Rozhovory s architektem

Zvláštním odvětvím zahradní tvorby je zakládání předzahrádek. Samotné slovo předzahrádka výborně vystihuje, o co vlastně jde. Je to zahrádka před zahradou nebo před domem. Založení předzahrádky vyžaduje trochu jiný přístup než běžné zahradničení na velké ploše. A právě o tom si tentokrát popovídáme se zahradníkem Pavlem Chloubou.

Nízké plůtky z buxusu klikatící se podél přístupového chodníku zjemňují prostor předzahrádky a dodávají jí elegantní vzhled.

Nízké plůtky z buxusu klikatící
se podél přístupového chodníku
zjemňují prostor předzahrádky
a dodávají jí elegantní vzhled.

Co je tak specifické při zakládání předzahrádky?

Plocha předzahrádky bývá obvykle poměrně malá. Co do nákladů a nároků na odvedenou práci je to sice optimistické konstatování, založení malých ploch musí být ale precizně vymyšleno, aby působení malé předzahrádky bylo atraktivní po co nejdelší dobu v roce. Při plánování předzahrádky musíte tedy zapojit veškerou fantazii a znalosti. Případné chyby jsou na malém prostoru více patrné a jejich dopad mívá často větší následky než ve velké zahradě. Všechny tyto souvislosti je dobré si uvědomit předem, ještě před zahájením fyzických prací i duševních příprav.

Co všechno by měl tvůrce předzahrádky vzít v úvahu?

Předzahrádka vytvořená převážně z trvalek vynikne pestrými barvami zejména v letním období.

Předzahrádka vytvořená převážně
z trvalek vynikne pestrými barvami
zejména v letním období.

Ve většině případů pro předzahrádky platí, že i když jde o soukromý prostor, jeho působení má více či méně veřejný dopad. Některé předzahrádky bývají sice trochu nesmyslně ukryty za hradbou pevných zdí, zpravidla jsou ale částečnou součástí veřejné zeleně. Mohou na ni proto občas působit i negativní faktory typické pro tuto zeleň.

Které to například mohou být?

Záleží na poloze předzahrádky. Pokud se nachází v blízkosti frekventované komunikace, může to být například zimní solení proti sněhu či ledu. Solný roztok pod koly projíždějících aut může odstřikovat a snadno se dostávat až do předzahrádky. Předzahrádky jsou také ohrožovány vyšší prašností a v případě, že nejsou oplocené, je mohou navštěvovat i venčící se pejsci. Tyto zdánlivé drobnosti ale mohou předzahrádku poškodit.

Může mít prolínání funkcí soukromé a veřejné zeleně nějaký dopad na vzhled předzahrádky?

To závisí na konkrétní situaci, ale osobně považuji za správné tvořit předzahrádky tak, aby bylo na co se koukat i směrem z ulice k domu. Tomuto přístupu fandím, protože pěkně založené předzahrádky mají velkou moc vylepšit naše životní prostředí. Jsou to právě předzahrádky, které v některých oblastech předčí svou úrovní veřejnou zeleň a jsou jakýmsi hnacím motorem při vytváření hodnotného prostředí měst a obcí. Ze vzhledu předzahrádky lze vyčíst hodně o povahových vlastnostech majitele domu. Trochu odbočím, ale podobně to funguje i ve městech a obcích – ze stavu veřejné zeleně lze často zjistit, jaká nálada panuje na radnici.

Podle čeho by se měly volit rostliny pro výsadbu předzahrádky?

Dokonalé využití malého prostoru před domem můžete objevovat například v Holandsku.

Dokonalé využití malého prostoru
před domem můžete objevovat
například v Holandsku.

Některá kritéria jsou samozřejmě stejná jako při zakládání běžné zahrady. Výběr rostlin se musí přizpůsobit charakteru stanoviště a je také nutné vzít úvahu jejich velikost, aby rostliny svými rozměry nepřerostly vymezený prostor nebo neudusily svoje sousedy. Důležité je však rostliny vybírat tak, aby jejich okrasný efekt byl pokud možno co nejdelší. Rostliny, které zazáří jen na kratičkou chvíli a pak „zhasnou“, se obvykle hodí do větší zahrady, kde je snadněji začleníte k jiným rostlinám, aby se jejich krása a působení postupně střídaly. Výjimkou mohou být cibuloviny, které sice kvetou poměrně krátce, ale je možné je i na malém prostoru zkombinovat tak, aby předzahrádka zůstala dlouhodobě pohledná.

Na tomto místě se často věnujeme i chybám a pěstitelským omylům. Jaké nedostatky nejčastěji vnímáte na našich předzahrádkách?

Krásu a estetično je obtížné hodnotit. Jsou to subjektivní věci, které může každý vnímat jinak, proto je nechci moc komentovat. Myslím si ale, že jednou z nejčastějších chyb, kterou můžete na předzahrádkách vidět, je neúčelnost. Na malém prostoru se občas objevují kombinace různých prvků, které se náročně udržují. Často to bývá třeba malá plocha trávníku. Ucelená a nepříliš členitá plocha nemusí představovat žádný problém. Ale občas vidím předzahrádky s trávníkem, do kterého byly bodově vysazeny různé jehličnany či malé keře, což je z hlediska údržby obtížné. Péče o takto založené předzahrádky je namáhavá, nezábavná a deprimující.

Některé předzahrádky svítí čistotou a úpravností, jinde rostou jahody, brambory nebo rajčata. Jak předzahrádky hodnotíte z hlediska jejich obsahu?

Túje vysazené do předzahrádky by se měly pravidelně udržovat.

Túje vysazené do předzahrádky by
se měly pravidelně udržovat.Túje vysazené do předzahrádky by
se měly pravidelně udržovat.

Můj názor se i v této věci vyvíjí. Před pár lety bych možná byl z hlediska sortimentu použitých rostlin více kritický, nyní se snažím větší měrou vnímat důvody, které vedou majitele předzahrádek k tomu, jakým stylem tento prostor vyřeší. V některých případech je třeba předzahrádka jediným osluněným místem v okolí domu. Je proto těžké kritizovat majitele za to, že je dominantním prvkem v předzahrádce záhon s jahodami. Mnohem více mi vadí, když je prostor předzahrádky zpustlý a neupravený. Jestliže zde rostou plevele všeho druhu, je to nejen nehezké, ale i nezdvořilé vůči sousedům. Jediná takto neupravená předzahrádka v ulici může posloužit jako zdroj možného zaplevelení, ze kterého se šíří semena plevelů do ostatních předzahrádek. Mnohem horší situace však nastane v případě, když si někdo z předzahrádky udělá téměř veřejné skladiště čehokoli. Ale to sem snad už ani nepatří.

FOTO: PAVEL CHLOUBA

Rozhovory s architektem

Rozhovory s architektem