Nejkrásnější zahrada

Na výstavě britské Královské zahradnické společnosti v Hampton Court Palace, představené v předcházejícím článku, byla nejkrásnější zahradou vyhlášena The Ecover Garden, navržená designérem Matthewem Childsem. Pojďte si ji s námi projít.

Zahradní kompozici navrhl Matthew Childs.

Vítězná zahrada v sobě spojila nejenom krásu, ale i ekologické poselství v nezvyklé podobě. Sponzor zahrady, firma Ecover, vyrábí čisticí prostředky na bázi přírodních materiálů, jejichž plastové obaly jsou plně recyklovatelné. Proto také byly v zahradě mezi lučním porostem umístěny plastové misky, láhev, uzávěr, pásky… Jejich zelená a tyrkysová barva symbolizovaly pro život důležité rostliny a vodu. Přestože designér zvolil tyto výrazné „plastové“ barvy doplňků, výsadba s nimi výborně ladila. Barevné a tvarové kombinace se odehrávaly na pozadí tří postupně se zvyšujících zdí inspirovaných aztéckými stavbami. Jejich umírněný přírodní skořicově hnědý odstín celou kompozici završil. Stromy a keře Stromy, které rostly po stranách aztéckých stěn, byly jednoho druhu, který je běžně vysazován i v našich zahradách a parcích – jemný světle zelený dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos). Nižšími prvky v zahradě byly keře, nám známější jsou druhy zmarličník japonský, ruj vlasatá, skalník vrbolistý, avšak méně známé jsou jejich kultivary uplatněné ve výstavní zahradě (mimo červenolistou ruj) – Cercidiphyllum japonicum cv. ‘Rotfuchs’, Cotinus coggygria cv. ‘Rubrifolius’, Cotoneaster salicifolius cv. ‘Willeke’. Ostatními dřevinami se jako venkovními rostlinami inspirovat bohužel nemůžeme, neboť jsou příliš choulostivé, např. lokvát japonský (Eriobotrya japonica), planika (Arbutus unedo) nebo slizoplod (Pittosporum tobira cv. ‘Nanum’). Maximálně bychom mohli využít v teplejších krajích se zimní ochranou hortenzii drsnou (Hydrangea aspera cv. ‘Macrophylla’) nebo vonokvětku různolistou (Osmanthus heterophyllus).

Bylinné výsadby

Výrazný efekt vnáší do výsadby perovskie.

Avšak o to více je možné obdivovat a případně využít bylinné kombinace, které svými květy poskytly zahradě tu pravou něžnost, krásu a luční vzhled. Základem byla modro-bílá kombinace, kterou prostupovaly odstíny z chladnější části červeného spektra. Modré věžičky tvořily květenství stračky (Delphinium cv. ‘Magic Fountain’) a šalvěje hajní (Salvia nemorosa cv. ‘Caradonna’, cv. ‘Ostfriesland’). Modré a taktéž bílé prskavky představovaly poněkud choulostivé kalokvěty (Agapanthus cv. ‘Northern Star’, Agapanthus africanus a bílý A. africanus cv. ‘Alba’). Místy se vznášely světle modré obláčky perovskie lebedolisté (Perovskia atriplicifolia cv. ‘Superba’) a okraje modře lemovaly šanty (Nepeta sibirica cv. ‘Souvenir d’Andre Chaudron’, Nepeta racemosa cv. ‘Walker’s Low’), kakost (Geranium cv. ‘Brookside’), barvínek menší (Vinca minor cv. ‘La Grave’) a violka (Viola cv. ‘Belmont Blue’). Modrou sestavu uzavíraly letničky užanka čínská (Cynoglossum amabile) a černucha damašská (Nigella damascena cv. ‘Miss Jekyll’). To vše jako by plavalo v moři drobných bílých vloček šateru latnatého (Gypsophila paniculata cv. ‘Perfecta Alba’, cv. ‘Schneeflocke’) a poněkud větších hvězdiček gaury (Gaura sinuata). Dalšími bílými květy kvetly bílý náprstník červený (Digitalis purpurea cv. ‘Alba’) a kohoutek věncový (Lychnis coronaria cv. ‘Alba’). Bílou a modrou barvu spojovaly šedo- až modrolisté rostliny. K tvarově nejvýraznějším patřily máčky (Eryngium giganteum, Eryngium x zabelii cv. ‘Jos Eijking’) a bělotrn (Echinops ritro cv. ‘Veitch’s Blue’). Jejich špičaté tvary doplňovaly modrolisté trávy kostřava sivá (Festuca glauca cv. ‘Uchte’) a Agropyron magellanicum. Jako nenápadnou výplň Matthew Childs použil dobře známý čistec vlnatý (Stachys byzantina cv. ‘Silver Carpet’, cv. ‘Big Ears’).

Oživení a výplně

Lem záhonů vytvářejí nižší pokryvné rostliny (čistec, šanta), za nimi se zvedají vyšší rostliny (šalvěj, stračka, kohoutek).

Luční společnost oživovaly červeně a růžově kvetoucí trvalky, nejvýraznější z nich byl asi hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) a pak plnokvěté kultivary silenky dvoudomé (Silene dioica cv. ‘Firefly’) a kohoutku věncového (Lychnis coronaria cv. ‘Gardener’s World’). Do červené společnosti patřily i růžové kakosty (Geranium cv. ‘Catherine Deneuve’, cv. ‘Patricia’), růžové hvězdičky gaury (Gaura lindheimeri ‘Ruby Ruby’), růžové úbory pcháče hlíznatého (Cirsium tuberosum), tmavě nachové okolíky česneku kulatohlavého (Allium sphaerocephalon) a koneckonců také červenolisté dlužichy (Heuchera cv. ‘Palace Purple’) a výše zmiňovaná ruj vlasatá. Červeným květům a listům tvořily barevně méně výrazný základ slámově žluté listy nebo laty trav – Anemanthele lessoniana a málo otužilé kavyly (Stipa tenuissima, S. gigantea). Barevnou kompozici doplnil kontryhel měkký (Alchemilla mollis) a pryšec myrtovitý (Euphorbia myrsinites). Lem kolem cesty spolu s černuchou vytvořila ostřice (Carex comans cv. ‘Amazon Mist’). Tato dvojice díky úzkým listům až niťovitým úkrojkům lem „napěnily“ a tak přechod mezi štěrkem a výsadbou očividně zjemnily. Ve stínu dřevin se dařilo kapradinám kapradi samci (Dryopteris filix-mas), kapradi s načervenalými listy Dryopteris erythrosora a jelenímu jazyku celolistému (Asplenium scolopendrium). Není divu, že zahrada s ekologickou myšlenkou podpořenou krásným rostlinným společenstvem v příjemném designu získala přízeň poroty. Můžeme se alespoň inspirovat její trvalkovou výsadbou a vytvořit si podobně úchvatný luční kout na své zahradě.

Legenda

Výrazný efekt vnáší do výsadby perovskie.

1 šalvěj hajní (Salvia nemorosa),

2 ostřice (Carex comans),

3 stračka (Delphinium),

4 perovskia lebedolistá (Perovskia atriplicifolia),

5 šater latnatý (Gypsophila paniculata),

6 bělotrn (Echinops ritro),

7 hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum),

8 máčka (Eryngium),

9 kohoutek věncový (Lychnis coronaria),

10 kalokvět (Agapanthus africanus),

11 kalokvět (Agapanthus africanus cv.‘Alba’),

12 ruj vlasatá (Cotinus coggygria cv. ‘Rubrifolius’),

13 dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos),

14 černucha damašská (Nigella damascena),

15 kohoutek věncový (Lychnis coronaria cv. ‘Alba’),

16 čistec vlnatý (Stachys byzantina),

17 silenka dvoudomá (Silene dioica),

18 šanta (Nepeta),

19 gaura (Gaura sinuata),

20 kavyl (Stipa tenuissima)

FOTO: AUTORKA

Nejkrásnější zahrada

Nejkrásnější zahrada