Záhon okrasných trav a cibulovin

Zahradní architektura mnohdy opomíjí dvě skupiny rostlin, které se vzhledem i životním cyklem dokonale doplňují. Jsou jimi cibulnaté rostliny spolu s okrasnými travinami. Zatímco většina druhů cibulovin představí ohňostroj barev hned na jaře, okrasné trávy rozehrají hru jemných listů až v létě. Případný nedostatek pestrých barev v letním období vyřeší výsadba letních cibulovin. Inspirujte se naší tematickou výsadbou.

Pestré cibuloviny a jemné okrasné traviny mohou ve výsadbách vytvořit nerozlučnou dvojici.

Charakteristika výsadby

Tato kombinovaná výsadba nemá v historii příliš hluboké kořeny. Jde spíše o záležitost posledních let, kdy roste obliba rostlin s trochu atypickým vzhledem. Traviny a cibuloviny se přitom perfektně doplňují. Většina cibulovin rozkvete ještě předtím, než traviny začnou vůbec rašit, a další skupina cibulovin nakvétá, když trávy vytvářejí mladé, svěže zelené listy. V hlavním období trav, tj. v létě, jsou jarní cibuloviny již zatažené do půdy. Pokud tedy chcete, aby výsadba oplývala pestrými barvami, budete muset do záhonu vysadit i letní cibuloviny nebo některé z trvalek. Takto laděná výsadba se může stát hlavním nebo doplňkovým tématem zahrady. Zajímavý lehký vzhled trav spolu s pestrými cibulovinami se výborně hodí do městské, prérijní a čistě moderní zahrady. Aby takový záhon vynikl, je nutné mu dopřát větší plochu, alespoň šest metrů čtverečních. Většině druhů se bude dařit na slunném stanovišti a skvěle si poradí i s letním obdobím sucha. Mírně větrná poloha není na škodu, jemný vítr si totiž bude lehce pohrávat se stébly a vzdušnými listy trav a cibuloviny nepoškodí. Výsadba se hodí také do polostínu a stínu, bude ovšem nutné pečlivě vybírat druhy především okrasných trav. Jarním cibulovinám nebude vadit stanoviště pod opadavými dřevinami, které na podzim shazují listy. Komplikovanější to bude se stínem a podmínkami pod jehličnatými dřevinami, kde půda navíc vykazuje kyselé pH.

Použité materiály

Většina okrasných trav a cibulovin pochází z prérijních oblastí, proto nevyžadují příliš hnojenou půdu. Ta může být spíše na škodu. Vhodným výsadbovým materiálem je zahradnický substrát nebo kombinace písku a kvalitně rozloženého kompostu s příměsí ornice. Pokud výsadbu obklopuje trávník, položte po obvodu optimálně hliníkový obrubník. Ten je odolný vůči poškození a záhon ochrání před vrůstáním trávníku do výsadby. Dále můžete použít také ocelovou pásovinu nebo plastový obrubník. V přírodní zahradě jsou vhodnou alternativou latě nebo prkna. Povrch výsadby zamulčujte nejlépe minerální drtí, štěrkem nebo kačírkem. Tento materiál je pro výsadbu vhodný jak po estetické, tak i praktické stránce. Zabraňuje nadměrnému prorůstání plevelů a chrání povrch půdy před nadměrným odpařováním vody.

Vhodné druhy rostlin

český názevlatinský názevcharakteristika
dochan psárkovitýPennisetum allopecuroidesokrasná travina
kavyl péřovitýStipa tenuissimaokrasná travina
bezkolenec modrýMolinia caeruleaokrasná travina
třeslice prostředníBriza mediaokrasná travina
ocún jesenníColchicum autumnalepodzimní hlíznatý druh
montbrécieCrocosmia sp.letní hlíznatý druh
liliochvostec mohutnýEremurus robustusletní druh s kořenovou hlízou
narcisyNarcissus sp.jarní cibulovina
tulipányTulipa sp.jarní cibulovina
puškinie ladoňkovitáPuschkinia scilloidesjarní cibulovina

Údržba a náročnost

Péče o tuto výsadbu je náročnější spíše v prvním roce, kdy se rostliny teprve ujímají a je nutné jim na slunném stanovišti dopřát zálivku. Během první sezony může dojít také k odumření některých rostlin, které bude potřeba vyměnit za jiný kus nebo za zcela odlišný druh, kterému budou podmínky více vyhovovat. V následujících letech bude výsadba už poměrně samostatná, zaměřte se proto spíše na odstranění vytrvalých plevelů a případných náletových dřevin. V létě pak seberte odumřelé části jarních cibulovin a případně ostříhejte odkvetlé květy letních druhů. Na podzim se výsadbě věnovat prakticky nemusíte. Pokud jste do záhonu vysadili nepřezimující hybridy jiřin, vyjměte je z půdy před prvními mrazíky a opět je vysaďte až koncem května. Suché semeníky letních cibulovin i listy se stébly okrasných trav ponechte na místě až do jara, kdy je ostříháte těsně před rašením nových listů. Okrasné trávy i zajímavé suché semeníky rozehrají v mrazivých dnech pěknou podívanou, a navíc se stanou vhodným úkrytem pro živočichy, kteří v zimě hledají úkryt.

Doporučené rostliny

Při výběru rostlin se řiďte hlavně podmínkami daného stanoviště. Výsadba působí lépe a přirozeněji, pokud do ní vysazujete dané druhy po skupinách, a ty navíc ještě na několika místech zopakujete. Velké druhy trav, jako je ozdobnice čínská (Miscanthus sinensis), vysazujte spíše samostatně, ve velkých skupinách by působily příliš mohutně. Jarní i letní cibuloviny vysazujte do hnízd. Drobné druhy, jako sněženky (Galanthus sp.), šafrány (Crocus sp.), talovíny (Eranthis sp.), modřence (Muscari sp.), ladoňky (Scilla sp.) nebo například botanické druhy tulipánů a narcisů, vysazujte po 15 nebo 20 kusech do jednoho hnízda. Mohutnější druhy tulipánů a narcisů dávejte do hnízd asi po deseti kusech. Vysoké letní druhy sesazujte po pěti až sedmi kusech. Patří mezi ně liliochvostec (Eremurus sp.), lilie (Lilium sp.), šuškarda klasnatá (Liatris spicata), česnek obrovský (Allium giganteum) nebo nepřezimující jiřiny (Dahlia sp.).

Ukázková výsadba

V naší výsadbě okrasných trav a cibulovin dominuje ozdobnice čínská a dvojice metlic trsnatých. V popředí se nachází skupina kostřav ovčích a kruh okrasných trav uzavírá dekorativní dochan psárkovitý. Záhon se hodí na slunné stanoviště a disponuje nízkými nároky na zálivku. Efekt výsadby je prakticky celoroční, protože se okrasné traviny ve výsadbě ponechají i přes zimu. Cibuloviny jsou zkombinovány tak, aby kvetly od jara do podzimu. Z jarních druhů stojí za zmínku narcisy, tulipány a talovíny, v létě rozkvetou vysoké liliochvostce ve žlutých a oranžových kultivarech, hybridní lilie nebo třeba růžové šuškardy. Letní cibuloviny a hlíznaté druhy se perfektně hodí k řezu, česnek obrovský a šuškardy klasnaté lze použít i sušené do sezonních dekorací. Na podzim v této výsadbě rozkvetou šafrány ve fialové barvě. Mezi rostlinami jsou rozmístěny skupiny kamenů, které doplňuje minerální mulč.

 

Návrh výsadby okrasných trav a cibulovin

¨

Vhodné druhy rostlin

Český názevLatinský názevcharakteristika
1 ozdobnice čínskáMiscanthus sinensisokrasná travina
2 metlice trsnatáDeschampsia caespitosaokrasná travina
3 dochan psárkovitýPennisetum allopecuroidesokrasná travina
4 kostřava ovčíFestuca ovinaokrasná travina
5 liliochvostec úzkolistýEremurus stenophyllusletní druh s kořenovou hlízou
6 šuškarda klasnatáLiatris spicataletní hlíznatý druh
7 lilieLilium x hybridumletní cibulovina
8 česnek obrovskýAllium giganteumletní cibulovina
9 talovín zimníEranthis hyemalisjarní hlíznatý druh
10 tulipány hybridyTulipa x hybridajarní cibulovina
11 narcisy hybridyNarcissus x hybridusjarní cibulovina
12 šafrán sličnýCrocus speciosuspodzimní hlíznatý druh

Návrh výsadby okrasných trav a cibulovin

FOTO: AUTORKA A SHUTTERSTOCK

KRESBY: AUTORKA

Záhon okrasných trav a cibulovin

Záhon okrasných trav a cibulovin

Zajímavé