Práce s motorovou kosou

S vysekáváním vysoké trávy, kopřiv a náletových dřevin vám pomůže motorová kosa. Využívá se na špatně přístupných místech, k sečení neudržovaných ploch a uplatní se i v prudkých svazích a příkopech. Jak s ní v takovém terénu pracovat?

Motorová kosa neboli křovinořez je vlastně stroj vybavený nejen řeznými kotouči, ale i strunou.

Motorová kosa neboli křovinořez je vlastně stroj vybavený nejen řeznými kotouči, ale i strunou. K vysekávání vysoké trávy využívá strunu navinutou na strunové hlavě, k sečení křovin různé typy ocelových ozubených kotoučů. Pohon kosy zajišťuje elektrický nebo častěji benzinový motor, který nese obsluha zavěšený na svém těle. Na rozdíl od strunové sekačky, označované také jako vyžínač, se s motorovou kosou ale jinak pracuje a má jiné uchopení – zavěšuje se za popruhy na záda nebo na rameno a ovládá se řídítky.

Technika práce

Správnou techniku práce si rychle osvojíte. Nářadím se jednoduše pohybuje v půlkruhu zprava doleva a postupuje se v krocích směrem dopředu. Představíme vám několik postupů, s nimiž plynule a dokonale posekáte jakékoli plochy v jakémkoli terénu.

  • Základní postup – jelikož se řezný nástroj motorové kosy točí proti směru hodinových ručiček, používá se při vyžínání nejčastěji žací pohyb zprava doleva. Jeho výhodou je, že posečená tráva padá na již posečenou plochu.
  • Ve vysoké trávě – u hodně vysoké trávy nebo mohutnějšího plevele je nejlepší sekat ve dvou směrech. Nejdříve sekejte pohybem směrem doprava horní část stébel a při zpětném pohybu doleva spodní. Posečená tráva zůstane opět vlevo.
  • Na velké rovné ploše – rozlehlý pozemek se nejsnáze vyžíná čtvercovým postupem. Rozdělte si jeho plochu na přiměřeně velké pomyslné čtverce a při sečení postupujte vždy podél jejich vnější strany až do středu.
  • Ve svahu – na svažité ploše se pohybujte po vrstevnicích zdola nahoru a sečte pás za pásem. Nejdříve posekejte jeden pás svahu, pak se po něm s kosou vraťte a poté vyžínejte další pás porostu. I zde padá sečená tráva na vysečenou plochu.
  • Překážky – k vyžínání v blízkosti stromů nebo keřů použijte žací strunu. Stojí-li rostliny blízko sebe, je vhodnější každou obkroužit a vysekat trávu po jejím obvodu. Jako pomůcka při orientaci vám poslouží ochranný kryt motorové kosy, který veďte těsně podél kmene. Než kosu spustíte Ještě než začnete s motorovou kosou pracovat, byste měli provést několik preventivních opatření.
  • Zkontrolujte charakter okolí a místo sečení, neměly by na něm být žádné překážky, o které byste mohli zakopnout (větve, pařezy, kořeny).
  • Při práci udržujte od místa, kde skladujete a doplňujete palivo, vzdálenost minimálně tři metry.
  • V okruhu deseti metrů se nesmí zdržovat žádná další osoba – hrozí poranění od vymrštěných předmětů. Přiměřenou vzdálenost udržujte i od vozidel, oken apod., u nichž může dojít k věcným škodám.
  • Nikdy ale nepracujte sami a zajistěte, aby byl stále na doslech někdo, kdo vám může poskytnout případnou první pomoc.
  • Než nastartujete, zkontrolujte, zda je motorová kosa ve stavu, který umožňuje bezpečný provoz.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Práce s motorovou kosou

Práce s motorovou kosou