Kouzlo kvetoucího podrostu

Mnoho majitelů zahrad si s prostorem pod jehličnatými i listnatými stromy neví rady. Do podmínek pod vzrostlými keři a stromy se totiž nehodí úplně každý vegetační prvek. Zatímco trávník zde bude živořit, vhodně zvolené trvalky tu rozehrají hru pestře zbarvených květů a zajímavých listů.

Stálicí českých listnatých podrostů je sasanka hajní. Stejně efektní výsadby vytvoří i sasanka pryskyřníkovitá.

Stálicí českých listnatých podrostů
je sasanka hajní. Stejně efektní výsadby
vytvoří i sasanka pryskyřníkovitá.

Každý podrost nabízí zcela odlišné podmínky, které je nutné při výběru rostlinných druhů zohlednit. Dobře založené společenstvo pak není náročné na následnou péči, a navíc zahradu perfektně doplní.

Charakteristika výsadby
Mnoho zahradníků se snaží ve stínu pod dřevinami založit trávník, který je však již předem odsouzen k zániku. Hluboký nebo středně hluboký stín, nevyrovnané vlhkostní poměry, prokořeněná, často značně kyselá půda a dlouhodobá sněhová pokrývka na jaře zelenému koberci prostě nesvědčí. Podmínky jsou ale u každého podrostu různé a i pod stálezelenými jehličnany a opadavými listnáči panují odlišné poměry. Zatímco pod smrky a borovicemi K Kouzlo kvetoucího podrostu Mnoho majitelů zahrad si s prostorem pod jehličnatými i listnatými stromy neví rady. Do podmínek pod vzrostlými keři a stromy se totiž nehodí úplně každý vegetační prvek. Zatímco trávník zde bude živořit, vhodně zvolené trvalky tu rozehrají hru pestře zbarvených květů a zajímavých listů. 3 4 vládne tmavý stín po celý rok, což výrazně omezuje výběr vhodných rostlin, pod opadavými listnáči můžete popustit uzdu své fantazie. Květnatý podrost se ale rozhodně nemusí skládat pouze z trvalek. Uplatnění zde najdou dvouletky, cibulnaté a hlíznaté rostliny, ale také solitéry i skupiny keřů. Při zakládání podrostového záhonu vždy počítejte s určitým stupněm prokořenění, které výrazně znesnadňuje nakypření vrchní vrstvy půdy. Existuje mnoho studií, které se touto problematikou zabývají. Výsledkem mnoha z nich je řešení pomocí nově navezené vrstvy kyprého materiálu. Neporušíte tím kořeny stromů a podrostovým rostlinám zajistíte snadnější zakořenění a zásobení vodou spolu s živinami. Nemalé problémy způsobuje také srážkový stín. Nesnažte se do takového sucha vysazovat druhy náročné na vodu, protože veškerou vodu ihned spotřebují vzrostlé dřeviny. Při zakládání záhonu vždy podřizujte rostliny daným podmínkám, opačný přístup nebude nikdy fungovat.

Použité materiály
Hlavními materiály používanými při tvorbě podrostů jsou kompost, listovka a rašelina. Opět plně záleží na stávajících podmínkách. Plocha pod jehličnany bývá zpravidla výrazně kyselá a poměrně chudá na živiny. Pokud chcete kyselost ještě podpořit, doplňte půdu silnou vrstvu rašeliny. Jestliže chcete dodat živiny, přidejte plošně dobře zetlelý kompost. Chemicky vyráběná hnojiva pro začátek nepoužívejte, v první řadě je totiž nutné vylepšit fyzikální vlastnosti půdy. Pod listnatými stromy bývá situace mnohem lepší. Nachází se zde totiž silnější vrstva humózní půdy, která umožňuje buď přímou výsadbu po povrchovém nakypření, nebo vyžaduje navezení slabší vrstvy další listovky smíchané s kompostem. Příliš hutnou jílovitou půdu vylehčíte přídavkem křemičitého písku nebo jemného štěrku. Podrost dále můžete doplnit o několik solitérních kamenů nebo kusů ztrouchnivělého dřeva. Obruby se většinou u těchto výsadeb pouze obryjí ostrým rýčem. Dlouhodobější řešení nabízejí dřevěné latě, ocelová pásovina nebo hliníkové obruby. Při výběru mulče mějte na paměti charakter podrostu. Pokud se jedná o přírodě blízký typ, dobře poslouží jemně drcená borka, štěpka nebo přímo listovka. Některým typům naopak sedne minerální mulč z kačírku nebo štěrku. Takový podrost bude ovšem náročnější na odstraňování spadaného listí.

Údržba a náročnost
Většina dobře založených podrostů je na následnou péči nenáročná. Po výsadbě rostliny v suchých měsících zalévejte, po dvou až třech letech se zapojí a nebudou zálivku téměř potřebovat. K běžné péči bude určitě patřit i odstraňování náletových dřevin, které se v blízkosti vzrostlých stromů budou opakovaně vysemeňovat. Na podzim hráběmi shrabejte spadané listí, nebojte se ovšem trochu tohoto materiálu ponechat na místě. Rozklad listů totiž do půdy dodá nové živiny, které nahradí dodatečné hnojení. U podrostů přírodního typu nemusíte řešit ani likvidaci odumřelé hmoty z rostlin, která se tak na místě rozloží. V intenzivně udržovaných záhonech v jarním období suché zbytky shrabte.

Doporučené rostliny
Jak bylo již dříve uvedeno, do kvetoucího podrostu patří rostliny různých forem a skupin. V jarním období, kdy trvalky teprve začínají rašit, přicházejí na řadu cibuloviny. Některé druhy rozkvétají, už když tají poslední zbytky sněhu, zatímco další dokvétají ještě v květnu. Proto do výsadby vyberte více druhů s odlišnou dobou květu. Z trvalek vybírejte druhy s podzemními a nadzemními oddenky. Do této skupiny patří nenáročné kakosty (Geranium sp.) nebo některé škornice (Epimedium sp.). Snadno se totiž rozrůstají, a perfektně se tak hodí pro plošné výsadby. Tyto půdopokryvné druhy doplní řada trsnatých trvalek typu bohyška (Hosta sp.) a dále několik vzrůstných solitér, jako jsou udatny (Aruncus dioicus), ve vlhčí humózní půdě popelivky (Ligularia sp.) nebo mohutné sadce (Eupatorium sp.). Velice vděčnou skupinou rostlin jsou druhy krátkověkých trvalek nebo dvouletky, které se snadno přesévají. Orlíčky (Aquilegia sp.) a náprstníky (Digitalis sp.) se postarají o úchvatnou proměnlivost podrostu, který nebude nikdy úplně stejný. Naopak opatrní buďte při výsadbě pitulníku žlutého (Galeobdolon luteum). Nekontrolovatelně se rozrůstá, a je proto vhodný pouze na velké plochy.

Rostliny vhodné do kvetoucího podrostu

český názevlatinský názevvýška v době květu
barvínek menšíVinca minor0,2 m
violka vonnáViola odorata0,1 m
škornice alpskáEpimedium alpinum0,3 m
pupkovec jarníOmphalodes verna0,2 m
měsíčnice ročníLunaria annua0,7 m
prvosenka jarníPrimula veris0,25 m
konvalinka vonnáConvallaria majalis0,15 m
kokořík mnohokvětýPolygonatum multiflorum0,6 m
dlužicha krvaváHeuchera sanguinea0,35 m
sasanka japonskáAnemone hupehensis0,7 m

Ukázková výsadba
V této ukázkové výsadbě jsou rostliny vybrány do listnatého podrostu, kam dopadají alespoň část dne sluneční paprsky. Kromě výběžkatých kakostů, bergenií a mitrovniček zde rostou solitérní udatny a v létě kvetoucí fialové sadce a růžová rdesna. Proměnlivost porostu zajistí až 0,7 metru vysoké orlíčky, které se postupně rozšíří mezi další trvalky. Svěže zelenou a světle žlutou barvu do výsadby dodávají bohyšky v kultivaru ‘Honeybells’ a okrasná tráva hakonechloa ‘Aureola’. Výsadba je namulčovaná jemně drcenou borkou a vynikne v přírodě blízké i ryze okrasné zahradě.

Návrh výsadby kvetoucího podrostu

Návrh výsadby kvetoucího podrostu

Rostliny použité v ukázkové výsdabě

český názevlatinský názevcharakteristika
1 udatna dvoudomáAruncus dioicusvýška okolo 1 m
2 rdesnoPersicaria amplexicaulis ‘Orange Field‘trvalka, 1 m
3 sadec skvrnitýEupatorium maculatum ‘Baby Joy‘trvalka, 0,7 m
4 kakost kantabrijskýGeranium x cantabrigiense ‘Karmina‘trvalka, 0,3 m
5 bergeniaBergenia ‘Baby Doll‘trvalka, 0,3 m
6 hakonechloaHakonechloa macra ‘Aureola‘okrasná tráva, 0,4 m
7 orlíček obecnýAquilegia vulgariskrátkověká trvalka, 0,7 m
8 bohyška jitrocelováHosta plantaginea ‘Honeybells‘trvalka, 0,8 m
9 mitrovnička srdcolistáTiarella wherryitrvalka, do 0,3 m
Návrh výsadby kvetoucího podrostu

Návrh výsadby kvetoucího podrostu

FOTO: AUTORKA A SHUTTERSTOCK
KRESBY: AUTORKA

Kouzlo kvetoucího podrostu

Kouzlo kvetoucího podrostu