrazuvzdorných pálených i betonových tašek na desítky let – pálené vás s největší pravděpodobností přežijí, ale i betonové by se stovky měly dožít. Nemusíte však zůstávat u klasiky, abyste dopřáli střeše tradiční vzhled. Využít můžete šablony z plechu, které jsou opatřeny takovou povrchovou úpravou, že jsou od pálených tašek téměř k nerozeznání. Vhodné jsou zejména při rekonstrukcích, kdy starý krov těžkou krytinu neunese. Tradiční jsou u nás i střechy břidlicové, šindelové a novodoběji eternitové. Lehkou náhradou břidlice či šindele jsou plastové krytiny, které dobře odolávají i horskému klimatu, a eternit či azbest nahradily zdraví neškodné vláknocementové materiály. Lehké střešní krytiny se výborně hodí nejen pro rekonstrukce, ale perfektně vyhovují i moderní architektuře.

Jak vybírat

Při výběru střešní krytiny musíte samozřejmě přihlížet k místním klimatickým podmínkám, před kterými vás má střecha chránit. Pokrytí střechy je ale třeba vybírat i vzhledem k vnitřnímu prostředí. Střecha dnes na rozdíl od minulosti chrání obydlené prostory, a musí proto udržet teplo a vzdorovat i vlhkosti vznikající pobytem a činností lidí pod ní. Dalším faktorem je vzhled krytiny, který závisí na materiálu, jeho povrchové úpravě a barvě. Kromě toho, že by se vám krytina měla líbit, musí ladit s celkovou architekturou domu, a hlavně odpovídat sklonu střechy. U jednotlivých krytin je stanoven tzv. bezpečný sklon střechy, při kterém vlastní krytina odvádí srážkovou vodu bez pojistné hydroizolace. Žádná skládaná krytina ale není zcela těsná vůči tlakové vodě nebo zafoukání sněhu. Doporučuje se proto použít raději hydroizolační fólii i v konstrukci střech o vyšším či nižším sklonu, než je bezpečný. Důležitá je také váha krytiny. Rozlišují se krytiny těžké, ke kterým patří pálená keramika, betonové tašky či přírodní břidlice, a lehké, jako vláknocementové, plech a plast. Pálené a betonové tašky váží od 40 do 80 kg, vláknocementové krytiny asi 14 kg, plechové 7 kg a krytiny ze slitin hliníku zhruba 2,5 kg na metr čtvereční. Lehčí krytinu zvolte zvláště při rekonstrukci, u níž je omezená únosnost krovu. Hmotnost střešní krytiny přitom představuje jen 15–25 % celkové zátěže.

Nepostradatelné okapy

Na celkovém vzhledu domu se podílí i okapový systém. Pamatujte na něj proto už při přípravě stavby nebo rekonstrukci střechy. Kromě toho, že by měl být v souladu se střešní krytinou a stylem domu, měl by mít i odpovídající kvalitu. I když nic nebrání jeho případné výměně, je vhodné, aby byly oba stavební prvky přibližně stejně kvalitní. Důležitá je i lokalita – v oblastech s četnějšími sněhovými srážkami zohledněte pevnost okapového systému a upřednostněte nejen kvalitnější materiál, ale i spolehlivější způsob napojení jednotlivých okapových prvků.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Klasické i moderní střešní krytiny

Klasické i moderní střešní krytiny