Rozhovor se zahradní koučkou

Věděli jste, že si při tvorbě zahrady můžete najmout kouče, který vás všemi zahradními pracemi odborně povede? S čím vším vám může pomoci a jak spolupráce funguje, jsme se zeptali Renaty Zahrádkové, která zahradní koučink majitelům zahrad nabízí.

Květinový ohňostroj

Květinový ohňostroj

Kdy a kde vznikla profese zahradního kouče?
Zahradní koučink se poprvé objevil koncem minulého století ve Spojených státech amerických a poté se rychle rozšířil do dalších ekonomicky vyspělých zemí, zejména evropských států a Austrálie. Nejedná se vlastně ani tak o profesi jako takovou, většinou tuto činnost vykonávají zahradní architekti, profesionální zahradníci, ale třeba i nadšenci z řad různých ekologicky zaměřených hnutí (permakultura), kteří se mimo své profese zabývají také zahradním koučinkem. V České republice není tato činnost zatím významněji rozšířena, nicméně už i u nás lze služeb zahradních koučů využít.

Má šanci se u nás, v národě zahrádkářů, ujmout?
Jsem přesvědčená, že tato služba je přínosná i pro Čechy. V posledních dvaceti letech se velké množství rodin přestěhovalo z bytů do rodinných domů se zahradou a většina těchto lidí neměla téměř žádné zkušenosti s tvorbou nebo údržbou zahrad. Mnoho z nich by určitě rádo využilo službu zkušeného kouče, který by jim pomohl tuto novou zkušenost zvládnout. kdokoli, kdo touží po krásné zahradě navržené přesně na míru jemu a jeho rodině, a přitom nechce předat celou odpovědnost za její tvorbu a údržbu profesionálům. Pokud na takový úkol sám nestačí, může se obrátit na zahradního kouče, který se mu na jeho cestě k vysněné zahradě stane rádcem, učitelem a pomocníkem.

Pro koho přesně je tedy zahradní koučink určený?
Zahradní koučink není zaměřen na určitou skupinu lidí, může jej vlastně využít kdokoli, kdo touží po krásné zahradě navržené přesně na míru jemu a jeho rodině, a přitom nechce předat celou odpovědnost za její tvorbu a údržbu profesionálům. Pokud na takový úkol sám nestačí, může se obrátit na zahradního kouče, který se mu na jeho cestě k vysněné zahradě stane rádcem, učitelem a pomocníkem.

Co přesně nabízí kouč klientovi a jaký je rozdíl mezi zahradním architektem a koučem?
Rozdíl mezi prací zahradního kouče a zahradního architekta je v přístupu a rozsahu služeb. Výsledkem práce zahradního kouče by nikdy nemělo být provedení požadované konkrétní činnosti místo klienta, jde spíše o to vybavit klienta potřebnými znalostmi a dovednostmi potřebnými k úspěšnému zvládnutí veškerých činností souvisejících se zahradou. Dobrý zahradní kouč samozřejmě musí co nejvíce podporovat klientovu vlastní tvořivost a sebedůvěru. Náplní koučovy práce tak může být například vedení a kontrola klienta při navrhování funkční a přitažlivé zahrady splňující požadavky celé klientovy rodiny, společný výběr rostlin, jejichž životní požadavky přesně odpovídají podmínkám dané zahrady, nebo i praktická výuka klienta týkající se nejdůležitějších zahradnických prací, jako jsou příprava půdy pro výsadbu, správná výsadba rostlin, efektivní a vhodný způsob zavlažování, prořezávání nebo i množení rostlin. Neméně důležité je probrat s klientem i budoucí vývoj zahrady a zaměřit se na vhodná řešení tak, aby i v budoucnosti zahrada přinášela zákazníkovi co nejvíce radosti a minimum zbytečných problémů. Vždy ale záleží hlavně na klientových potřebách a jen klient rozhoduje o tom, jakou činností se budou společně zabývat.

Kolik zahradní koučink stojí a je o něj zájem?
Z vlastní zkušenosti mohu říct, že zájem o zahradní koučink je zatím poměrně vysoký. Služby zahradního koučinku v ČR nabízím necelé dva roky a za tu dobu jsem už s klienty řešila širokou škálu nejrůznějších problémů. Někteří klienti požadovali jednorázové poradenství, s jinými jsem se dohodla na dlouhodobější spolupráci a postupně společně pracujeme na projektech týkajících se jejich zahrad. Běžná sazba za jednu hodinu zahradního koučinku je 500 Kč.

Jací jsou vaši klienti? Máte zpětnou odezvu?
Většinu svých klientů považuji za velice tvořivé, činorodé a pracovité lidi s chutí se učit nové zajímavé věci. Rozdělit by se dali zhruba do tří skupin. V první skupině jsou lidé, kteří buď nemají vůbec žádnou zkušenost s tvorbou zahrady, nebo se už i sami pokusili zahradu vytvořit podle svých představ, ale bohužel neuspěli a na další samostatné pokusy jim už nezbývá síla ani trpělivost. Do druhé skupiny řadím zákazníky, kteří si už v minulosti nechali navrhnout a zrealizovat zahradu od profesionálních zahradních firem, bohužel s postupem času zjistili, že zahrada nesplnila jejich očekávání nebo že se o ni prostě nedokážou postarat. A do třetí skupiny bych zařadila klienty, pro něž je jejich zahrada největším koníčkem, nicméně i oni často zjišťují, že potřebují nadhled, nové nápady a zkušenosti zahradního kouče, který se na jejich práci dokáže podívat z jiného úhlu pohledu. Zpětná vazba je pro mě samozřejmě hodně důležitá. Bez ní by dlouhodobá spolupráce s klientem nebyla vůbec možná. Navíc skutečnost, že se hlouběji zabývám problémy klientů při zahradním koučinku, mi pomáhá i v práci zahradního architekta, protože dokážu lépe předvídat případné potíže zákazníků, kterým zahrady navrhuji.

Středomořský styl zahrady vyžaduje v podmínkách ČR propustnou půdu nebo alespoň zvlněný terén.

Středomořský styl zahrady vyžaduje
v podmínkách ČR propustnou půdu nebo
alespoň zvlněný terén.

Jak probíhá koučink?
Formou návštěv a konzultací? Koučink by měl vždy začít návštěvou klientovy zahrady. Toto první setkání je velice důležité, protože kouč si během něj musí udělat přesnou představu o stavu zahrady, na jejímž vývoji bude se zákazníkem spolupracovat, a také o problémech, které je v rámci jejich společné práce potřeba řešit. Neméně důležité je zjistit, jaké představy má klient o budoucí podobě své zahrady, v případě nereálných požadavků mu samozřejmě musí pomoci najít vhodnou alternativu. V případě zájmu klienta o dlouhodobější koučink je rozumné se rovnou dohodnout na dalším postupu a formě spolupráce. Pokud zákazník potřebuje na první schůzce pouze řešit konkrétní problémy, které lze zvládnout už při prvním setkání, zahradní kouč navrhne vhodné řešení, v případě požadovaného vysvětlení základní údržby zahrady předvede klientovi správný postup a také jej s ním procvičí. Důležité je, aby se klient na každou schůzku předem připravil, případně si vypracoval seznam otázek pro zahradního kouče, aby bylo možné co nejefektivněji využít celou dobu schůzky a klient měl ze spolupráce s koučem co největší užitek.

Jaký typ zahrady radíte klientům nejčastěji realizovat?
Jsem přesvědčena o tom, že zahradní kouč ani zahradní architekt by neměl nikdy direktivně zákazníkovi vnucovat svou představu o stylu budoucí zahrady. Rozhodnutí o stylu zahrady by mělo vždy vyplynout z klientových představ. Práci na budoucí podobě zahrady začínám vždy společným prohlížením velkého množství fotografií nejrůznějších typů zahrad a jejich analýzou se snažím s klientem najít takový styl zahrady, který bude jemu a jeho rodině nejlépe vyhovovat a který bude současně v souladu s typem pozemku, na kterém má zahrada vzniknout. Já sama a často ani klient na začátku netušíme, kam nás tato společná práce zavede. Často se totiž setkávám s klienty, kteří mají jen neurčité nebo zkreslené představy o podobě své budoucí zahrady a až po intenzivní práci si jsou schopni ujasnit, jaký typ zahrady je pro ně a jejich rodiny nejvhodnější. A pokud je styl zahrady, ke kterému se klient nakonec přikloní, v souladu s architekturou domu, životním stylem klienta a jeho rodiny (hlavně schopností takovou zahradu udržovat) a není v rozporu s okolním prostředím zahrady, mohu mu jej vždy s čistým svědomím doporučit. Samozřejmě se vždy snažím klienta při jeho hledání vést a předávat mu své praktické zkušenosti. Vysvětlím mu například, že malé městské zahradě by mohl nejvíce slušet formálnější styl a jednoduché čisté linie a tvary, protože půvabné a velkorysé křivky neformálních přírodních zahrad do malého prostoru prostě nelze vměstnat.

Celá realizace zahrady je tedy na samotném zákazníkovi?
Pokud mě vyhledá klient, který si s mou pomocí chce sám vytvořit vlastní zahradu, je nesmyslné jej přesvědčovat, aby realizaci takové zahrady přenechal některé ze zahradnických firem. Nicméně pokud stojí o to, abych se společně s ním na osázení jeho zahrady podílela, ráda mu vyhovím. I to patří k povinnostem zahradního kouče.

V romantické zahradě nesmí nikdy chybět královna květin – růže.

V romantické zahradě nesmí nikdy
chybět královna květin – růže.

Jakých chyb se čeští zahrádkáři při tvorbě vlastních zahrad dopouštějí?
Zabývat se tím, co se klientovi v minulosti nepovedlo, by nemělo být pro zahradního kouče přehnaně důležité. Takové chyby mohou ale samozřejmě posloužit k tomu, aby se z nich klient poučil a posunul se dál. Úkolem kouče je především pomoci klientovi najít k jeho zahradě správný vztah, ukázat mu, že práce se zahradou může do jeho života vnést hodně radosti, zábavy i vzrušení. Zahradničení je také přece o objevování vlastní tvořivosti, psychické relaxaci a odbourávání nahromaděného stresu. A zahrada má nejen moc vnášet do našich překotných životů harmonii a krásu, ale také inspirovat a léčit. A pokud se zahradnímu kouči podaří přenést svou lásku k zahradám na klienta, poznáte to okamžitě i na samotné klientově zahradě. Jsem totiž přesvědčená o tom, že tato emoce stála, stojí a bude stát za vznikem každé krásné a výjimečné zahrady.

Pořádáte pro zájemce i kurzy?
Kurzy sice přímo nepořádám, nicméně už několik let se snažím předávat své znalosti a zkušenosti studentům zájmových kurzů zaměřených na zahradní architekturu pořádaných ACZ vzdělávacím centrem v Praze.

Renata Zahrádková
Studovala zahradní architekturu (Garden Design) a krajinnou architekturu (Landscape Design) v Dublinu. První pracovní zkušenosti získala při tvorbě zahrad na britských ostrovech, proto je její práce ovlivněna britskou školou zahradního designu. V České republice se věnuje převážně vytváření rodinných (městských i venkovských) zahrad a podle jejích návrhů byla realizována již dlouhá řada originálních zahrad. Více na www.zahrady-zahradkova.cz.

FOTO: RENATA ZAHRÁDKOVÁ

Rozhovor se zahradní koučkou

Rozhovor se zahradní koučkou