Letní ochrana rostlin

V květnovém vydání jsme vám nabídli první část ochrany plodin popisující jarní choroby a škůdce, v červencovém pokračování se zaměřujeme na škodlivé činitele, kteří se na zahradě objevují v plné sezoně.

Správně ošetřené rostliny vám udělají radost především svoji úrodou, ale také vzhledem.

Na rozdíl od chorob, které se na ovoci a zelenině objevují na jaře, je výskyt letních chorob a škůdců mnohem více ovlivněn průběhem počasí v konkrétní sezoně. Pro správnou ochranu je proto potřeba více zkušeností a předvídavosti. Nyní můžete výrazně ovlivnit zdravotní, a tedy i jakostní stav sklizeného ovoce a zeleniny, které jsou určené pro podzimní uskladnění. Vliv máte i na zdravotní stav své zahrady pro další sezonu. Pečlivý a svědomitý úklid posklizňových zbytků včetně napadených rostlin by si měl osvojit každý zahrádkář. Na zahradě by rozhodně neměly zůstávat porůznu roztroušené kupky ostříhaných listů a větviček, kbelíky s posbíranými nahnilými plody či vypletým plevelem. Vše se totiž může stát zdrojem nákazy pro další rok. Naprosto zapovězené je i kompostování napadeného organického materiálu. Je sice pravda, že vysoká teplota, která může při rozkladném procesu v kompostu nastat, se blíží i 70 °C a mnohé spory či parazité ji nepřežijí, ale jistotu bez mikrobiologického rozboru nikdy nemáte. Bezpečnější je proto takový materiál do kompostu vůbec nedávat.

Jak se vyhnout chybám

  • nekompostovat napadené zbytky rostlin
  • sbírat spadané ovoce
  • nenechávat v korunách stromů zbylé plody
  • průběžně uklízet zahradu
  • často kontrolovat rostliny a záhony
  • dát si pozor na hostitelské rostliny
  • pro skladování vybírat nejkvalitnější kusy

Seznamte se

Příroda funguje jako celek a jen člověk rostliny dělí na užitečné a neužitečné. Škůdci a choroby jsou ale „demokraté“ a napadají jednu čeleď bez rozdílu. Do stejné čeledi patří ale i velmi rozdílné rostliny, a jejich znalost proto patří k dobrým zbraním při ochraně rostlin i prevenci napadení. Uvádíme čeledi některých známých rodů.

  • Brukvovité: ředkvičky, ředkve, kapusta, zelí, brokolice, mizuna, mibuna, roketa, řeřicha, řepka olejka, křen, hořčice X ohnice, chejr, štěničník, huseník, chudina, kokoška, penízek, měsíčnice
  • Bobovité: zahradní bob, fazole, hrách, sója, čočka, lékořice X vikev, jetel, tolice, čičorka, štírovník, akát, štědřenec
  • Lilkovité: brambory, rajče, tabák, paprika, mochyně židovská X blín, lilek potměchuť, kustovnice cizí, rulík zlomocný
Choroby
Plíseň zelená

Plíseň zelná.

Jak se projevuje:

Napadá všechny druhy brukvovitých, k napadení přispívá chladné a deštivé počasí, přebytek dusíku a nedostatek draslíku v půdě. Napadená pletiva šednou a žloutnou, obalové listy hlávek často zasychají, infekce se šíří po žilnatině listu.

Jak předejít nákaze:

Důsledně ničit posklizňové zbytky, protože houba přežívá v půdě a na přezimujících hostitelích, dodržovat správný spon, nepřehnojit dusíkem, sázet brukvovité rostliny mimo vlhká a chladná místa.

Čím zasáhnout:

Používat mořené osivo, napadený porost lze ošetřit při prvních příznacích přípravky Ortiva, Novozir MN 80 New, Dithane M 45.

Rez pórová

Rez pórová.

Jak se projevuje:

Na starších listech všech druhů cibulové zeleniny se objevují vystouplé žlutooranžové kupky rzi, které se časem mění na letní a podzimní polštářky zimních výtrusů. Napadené rostliny zakrňují v růstu, slábnou a postupně hynou. Často je napadána pažitka, která je tak zcela znehodnocena.

Jak předejít nákaze:

Nejvíce jsou napadány příliš husté porosty a také porosty přehnojené dusíkem, účinná jsou tedy hlavně agrotechnická opatření jako úklid posklizňových zbytků, hnojení a spon.

Čím zasáhnout:

Ohrožené porosty je možné ošetřit přípravkem Ortiva.

Septorióza celeru

Septorióza celeru.

Jak se projevuje:

Na listech se tvoří výrazné žluté skvrny s hnědým středem, rostlinám škodí jen časné masivní napadení, potom zakrňují v růstu. Choroba napadá všechny druhy kořenové zeleniny, škodlivá je především na těch druzích, ze kterých se využívá i nať – listové petrželi, libečku a řapíkatém celeru.

Jak předejít nákaze:

Dodržovat tříletý odstup mezi pěstováním, používat mořené osivo pro výsev a propařený substrát pro sadbu, kořenovou zeleninu vysévat na vzdušné slunné místo, při masivním výskytu ošetřit porost už v první polovině vegetace.

Čím zasáhnout:

Účinné jsou měďnaté fungicidy typu Kuprikol 250 SC nebo Champion 50 WP.

Plíseň okurková

Plíseň okurková.

Jak se projevuje:

Objevuje se nejdříve na starších listech, žluté plošky jsou ostře vymezené žilnatinou listu, pletivo listu později nekrotizuje a vypadává, silně napadené rostliny slábnou a později odumírají.

Jak předejít nákaze:

Šíří se hlavně v porostech v blízkosti vody, k šíření choroba potřebuje ovlhčení povrchu listů, osvědčuje se brzký výsev, aby rostliny začaly plodit co nejdříve a unikly infekčnímu tlaku ve druhé polovině léta. Dobrá metoda je i pěstování na sítích, kde listy rychleji osychají.

Čím zasáhnout:

Opakované postřiky fungicidy Acrobat MZ, Dithane DG Neotec

Skvrnitost jahodníku

Skvrnitost jahodníku.

Jak se projevuje:

Hnědé nebo fialové okrouhlé skvrny se objevují na listech jahodníku nejčastěji ve druhé polovině sezony. Střed napadených skvrnek je světlý, později nekrotizuje a vypadává.

Jak předejít nákaze:

Je třeba vysazovat jahodník ve správném sponu, aby nebyl porost příliš hustý. Pomůže také důsledná péče a odstraňování starších poškozených listů. Silně napadený porost lze na konci léta posekat, poté případně postříkat fungicidem, aby se nákaza nedostala do mladých listů v srdéčku.

Čím zasáhnout:

Měďnaté přípravky Kuprikol 50, Dithane DG Neo Tec, Korzar, Champion 50 WP

Plíseň bramborová na rajčeti

Plíseň bramborová na rajčeti.

Jak se projevuje:

Infekce začíná na starších listech, kde se objevují tmavě hnědé skvrny, později choroba zasahuje i stonky a plody. Ty jsou pokryty hnědými skvrnami, plody zůstávají malé, tvrdé a nedozrálé.

Jak předejít nákaze:

Jedinou spolehlivou metodou je pěstovat rajčata pod střechou – nejlépe pod přístřeškem nebo v nádobách pod přesahem střechy. Za chladného vlhkého léta je třeba začít se včasnými postřiky, jinak je porost zlikvidován do tří týdnů ještě před nástupem vysoké plodnosti.

Čím zasáhnout:

Acrobat MZ WG, Dithane DG Neo Tec, Korzar

Škůdci
Vrtalka pórová

Vrtalka pórová.

Jak se projevuje:

Drobné larvy napadají dužninu a zcela ji znehodnotí, uvnitř stvolu lze najít hnědé zakuklené larvy. Dospělé mouchy kladou vajíčka dvakrát za rok. Pór více poškozuje druhá generace škůdce, která na porost nalétává ve druhé polovině léta a nejčastěji tak poškodí pór pro zimní uskladnění.

Jak předejít napadení:

Škůdce napadá i další cibulovou zeleninu, česnek a cibuli. Nejúčinnější je překrytí porostu netkanou textilií zhruba v červenci – krytí ale musí být zcela bezchybné, bez skulin. Je třeba počítat i s růstem porostu. V místech pravidelného výskytu je možné se orientovat na letní pór.

Čím zasáhnout:

Je nutné zasáhnout dospělé mouchy, které kladou vajíčka do báze zeleniny. Postřik insekticidem Decis Mega je třeba dvakrát až třikrát opakovat.

Pochmurnatka mrkvová

Pochmurnatka mrkvová.

Jak se projevuje:

Způsobuje známou červivost mrkve, nejčastěji napadá mrkev na zimní uskladnění, napadá ale i petržel a celer. Napadený kořen je nahořklý a brzy po uskladnění hnije – poškození pochmurnatkou je vstupní branou pro druhotné infekce, hlavně hniloby.

Jak předejít napadení:

Dodržovat minimálně tříletou pauzu mezi pěstováním, pěstovat karotku s kratší vegetační dobou a nepěstovat mrkev v blízkosti dřevin, odkud mouchy nalétávají.

Čím zasáhnout:

Ochrana se podobá ochraně proti vrtalce pórové, překrytí porostů netkanou textilií ve druhé polovině léta zabrání napadení silnou druhou generací škůdce. Povolený přípravek není registrován.

Sviluška chmelová

Sviluška chmelová.

Jak se projevuje:

Škůdce je velmi drobný, ale o napadení svědčí jemné pavučinky. Sviluška napadá především skleníkové okurky, vyhovuje jí vysoká teplota a sucho. Napadené listy vypadají z rubu jako postříbřené, listy zasychají od stran, žloutnou a hnědnou.

Jak předejít napadení:

Ve sklenících se vyplatí nasadit biologickou ochranu – dravého roztoče. Jeho namnožení do potřebného počtu ale trvá několik dní, proto je třeba s touto prodlevou počítat a objednat ho brzy, již při prvních příznacích napadení. Růst populace svilušky lze přibrzdit pravidelným rosením listů.

Čím zasáhnout:

Dravý roztoč Phytoseiulus persimilis, Nissuron 10 WP, Vertimec 1,8 EC, Omite 30 W nebo Omite 570 EW, Talstar 10 EC

Mandelinka bramborová

Mandelinka bramborová.

Jak se projevuje:

Typicky podélně pruhovaní brouci a jejich larvy ožírají listy brambor, baklažánů i rajčat, brouk žije i na plevelných rostlinách z čeledi lilkovitých. Dospělí brouci nalétávají z půdy loňských napadených brambořišť, nejvíce jim vyhovuje suché a teplé počasí.

Jak předejít napadení:

Na malých plochách je stále nejúčinnější pečlivá kontrola a mechanický sběr brouků a larev. Důležitá je proto likvidace napadených listů po sklizni a důkladné propracování půdy, které také ničí zakuklené larvy.

Čím zasáhnout:

Z přípravků biologické ochrany lze využít vysoce selektivní bakteriální přípravky s obsahem mikroorganismu Bacillus thuringiensis, který parazituje a zabíjí larvy; z přírodních insekticidů lze použít i SpinTor, z chemických Calypso 480 SC.

Můra zelná a kapustová

Můra zelná a kapustová.

Jak se projevuje:

Na rozdíl od housenek běláska se housenky můry zelné zavrtávají dovnitř hlávek zelí a kapusty, které vyžírají zevnitř. Ty potom hnijí a praskají, a navíc jsou znečištěny trusem. Největší škody napáchá druhá generace škůdce v srpnu a září, kdy napadá zeleninu pěstovanou pro skladování.

Jak předejít napadení:

Také zde je třeba pečlivě kontrolovat listy a hlávky a sbírat vajíčka i housenky, účinné je také kypření záhonu, při němž ničíme v půdě zakuklené larvy. Je třeba se starat o přírodní různorodost zahrady, vajíčky se totiž živí larvy slunéček a zlatooček, housenkami ptáci.

Čím zasáhnout:

Lze využít biologickou ochranu v podobě přirozeného parazitoida droběnky (Trichogramma), použitelný je i přírodní insekticid SpinTor. Chemické prostředky Agrion Delta, Fast M, Decis Mega či Karate se Zeon technologií 5 CS je nutné použít v době líhnutí housenek, ještě než se stačí zavrtat do hlávek.

Bělásek zelný a řepový

Bělásek zelný a řepový.

Jak se projevuje:

Typické zelenočerné housenky ožírají listy košťálovin, často z listů zůstanou jen středová žebra, zbylé listy jsou znečištěny trusem.

Jak předejít napadení:

Na zahrádce je nejúčinnější denní kontrola spodních stran listů, kde se dají snadno najít buď nakladená žlutá vajíčka, nebo housenky – obě stadia se likvidují mechanicky sběrem a jejich zničením. Je potřeba se dlouhodobě starat o přírodní různorodost zahrady, vajíčky škůdců se živí larvy slunéček a zlatooček, housenkami zase ptáci.

Čím zasáhnout:

Jako u můr lze využít biologickou ochranu v podobě přirozeného parazitoida droběnky (Trichogramma), použitelný je i přírodní insekticid SpinTor. Chemické prostředky Agrion Delta, Fast M, Decis Mega či Karate se Zeon technologií 5 CS je nutné použít v době líhnutí housenek, potom jsou nejúčinnější.

FOTO: PROFIMEDIA.CZ A SHUTTERSTOCK

Letní ochrana rostlin

Letní ochrana rostlin