Zahrada Palheiro a květinová farma na Madeiře

Dnešní návštěva směřuje za dvěma zdánlivě odlišnými, a přece souvisejícími cíli. Tím prvním je zahrada Palheiro. Druhým pak farma specializovaná na pěstování řezaných květů, která se nachází v těsné blízkosti zahrady. Oba objekty patří anglické rodině Blandy, která zde ještě provozuje hotel, golfový areál a vyhlášené vinařství.

Zahrada tvarovaných buxusů působí zvláštní, jednoduchou čistotou.

Zahrada Palheiro

Jednou z nejkrásnějších zahrad Madeiry je zahrada Palheiro. Zahradničí se tu se stejným kumštem a nasazením jako na nedaleké farmě, kde se pěstují květiny na prodej, zaměření této zahrady je ale zcela jiné. Je otevřená široké veřejnosti a posláním připomíná něco mezi zahradou botanickou, sbírkovou a rekreační. Blízkost moře je patrná ze vzduchu, který je svěžejší a jeho vlhkost vyšší, avšak navzdory nedalekému pobřeží se zahrada nachází v nadmořské výšce přibližně 500 metrů. Místo, kde se dnes rozkládá, získal začátkem 19. století hrabě Carvalhal. Kromě toho, že tu vystavěl obytný dům a kapli, vytvořil i základ zahrady, která je dnes oblíbeným cílem mnoha zahradnických nadšenců z celého světa. Díky cestovatelským aktivitám dovezl hrabě na Madeiru řadu zajímavých rostlin, které vysadil na pozemek kolem domu. Mnoho z těchto původních rostlin stále na zahradě roste, historie se tak při návštěvě můžete přímo dotknout. Navzdory dobrému materiálnímu zabezpečení žil hrabě neokázalým životem a byl známý svým silným sociálním cítěním. Po jeho smrti v roce 1837 zdědil titul hraběte, ale i zahradu jeho synovec. Dům se zahradou zůstal v držení původní rodiny až do roku 1885, kdy ji koupila rodina Blandy z Anglie. Pro zahradu to byla klíčová událost, neboť noví majitelé citlivě navázali na její prozatímní vývoj a hodlali ji i nadále rozvíjet se silným zahradnickým citem. Ze sbírkového hlediska doplnili mnoho taxonů a pokračovali i v rozšiřování sbírek, které založil původní majitel. Takto vznikla například rozsáhlá sbírka kamélií, které na svazích nad Atlantikem nalezly přímo vynikající podmínky k životu. Na vlastní oči se můžete přesvědčit, že některé keře kamélií jsou opravdu letité. Při rozšiřování zahrady museli noví majitelé zohlednit zdejší klima, které je poněkud chladnější ve srovnání s počasím typickým pro oblasti blíže k pobřeží. Tuto skutečnost museli mít místní zahradníci na paměti i při výběru rostlinných druhů. Rostlinná skladba zahrady proto nakonec působí velice kuriózně – daří se zde mnoha druhům mírného pásma, ale také druhům subtropickým. Druhovou rozmanitost podporuje i členitost terénu. Jsou zde totiž teplé, ke slunci otevřené terasy, úseky se vzrostlými stromy a toulavým stínem, ale i vlhký, stinný svah v hluboké a do terénu zařezané rokle. Díky tomu tu rostou blízko sebe mohutné platany, jihoamerické araukárie, asijské kamélie, rododendrony či vistárie, australský callistemon, telopea, stromovité kapradiny z Tasmánie či naše duby. Na zahradě Palheiro je zajímavé i prolínání dvou zahradnických stylů. Je tu patrný jak silný anglický akcent, tak místní tradiční způsob zahradničení. Vlivem anglického smyslu pro prostor a důslednost tak zahrada Palheiro nabízí vše, co lze od dobře založené zahrady očekávat – dynamiku, proměnlivost, něžnost, tajemství i moment překvapení. Na ploše dvanácti hektarů nabízí útočiště i ohroženým rostlinám a pomáhá je tak uchovat a ochránit pro příští generace. Jde zkrátka o podmanivé místo s jedinečnou zahradnickou atmosférou, které stojí za vidění.

Květinová farma

Keře z čeledě proteovitých se vyznačují okázalými soukvětími 11 v pestré škále barev.

V těsné blízkosti zahrady Palheiro se nachází rozsáhlý golfový resort a hned za ním zahradnická firma Florialis. Tato květinová farma využívá příznivé klimatické i půdní podmínky a pěstuje ve velkém k řezu orchideje rodu Cymbidium, strelície a také jihoafrické, případně australské kvetoucí keře z čeledi Proteaceae. I když se s některými druhy těchto rostlin můžete setkat v našich květinových síních, možnost nahlédnout do zákulisí velkovýroby těchto rostlin je natolik zajímavá, že si ji nenechte ujít. Na deseti hektarech firemního areálu se nacházejí starší, ale i moderní skleníky, jednoduché fóliovníky a rozsáhlé pěstitelské plochy volné půdy pod otevřeným nebem. Jednou z výrobních priorit firmy je pěstování cymbídií k řezu. Madeira totiž těmto orchidejím nabízí přímo skvělé podmínky. Za určitých okolností by tyto rostliny mohly na Madeiře růst i venku, pěstují se ale ve sklenících, které mají větší možnosti regulovaného růstu a načasování kvetení na obchodně nejatraktivnější období. Skleníky pro kulturu těchto orchidejí jsou na první pohled neobvyklé tím, že mají boční stěny zcela otevřené. V madeirském klimatu ani tak nejde o vytvoření vyšší vnitřní teploty, ale o ochranu soukvětí před deštěm v nevhodnou dobu. Tato technologie umožňuje navíc intenzivní proudění vzduchu, což těmto rostlinám vyhovuje a podporuje výraznější tvorbu květů. Z tohoto důvodu se zde cymbídia pěstují na roštech s velkými otvory, které cirkulaci vzduchu kolem rostlin ještě více podporují. Stejně zajímavá je i návštěva venkovních pěstitelských ploch, na kterých se pěstují keře z čeledi Proteaceae. Jejich velká a pestrobarevná soukvětí se občas objevují v některých luxusnějších květinářstvích i u nás. Pěstební plochy s mírnou nadsázkou nejvíce připomínají naše plantáže rybízu. Keře jsou vysázené v dlouhých řádcích, v poměrně hustém sponu. Některé druhy se nechávají dorůst do větších keřů, většina se však pěstuje v nízkých tvarech, které se pravidelným řezem květů neustále zmlazují a udržují nízké. Květy těchto druhů jsou poměrně mohutné a nápadné. Používají se do exkluzivní vazby, případně i k sušení. Na madeirských tržnicích se objevují celkem běžně a turisté je tu před odjezdem nakupují v hojném počtu a za relativně nízkou cenu a odvážejí si je ve velkých krabicích jako vzpomínku na Madeiru. Farma Florialis však z ekonomických důvodů vsadila na jinou cestu. Květy se z rostlin řežou brzy zrána a po sběru se nechávají v chladné místnosti několik hodin v nádobách s vodou. Odpoledne se expedují a posílají přes Atlantik do Lisabonu a poté nočním přeletem do vybraných velkoobchodů nebo přímo do luxusních květinářství v Německu, Švýcarsku a Skandinávii. Druhý den, po několika tisících kilometrech letu, jsou už k dispozici koncovým zákazníkům, kteří se touží potěšit jejich neobvyklou květinovou krásou.

Turistické informace

  • Ostrov Madeira patří Portugalsku a nachází se v Atlantiku asi 1000 km od Lisabonu.
  • Madeira je častým cílem cestovních kanceláří, ostrov je však snadno dosažitelný i individuálně.
  • Navštěvovaný je hlavně kvůli atraktivním zahradám a divoké přírodě. Možnost koupání je tu kvůli prudkým břehům a skalnatému pobřeží dost omezená.
  • Zahrada Palheiro se rozkládá několik kilometrů východně od Funchalu, hlavního města Madeiry. Dostat se do zahrady je možné veřejnou městskou dopravou – autobusy č. 36, 37 a 47.
  • Otevřená je téměř celý rok s výjimkou několika dnů na konci roku. Aktuální informace můžete získat na www.palheirogardens.com.

FOTO: AUTOR

Zahrada Palheiro a květinová farma na Madeiře

Zahrada Palheiro a květinová farma na Madeiře