Přírodní oáza v holandském Leidenu

Pokud si někdy pokládáte otázku, jestli je možné skloubit estetické hledisko a zahradničení založené na principu přírodní zahrady, která funguje bez chemie, odpověď zní ano. Důkazem je soukromá zahrada v Leidenu nedaleko Amsterdamu, kterou lze přirovnat k přírodnímu ostrovu plnému drobných živočichů a celoročně efektních rostlin. Zkuste se jí inspirovat.

Propojení domu a zahrady zprostředkovává prostorná terasa s příjemným posezením u jezírka.

Propojení domu a zahrady zprostředkovává prostorná terasa s příjemným posezením u jezírka.

Holandský přístup
Příjemně působící městečko Leiden najdete asi 45 km od Amsterdamu. Mezi řadovými domky, které oplývají malými nahloučenými zahrádkami o velikosti sotva sto metrů čtverečních, se nachází přírodní zahrada, kterou její majitelka postupně budovala. Pokud se s místními obyvateli dáte do řeči o zahradničení, jistě vás překvapí jejich zcela odlišný přístup k přírodě i zahradě. Nizozemci přírodu obdivují, a jelikož si váží každého metru čtverečního, chtějí i na té nejmenší ploše zachovat kus divočiny. Jejich znalosti o přírodních zahradách fungujících na ekologicky šetrných principech jsou obdivuhodné. Obzvláště se snaží o hospodaření bez chemie a jsou rádi za každého motýla, který navštíví jejich květiny.

Velké cíle malé zahrady

Trávník zdobí dvě ptačí plastiky, kolem rostou trvalky lákavé pro motýly a čmeláky.

Trávník zdobí dvě ptačí plastiky,
kolem rostou trvalky lákavé pro
motýly a čmeláky.

Cílem této zahrady bylo vytvoření prostoru, který bude sloužit příjemné rekreaci, ale zároveň umožní bezpečný život různým druhům zvířat, jejichž existence je mnohdy v silně urbanizovaném prostředí nebezpečně ohrožena. Na malé zahradě najdete nespočet různých obydlí pro obojživelníky, ježky, ještěrky a drobné ptactvo. Kvetoucí trvalky poskytují pastvu nejen pro včely a stále ohroženější čmeláky, ale také pro noční a denní motýly. V hromadě klestí si na své přijdou ježci a celá škála užitečného hmyzu. Místní obyvatelé si zvláště libují v chovu koček, proto se majitelka zaměřila také na ochranu ptačích stanovišť. Na kmenech opadavého keře proto najdete stočené plastové kornouty, které zamezují šplhání koček k zavěšené budce.

Rozdělení pozemku

K zahradní práci využívá majitelka přístřešek u zahradního domku.

K zahradní práci využívá
majitelka přístřešek
u zahradního domku.

Ačkoli je zahrada opravdu malá a většina zahrádkářů by nad takto malou plochou zlomila hůl, její majitelce se podařilo zahradu kompozičně rozčlenit do několika dílčích celků, které na sebe logicky navazují. Plochy jsou často opticky odděleny vysokými rostlinami, s jejichž použitím bychom mnohdy vzhledem k mohutnosti druhu a malému pozemku asi hodně váhali. Tyto rostlinné předěly ale zahradu opticky zvětšují – jedná se chytře využitý optický klam. Zároveň tak vznikla místa, která umožňují majitelce odpočinek v soukromí a klidné prostředí pro drobné živočichy, kteří jsou nedílnou součástí zahrady. Centrem dění je drobná terasa, na kterou se vstupuje přímo z domu a na niž navazuje cesta z bočního vstupu na pozemek. Je orientovaná tak, že z ní vidíte většinu zahrady a svou příjemnou atmosférou láká k pohodlnému posezení vedle drobného jezírka. Vodní plochy jsou na zahradě hned dvě. První je zmiňované jezírko u terasy, kde vládne žabí osádka. Není divu, že se zde obojživelníkům daří, dostatek vodních a bahenních rostlin spolu s drobným hmyzem a larvami jim poskytují vše potřebné k životu. Druhou vodní oázu reprezentuje dřevěná káď s vodními rostlinami. Zajímavostí je, že i zde najdete žáby, tento druh je ovšem odlišný od toho žijícího v jezírku u domu. Na vodní plochu navazují trvalkové výsadby určené pro hmyzí opylovače. Neustále zde něco kvete, což zvyšuje estetickou hodnotu zahrady. Asi nejzajímavějším druhem mezi trvalkami je až dva metry vysoký sadec (Eupatorium sp.), který tu najdete hned v několika druzích a kultivarech. Po pěšině obklopené kvetoucími hortenziemi a vícekmennou břízou dojdete k zahradnímu domku s prosklenou přístavbou sloužící k různým zahradnickým pracím. Zadní, tak trochu za keři a živými ploty skrytá část pozemku slouží jako divoký přírodní kout s rozličnými úkryty pro živočichy. Ježkům vyhovuje obydlí z větví vystlané suchým listím, obojživelníci nepohrdnou poskládanými cihlami na stinném místě a ptáci hnízdními budkami.

Péče a údržba
Údržba této zahrady není náročná ani pro časově vytíženého člověka. Na malý pozemek byly vysazeny domácí, tedy původní druhy rostlin navyklé na místní podmínky nebo druhy neinvazivní, dovezené z jiných koutů světa. Zvolenému sortimentu plně vyhovují podmínky stanoviště, proto se snadno rozrůstají a přesévají. Hlavním úkonem je pouze krocení příliš se rozrůstajících trvalek, které by časem vytlačily méně vitální druhy. Na zahradě se kromě okrasné části u terasy vyskytují divoké koutky, kde není na překážku ani spadané listí nebo suché větve. Tento materiál využívá majitelka při přípravě kompostu, pomocí něhož zajišťuje na zahradě koloběh živin. Ve výsadbách najdete kromě okrasných druhů také ovocné dřeviny, které obyvatelé domu udržují opatrným řezem. Jistý dohled vyžaduje také beztrnný ostružiník, který popíná malé loubí u terasy. Aby se jím dalo procházet, je nutné vyvazovat bujné výhony k opoře. Zvláštní péči nevyžaduje ani trávník, který je sice pravidelně sečený, ale drobné dvouděložné plevele zde nikomu rozhodně nepřekážejí.

Pěkná i praktická

Krása ruku v ruce s užitkem – i tak lze charakterizovat loubí u terasy porostlé ostružiníkem.

Krása ruku v ruce
s užitkem – i tak lze
charakterizovat loubí u terasy
porostlé ostružiníkem.

Rostliny na této malé zahradě rostou také v nádobách. V dřevěném džberu u terasy majitelka pěstuje agastache (Agastache ´Blue Fortune ´) a třapatkovku nachovou v kultivaru s bílými květy (Echinacea purpurea ´Alba´). Hned o kousek dál se v hliněných nádobách rozrůstají suchovzdorné rozchodníky a netřesky. Jelikož se jedná o přírodní zahradu, klade se v ní důraz i na hospodaření s vodou. Ta je zachytávána do dřevěného sudu u technického domku. S jistotou tak lze říci, že vše hezké je v této malé leidenské zahradě i praktické, a tak by to mělo být i na mnohem větších zahradách.

FOTO: AUTORKA

Přírodní oáza v holandském Leidenu

Přírodní oáza v holandském Leidenu