Zakládáme zahradu – Návrh zahrady – plánování, rekonstrukce, úpravy

Připravili jsme pro vás druhou část seriálu o plánování a budování zahrady. Po důkladném zmapování terénu a všech povětrnostních podmínek nastal čas na samotné členění zahrady, zvelebení jejího prostoru, správný výběr rostlinných druhů, rozvrhnutí linií a použití barev.

Naplánujte si i místo k relaxaci.

Nakreslete sny

Nejdříve svoje představy přeneste na papír. Na něm budete snáze vnímat proporce a hmotu zeleně v poměru trávník – pevná plocha. Rychleji se tak zorientujete a navrhnete všechna zahradní zákoutí. Postačí vám k tomu milimetrový papír, rozměry zahrady a další důležité vzdálenosti. Pro toho, kdo se problematice zahrad nevěnuje, může být těžké vyznat se v profesionálním návrhu. Pokud si ho však vytvoříte sami, všechny plochy a zkratky jednoduše identifikujete. Nejdříve zakreslete ve zvoleném měřítku dům a okolní zahradu. Jsou-li na pozemku dřeviny, které chcete v zahradě ponechat, vyznačte i je. Do plánku pak zaneste všechno ostatní, co se na pozemku nachází a i nadále bude tvořit kompozici zahrady, například inženýrské sítě, poklopy, čistírnu odpadních vod nebo plot. Tento plán se označuje jako současný stav. Po něm může následovat vlastní návrh. Umístit do něj můžete například bazén, altánek nebo jinou stavbu či záhon. Ideální měřítko ke zpracování je 1:100 (přesnější je 1:50), tzn. že jeden centimetr v plánku bude představovat 100 cm ve skutečnosti.

Linie, tvary, vzory

Základní uspořádání jakékoli zahrady vychází z určitého modelu. Navrhované linie mohou být pravidelné a evokovat tak přísně uspořádanou zahradu pravoúhlých tvarů nebo volně zakřivené a prezentovat přírodně krajinářský styl. V plánku je možné si také pomocí různého šrafování vyznačit pevné plochy (dům, bazén, altán) a volné (trávník, záhon, sad).

Vlastní kompozice

Do plánu zaneste i drobné stavby.

Jestli se během procházek přistihnete, že nahlížíte do okolních zahrad, vnitřně je komentujete a hodnotíte, jste na dobré cestě k vytvoření kvalitní kompozice ve vaší vlastní zahradě. Kompozice musí mít význam a smysl na mnoho let dopředu – jde o cílený proces vytvořený pomocí architektonických prvků (rostlin, dřevin a staveb). Vyvážení jednotlivých prvků je důležité pro vyplnění prostoru, který musí zaujmout výškově, gradačně, staticky či dynamicky, měl by okouzlit kolemjdoucí a dodávat zahradě přitažlivost během celého roku. Vytvořit zajímavé a funkční kompozice v zahradě není jednoduché, ale je možné se to naučit. Správně vybrané druhy rostlin a dřevin a jejich nejvhodnější umístění ovlivňuje kompozici nejen z pohledu výběru, ale i ohledně výšky, textury, celkového vzhledu, povrchu, barvy, vůně a sezonní proměnlivosti. Na kompozici má dále vliv přirozené světlo, stín, den, noc i umělé osvětlení zahrady, které dokáže vyčarovat neobyčejné scenérie. Velikost kompozice podléhá velikosti zahrady. Nikdy nemůžete mít v zahradě všechno. Máte-li malou zahradu, zvolte jednu dominantu a k ní přidávejte prvky, které plochu dotvoří, a zejména po obvodě vyplní. Ve velké zahradě je prostor i na větší realizace, tajemné kouty, atraktivní záhony i diskrétní odpočinkové zóny s trávníkem, jezírkem či ovocným sadem. Žádný z prvků by neměl potlačovat jiný a zvolené dominanty by neměly být umístěny vedle sebe – odpoutávaly by pohled a tříštily plochu. V samotné kompozici je důležité umocnit pohledy, průhledy, zakrýt existující hranice pozemku a navodit pocit, že zahrada pokračuje dál do krajiny. Důležité je prostor zorganizovat tak, aby daná kompozice byla pohledná ze všech stran. Je-li zahrada umístěná v blízkosti lesa nebo jiného přírodního prvku, můžete výhled na něj zakomponovat do návrhu. Odpočinkové místo by v tom případě mělo být umístěné tak, abyste viděli přímo na panorama zajímavých skal nebo hrad a tak vyvolali dojem dlouhé zahrady. Jinak se navrhuje předzahrádka, jinak okrasná nebo užitková část zahrady. Předzahrádka je obvykle malá nebo úzká. Jedná se o vstupní, reprezentativní část pozemku, na kterou by měla ve stejném stylu navázat okrasná část zahrady. Ta bývá větší s místem pro trávník, záhony, altán, jezírko či bazén. Měla by být vytvořena tak, aby poskytovala soukromí a působila bezpečně a relaxačně. Okrasná část může být samozřejmě umístěná i před domem, záleží na dispozici pozemku. Užitková plocha v zahradě být může, ale nemusí. Její existence závisí na velikosti parcely a na tom, zda má její majitel chuť pěstovat ovoce a zeleninu nebo třeba chovat zvířata. Bývá obvykle umístěná za okrasnou zahradou, vkusně oddělená pásem zeleně nebo je přímo zakomponovaná do okrasné části. Záleží na představě každého z nás a celkové kompozici.

Rozměry a textura

Nejtěžší je si při zahradním plánování umět představit, jak budou jednotlivé partie a celky v zahradě vypadat za několik let a během různých ročních období. K tomu slouží plánovací programy, které umožňují vidět zahradu trojrozměrně. Je snadné vysadit nahusto množství mladých rostlinek, časem však každá nabere na objemu a prostor rychle zaplní. Neuváženou výsadbou pak vznikne prales a rostliny bude třeba protřídit, odstranit nebo přesadit. U každé rostliny si proto předem zjistěte rozměry v dospělosti a další vlastnosti. K opadavým druhům vysaďte jehličnan nebo stálezelený keř, který i v zimě zaujme svým vzhledem, texturou, barvou nebo kůrou. Textura je součástí tvaru. Každý list a větev ji má rozdílnou podle druhu a věku rostliny, osvětlení a ročního období.

Rozeznávají se čtyři druhy textury:

  • hrubá – velké listy, málo členité, silné větve,
  • jemná – drobné lehké listy s delšími řapíky,
  • těžká – silně zahuštěná koruna,
  • lehká – rozvolněná, lehká koruna.

Barevnost

Při výběru rostlin zohledněte jejich velikost.

Zahradě nejvíc dominuje zelená barva (trávník, koruny stromů, listy, jehličnany). V závislosti na počasí a ročním období však mění svoje odstíny. V létě je svěží, v zimě se naopak proti šedé obloze na tmavých jehličnanech zdá až černá. Na jaře a na podzim jsou barvy nejintenzivnější. Zjara je totiž po bezbarvé zimě vnímáme jako něco zářivého a na podzim se dřeviny podle druhu a kultivaru barví do červena a oranžova. Kvalitu a intenzitu barev ovlivňuje také světlo. Nápadné barvy květin je vhodné umísťovat do popředí, světlejší do pozadí. Barvy kvetoucích dřevin a trvalek ovlivňují celkový vzhled zahrady a atmosféru v ní. Do velké zahrady patří i velký trvalkový záhon zářící mnoha barvami. Rostliny je však třeba správně vysadit podle výšky, velikosti trsu a podle termínu kvetení, aby na záhonu vždy něco kvetlo. Je proto nutné, abyste si vybrané trvalky a další rostliny, které se vám líbí a jsou vhodné na zvolené stanoviště, vypsali a zjistili o nich informace jako je barva květu, termín kvetení, výška, šířka, jestli se na podzim vybarvují, případně zatahují, jak rychle se rozrůstají atd. Na malé ploše kombinujte maximálně tři barvy, které prostor zútulní. Příliš barevné kreace by ho v návaznosti na oplocení, dlažbu a nábytek zbytečně rozbíjely a vás rozptylovaly. Mezi typicky jarní barvy patří žlutá, oranžová a zelená. Letní je růžová, bleděmodrá a fialová barva, podzimní je červená, oranžová, hnědá a jejich odstíny. Zima upoutá většinou bílou barvou, šedou, tmavou, ale i červenou. Především větve svídy září v zimě už z dálky. Právě zimní období je ideální k plánování nové zahrady nebo její rekonstrukce. V zimě jsou na zahradě nejlépe vidět její nedokonalosti, prázdná místa, nepěkné kouty, ostré linie a ohraničení. V této době je také dostatek času na důkladné promyšlení nových linií a naplánování výsadby a jednotlivých dřevin a květin. Na jaře se pak už můžete pustit do práce, výkopů, založení záhonů, chodníků, skalky či jezírka. Dobře zvažte svoje představy a nároky, zároveň potřeby dětí či zvířecích miláčků a samozřejmě čas, který dokážete zahradě věnovat po příchodu z práce domů. Opravdu bezúdržbová zahrada totiž neexistuje. Tento termín se sice používá, ale každá zahrada vyžaduje byť jen minimální množství práce a bez vašeho přičinění se zkrátka neobejde. Vždy musíte sekat trávník, kompostovat, zastřihávat keře nebo zalévat. Je však možné, že za vás bude sekat solární sekačka, zalévat automatická závlaha a na pravidelnou péči o zahradu si najmete zkušeného zahradníka, který se za vás o vše nezbytné za nemalou finanční částku postará.

Drenáž a závlaha

Jaro je vhodné období na realizaci zahrady. Samotné výsadbě však předcházejí ještě jiné práce, bez nichž nemůžete začít. Je třeba vytvořit případnou drenáž, vybudovat závlahový systém, položit elektrické kabely zahradního osvětlení, navézt zeminu k modelaci terénu či postavit schody nebo další drobné stavby. Ne každá zahrada však potřebuje drenáž a ne každý chce automatickou závlahu. Vše závisí i na finančních prostředcích a na tom, jak moc chcete mít zahradu automatizovanou a co vám do budoucna ulehčí práci. Drenáží se rozumí odvodnění. Zamokřený pozemek bývá většinou nízko položený, případně leží v blízkosti vodního toku, kde mu hrozí vysoká hladina podzemní vody. Ve většině případů však jde o nepropustnou jílovitou půdu, která velice těžko propouští vodu, především ve spodních vrstvách. Zejména v zimě je nadměrně vlhká, kvůli čemuž v ní většina rostlin uhnije, a v létě je naopak na povrchu příliš suchá a popraskaná, neudrží vlhkost a rostliny zase trpí nedostatkem vody. V takovém případě máte dvě možnosti – část zeminy shrnout a navézt kvalitní půdu alespoň do výšky 30–40 centimetrů nebo vytvořit drenáž pomocí drenážních odtokových trubek. Při rozhodování vám pomůže, když vykopete metr hlubokou zkušební jámu, v níž přesně uvidíte jednotlivé propustné i nepropustné vrstvy půdy. Drenážování přenechte odborníkům, kteří vám odvodní buď celý pozemek, nebo jeho nejproblémovější části, v nichž se během deště a po něm drží voda. K samostatné závlaze a položení elektrických kabelů se dostaneme později v následujících dílech. Předtím vám však poradíme, jak správně navrhnout síť chodníků, cestiček, příjezdovou cestu ke garáži a ukážeme správné rozmístění drobných staveb, aby zahrada měla svůj začátek a konec.

V kompozici rozlišujte…

  • Popředí – zde se soustřeďují dřeviny s hrubou texturou a zajímavé prvky. Nemělo by jich být ale mnoho, jen tolik, aby vás oslovily. Popředí nelze v zorném poli přehlédnout celé, prvků by tu tedy mělo být méně.
  • Pozadí – vyvolává nostalgické pocity, vzpomínky, pohled na oblohu, pozorovatel vnímá boční kulisy stromů a jeho pohled končí v dálce. Pozadí je možné zvýraznit výsadbou neutrální barvy a s jemnou strukturou.
  • Střed – znázorňuje nenápadný přechod mezi popředím a pozadím s přiměřenou texturou. Jelikož popředí i pozadí vás už něčím zaujalo, tato zóna by měla být neutrální a uklidňující, například travnatá.
  • Na velkých plochách se uplatňují i jiné prvky, například vytvoření iluzí a optických klamů.

FOTO: SHUTTERSTOCK A THINKSTOCK

Zakládáme zahradu – Návrh zahrady – plánování, rekonstrukce, úpravy

Zakládáme zahradu – Návrh zahrady – plánování, rekonstrukce, úpravy

Zajímavé