Instalace solárních kolektorů krok za krokem

Solární kolektory se většinou montují na střechy domů. Ne všechny stavby však mají k tomu vodné podmínky, a tak je někdy třeba je instalovat na zahradu nebo do blízkosti bazénu.

Text a foto: Zdeněk Liberda, foto autor


Příprava pozemku pro instalaci solárních kolektorů používaných k ohřevu vody.

Nejprve proveďte výkopy pro zapuštění flexibilních labutích krků, ve kterých povedete izolované potrubí s teplonosnou kapalinou a senzorem snímajícím teplotu na kolektorech. Čidlo posílá signál do regulátoru a ten rozhodne, kam se bude teplo vyrobené sluncem posílat. V tomto případě se nahřívá nejen v létě bazén, ale také celoročně dvousetlitrový bojler a po jeho nahřátí akumulační nádrž.

Vykopejte díry pro zapuštění betonových patek k uchycení základní hliníkové konstrukce, na kterou byly smontovány rámy pro instalaci solárních trubicových panelů.

Do nosných rámů zasuňte skleněné vakuové trubice, které na spodním konci zajistíte umělohmotnou maticí. V horní části každé baterie kolektorů je sběrač tepelné energie, z nějž se odvádí pomocí média teplo do bazénu nebo bojleru.

Souběžně s montáží rámů a skleněných trubic byl celý systém propojen s potrubím. Tuto práci dělala odborná firma.

Úprava terénu má nejen zlepšit vzhled v okolí panelů, ale také zabránit prorůstání trávy a následné zjednodušit údržbu tohoto prostoru. Terén proto zbavte drnů, zarovnejte a ohraničte žulovými kostkami. Natažená stavební geotextílie o váze 400 gramů na metr čtvereční brání prorůstání oddenkových plevelů. Na ni je navezena asi deseticentimetrová vrstva štěrku frakce 16/32.

Pro využití takzvaného bloudivého stínu a oživení pod solární panely vysaďte mech, najdete ho na balvanů na okraji lesa. Nepotřebuje žádnou zeminu, stačí mu jenom štěrkový podklad.

Za zadní stranu solárních panelů umístěte lehké, vzdušné dřevěné stojany. Na jejich police police umístěte například žulové misky či jiné nádoby vhodné na pěstování skalniček.

Do nádob vysaďte skalničky. Je zajímavé, že i netřesky, které milují slunné stanoviště, ve stínu solárních panelů dobře rostou. Na spodních policích jsou misky s mechy.

 

Více informací se nachází v květnovém vydání z roku 2017.

Instalace solárních kolektorů krok za krokem