Park de la Tête d’Or

Většina velkých měst má parky coby oázy klidu, kde si obyvatelé mohou odpočinout v zeleni při procházkách i rekreačním sportování. Evropskou mimořádností je lyonský přírodně krajinářský park v anglickém stylu.

Pohled do parku s jezerem

Park se rozkládá na 117 hektarech a kromě sítě kvalitních cest vhodných k procházkám, běhu a cyklistice, velkého jezera, kde se můžete projet na lodičce, hřišť pro pétanque a minigolf a samozřejmě rozsáhlých zelených ploch zahrnuje ještě botanickou zahradu, dvě rozária a zoologickou zahradu. Díky všestrannosti je tak jeden z nejkrásnějších a největších francouzských parků zajímavým cílem pro rodiny s dětmi, mládež i seniory.

Vlastní park

Park se nachází na břehu řeky Rhôny a jeho dominantou je šestnáctihektarové jezero. Pozemek, na kterém park leží, patřil v roce 1530 rodině Lambertových a toto místo se již tenkrát díky staré legendě nazývalo Parc de la Tête dOr čili Zlatá hlava. Velká část bývala zaplavená vodou z Rhôny a byly tu četné močály. První plány na park se datují do roku 1812, intenzivnější práce však začaly až v roce 1856. Rok nato byl park otevřen, přestože nebyl zdaleka hotový. Zásluhu na parku mají především starosta Lyonu a senátor Claude Marius Vaisse, který se zhlédl v pařížském Bois de Boulogne.

Botanická zahrada

Pandánový skleník

Jardin botanique de Lyon byla původně vytvořena v roce 1794 na základě dekretu Národního shromáždění, které požadovalo, aby města nad 300 tisíc obyvatel měla střední školu. Taková střední škola měla vyučovat nejrůznější odborné předměty, literaturu a umění a její součástí měla být i botanická zahrada. Tehdejší starosta Lyonu proto nechal založit botanickou zahradu na svazích Croix-Rousse. Stísněný prostor však po určité době přestal vyhovovat, a tak byla botanická zahrada přenesena roku 1857 do východní části parku. Tehdy obsahovala kolem čtyř tisíc druhů rostlin. Dnes se botanická zahrada rozkládá na více než sedmi hektarech půdy a můžete zde obdivovat přes patnáct tisíc rostlinných taxonů. Výstavba velkých skleníků, které vytvořil inženýr Vedrine, začala v roce 1865 a slavnostně otevřeny byly v roce 1883. Prostřednímu se říká pandánový, protože hostí dvanáct druhů tohoto rodu. Tento skleník je nejvyšší ve Francii. Samotná plocha skleníků má rozlohu 6500 m2 a v roce 1982 byly hlavní skleníky prohlášeny za historickou památku. Jsou tvořeny několika samostatnými částmi, ve kterých se pěstují rostliny studeného tropického klimatu, tropického klimatu, horkého tropického klimatu a vlhkých tropů. Dále jsou zde skleníky specializované na rostliny Madagaskaru a suchých stanovišť, samostatný skleník pro masožravé rostliny, pro orchideje a pro vodní rostliny – především viktorii královskou. Bohaté jsou také sbírky subtropických rostlin. Na venkovních plochách botanické zahrady se nachází alpinum, rozárium s historickými a botanickými růžemi, oddělení s pnoucími rostlinami, sbírka pivoněk, arboretum, bambusárium, přehlídka kapradin atd. Pěkná je i systematická část zahrady, v níž najdete ukázky rostlin vysazené podle botanického systému.

Zoologická zahrada

V severní části parku se nachází malá zoologická zahrada, kde se chovají žirafy, sloni, lvi, tygři, antilopy a další zvířata. Původně se uvažovalo pouze o vytvoření malé farmy pro vzdělávací účely. Postupně byla však přidávána i divoce žijící zvířata, až celý šestihektarový areál přerostl ve skutečnou zoologickou zahradu, v níž jsou chována zvířata z celého světa. V roce 2006 tu na ploše jednoho hektaru byla otevřena tzv. africká pláň, kde se v pěti samostatných částech volně pohybuje na 130 různých druhů zvířat. V jedné části jsou umístěna zvířata milující vodu – plameňáci, pelikáni, na ostrůvku lemuři a samostatně krokodýli. V roce 2010 byly rekonstruovány výběhy pro servaly, lvy a levharty. Celkem se v zoo chová bezmála 70 druhů zvířat a k jejich chovu se váže 30 evropských chovných programů.

Rozária

Soutěžní rozárium

V parku narazíte na tři rozária. Rozárium v botanické zahradě obsahuje sbírku historických a planých růží. Bylo dokončeno v roce 1980 a soustřeďovalo na 400 druhů a odrůd. V současné době je v rekonstrukci. Další velká růžová zahrada (Grand roseraie) leží na břehu jezera v severozápadní části parku. Na pěti hektarech je vysazeno 30 tisíc keřů růží ze všech skupin, odrůd se uvádí na 350. Toto rozárium bylo založeno v roce 1960 v nejméně navštěvované části parku, a to ve stylu částečně anglickém a moderním. Slavnostní otevření proběhlo za účasti mnoha významných osobností v roce 1964. V centru parku nedaleko od zoologické zahrady najdete menší soutěžní rozárium (Roseraie de concours). Bylo vytvořeno v roce 1930 a samo o sobě je velice krásným místem. Každoročně zde Francouzská růžařská společnost pořádá mezinárodní soutěž novinek a hodnotí rovněž nejkrásnější růže Francie (Rose de France se uděluje pravidelně od roku 1931). Na dvacet francouzských i zahraničních firem každý rok poskytuje své novinky, které po dva roky sledují a hodnotí profesionálové i amatéři. Vysazuje se vždy pět jedinců od každé odrůdy. Velké i soutěžní rozárium jsou volně přístupné v době otevření parku. Ideální období pro návštěvu rozárií je v květnu.

Zlatá hlava

Podle staré legendy v roce 1530, kdy ve Francii vládl František I. Francouzský, přinesli křižáci do oblasti dnešního parku poklad a zakopali ho tu. Mezi zakopanými předměty měla být i zlatá hlava Kristova. V roce 1856, kdy zintenzivnily práce na vybudování parku, především při vytvoření jezera, bylo snadné získat pracovní sílu. Chudí lyonští tkalci, kteří se bouřili proti nezaměstnanosti, zde při výkopech našli práci a ještě v sobě živili tajnou naději, že poklad objeví. Jeden z tkalců při kopání na poklad opravdu narazil. Když se před užaslými dělníky objevila zlatá hlava, strhla se velká hádka. Kristus se nad touto smutnou podívanou a lidským sobectvím prý rozplakal a z jeho slz vzniklo obří jezero, které poklad opět pohltilo.

Cestovatelské info

  • Vstup do parku a všech jeho částí včetně botanické zahrady, jejích skleníků a zoologické zahrady je bezplatný.
  • Park je otevřen: 15. dubna–14. října od 6.30 do 22.30 hod. a 15. října–14. dubna od 6.30 do 20.30 hod.
  • Zoologická zahrada otevírá: duben–říjen od 9 do 18 hod. a listopad–březen od 9 do 17 hod.
  • Botanická zahrada je otevřena: 1. května–30. září od 9 do 18.30 hod.
  • Skleníky jsou přístupné: duben–září od 9 do 17.30 hod. (v neděli do 17 hod.), říjen–březen od 9 do 16.30 hod.
  • Více informací získáte např. na www.lyon.fr nebo www.jardin-botanique-lyon.com

FOTO: AUTORKA

Park de la Tête d’Or

Park de la Tête d’Or

Zajímavé