Atraktivní zídky

Zahradní zídky využijete na rovinatém pozemku i ve svahu. V prvním případě zahradu oživí, ve druhém zpevní.

Zahradní zídky využijete na rovinatém pozemku i ve svahu.

Zahradní zídky využijete na rovinatém pozemku i ve svahu.

Oživení roviny
Na rovinaté zahradě si nemusíte dělat starosti se statikou a můžete se soustředit na estetické vyznění zídek. Pomohou vám narušit rovnou plochu nebo vytvořit zajímavou vyvýšeninu či terasu. Zídkami je možné také oddělit užitkovou zahradu od okrasné či relaxační nebo docílit pocitu soukromí. Myslete však na to, že nic se nemá přehánět a rozčlenění zahrady zídkami by mělo mít určitou logiku a smysl. Důležité je zohlednit zejména velikost pozemku a výšku a délku zídek či zídky. Pro větší atraktivitu lze zídku zalomit nebo přerušit třeba schody.

Dostupnost svahu
Aby byly svažité zahrady snadno dostupné, rozčleňují se pomocí opěrných zídek na jednotlivé terasy. Při jejich stavbě je nutné počítat s působením vody a možným sesuvem půdy, proto se u každého svahu musí vzít v potaz jeho plocha, sklon a složení. Od zjištěných hodnot a údajů se pak odvíjí postup stavebních prací a volba materiálu. Pozvolný svah lze vyřešit mírnými terénními vlnami a pahorky, pozemek pak bude vypadat přirozeněji. U prudkých svahů je vhodnější jakýkoli zásah předem konzultovat se statikem a terénní úpravy spojit se stavebními.

Každá zídka potřebuje dostatečnou drenážní či izolační vrstvu.

Každá zídka potřebuje dostatečnou
drenážní či izolační vrstvu.

Volba materiálu
Přírodní materiály jako kámen a dřevo působí v zahradě nejpřirozeněji, jsou ale nákladnější a náročnější na práci při stavbě. Betonové zdicí či opěrné systémy jsou levnější a jejich tvar je předem uzpůsoben pro zahradní výstavbu. Pokud je navíc necháte porůst rostlinami, budou vypadat přirozeně. Jaký materiál a typ stavby si tedy vybrat?

  • Suché zdění – jednou z nejhezčích zahradních zídek jsou tzv. suché zídky z  přírodního kamene. Suchá zídka do výšky 80 centimetrů, která netvoří hranici  pozemku, nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Staví se pouze z kamenů ukládaných na sucho tak, aby i bez použití pojiv (malty či betonu) byla dostatečně  stabilní. Základy suché zídky tvoří 20–40 centimetrů vysoká vrstva  štěrku, do něhož se umísťuje drenážní hadice a šířka paty zdi by měla odpovídat  třetině její výšky. Zídka vyšší než metr musí mít už mrazuvzdorné základy.  Kameny se na sebe skládají a příčně provazují od největších v dolní části zdi až po  nejmenší v koruně a průběžně se prosypávají půdou. Spáry suché zídky se osazují skalničkami.
  • Palisády – betonové palisády se používají k ohraničení a lemování různých ploch, překonání menších výškových rozdílů terénu a stavbě schodišťových stupňů.  Snadno s nimi můžete vytvářet i nepravidelné nebo zaoblené linie a kombinovat  betony různých barev. K členění pozvolného svahu lze použít i dřevěné palisády.  Při jejich výběru je důležité, aby byly správně ošetřené, nejlépe tlakově  naimpregnované. Čím kvalitnější impregnace, tím delší životnost dřeva. V  nabídkách dodavatelů naleznete palisády kruhové i řetězové půlené.
  • Svahovky – svahové tvárnice se používají nejen k úpravě svahu s nebezpečím sesuvu půdy a vytvoření teras, ale i k terénním modelacím. Duté svahové tvárnice  mohou, ale nemusejí být dělené příčkami. Plní se štěrkem či zeminou,  které jim dodají pevnost a stabilitu a umožní i osázení rostlinami. Stavba ze  svahovek není složitá, může mít různou výšku, sklon a zakřivení. Praktická je i  rychlost výstavby, životnost materiálu a jeho cena. Velice stabilní opěrná stěna  vznikne ze svahovek spojovaných armováním a vylévaných betonem.
  • Cihly a izolace – cihly se uplatní u okrasných zídek nebo nižších opěrných stěn. Musejí být však dobře izolované. Některé ve vodě rozpustné minerální látky obsažené v půdě se totiž vsakují do cihel a po odpaření vody na cihlách zůstanou tzv. solné výkvěty. Vodou nasáklá zeď také často zarůstá řasami, což kazí její  vzhled.
  • Gabionové koše – alternativou kamenné zídky jsou gabiony, tj. samonosné drátěné konstrukce naplněné kameny. Z gabionových košů lehce vytvoříte  neprůhlednou stěnu, protihlukovou bariéru, oplocení k bazénu či opěrnou zeď.  Dobře zakomponované gabiony zahradu nijak nenarušují a přitom respektují  vodní režim pozemku.

Univerzální povrch
Kamenný koberec Piedra je univerzální finální povrch z přírodních mramorových oblázků a pryskyřice, které se aplikují na nejrůznější typy venkovních a vnitřních ploch a podlah. Díky kamennému koberci získáte celistvý povrch beze spár a využijete ho také při renovaci starších nevzhledných betonových ploch. Pokládka se provádí přímo na beton (nový i starý), dlaždičky, anhydrit, asfalt, zámkovou dlažbu, dlažbu, udusaný štěrk, kačírek či jiné podobné povrchy. www.piedra.cz

FOTO: SHUTTERSTOCK

Atraktivní zídky

Atraktivní zídky