Záhon pro ptactvo a drobné živočichy

Živočichové do zahrady bezpochyby patří, ačkoli si mnozí zahrádkáři myslí, že způsobí více škody než užitku. Přesvědčíme vás o opaku.

Ptáci v zahradě udrží nevítané škůdce na uzdě.

Pokud člověk sám nenaruší v zahradě přírodní rovnováhu, třeba vyhubením jednoho jinak běžného druhu, brzy zjistí, že si příroda dokáže pomoci v různých ohledech sama. Ještěrky a obojživelníci hubí škodlivý hmyz, ježci a žáby si rádi smlsnou na slimácích a zbytečně obávání škvoři Záhon pro ptactvo a drobné živočichy zredukují stavy mšic na rostlinách. S nastolením rovnováhy v zahradě vám může pomoci i malá tematická výsadba věnovaná právě užitečným druhům zvířat.

Charakteristika výsadby

Velikost a umístění tematické výsadby se odvíjí od velikosti pozemku. Velká plocha se vzrostlými stromy na klidném venkově samozřejmě nabízí více možností pro realizaci než malá městská zahrádka poblíž rušné silnice. Při tvorbě úkrytů a výběru vhodných rostlin zohledněte druh živočicha, který chcete do zahrady přilákat. Jedna výsadba se samozřejmě může stát útočištěm hned několika druhů zvířat. Rozkvetlý trvalkový záhon s vonnými a pestrými květy láká denní i noční motýly, vzrostlý dub nebo borovice opodál přitáhnou veverky nebo semenožravé ptáky, hromádka kamenů na slunci bude zajímat teplomilné ještěrky nebo slepýše, květináč vystlaný suchým materiálem zavěšený na stromě brzy osídlí škvoři a hromádka suchého listí a větví poskytne příbytek ježkům a obojživelníkům. Možností je tedy nepřeberné množství. Keře a stromy se suchými i šťavnatými plody budou zajímavé pro všežravé a semenožravé ptáky. Nebojte se na zahradě ponechat i přes zimu semeníky trvalek. Na zimu se do nich ukrývá hmyz, který pak loví hmyzožraví ptáci nebo se jejich semeny živí zrnožravé ptactvo. Samostatnou kapitolou je vodní prvek, ať už se jedná o drobné ptačí pítko nebo zahradní jezírko. V horkých dnech si ho zamilují vážky, obojživelníci a samozřejmě také ptáci. Pokud máte zahradu umístěnou ve vhodné lokalitě a jezírko postavené na klidném místě, můžete mít štěstí i na chráněné čolky nebo mloky. V každém případě bude mít výsadba určená pro živočichy větší úspěch na klidném místě v rohu zahrady než v jejím rušném středu. Rostliny se snažte zkombinovat tak, aby poskytovaly nektar motýlům, včelám, čmelákům a dalšímu hmyzu. V současné době se na trhu objevují užitečné domečky nejen pro ptáky, ale také pro hmyz. Výjimkou nejsou třeba domečky pro čmeláky, včely samotářky, skrýše pro škvory, ježky a žáby. Úkryty můžete vytvořit také svépomocí buď z opracovaného dřeva, nebo z přírodních surovin, jako jsou kameny, suché listí, staré větve a pařezy. Do přípravy výsadby zapojte také děti, stavění skrýší je bude určitě bavit. O vybraných užitečných zvířatech si dopředu vše nastudujte. Mnohdy jsou užiteční i takoví živočichové, které od dětství považujeme za škůdce a často je zbytečně hubíme. Mezi ně patří například všestranné pestřenky a škvoři, kteří likvidují škodlivý hmyz.

Vhodné materiály

Pro tvorbu domečků pro živočichy využijte jen čisté, škodlivými přípravky neznečištěné dřevo. Nepoužívejte nátěry s obsahem olova a jiných škodlivin, které nejsou vhodné jak pro živočichy, tak pro přírodu samotnou. Kromě kamenů, větví, suchého listí a hrabanky uplatněte i některé stavební materiály, které však nesmějí obsahovat asfaltovou lepenku a azbest. Pro stavbu suché zídky vhodné pro ještěrky a hady se hodí kromě kamene také staré cihly a části zdiva. Při tvorbě jednoduchých domečků pro čmeláky a škvory sáhněte po obyčejných terakotových květináčích. Do hmyzích staveb použijte kromě kamene a cihel také bambusové tyčky, rákos, slámu nebo seno. Materiály pro hmyzí domečky mohou být druhově pestré, je ovšem důležitá jejich nezávadnost.

Údržba a náročnost

Údržba záhonu určeného pro užitečné živočichy je minimální nebo dokonce žádná. Jakmile vysadíte rostliny a umístíte domečky a drobné stavbičky, můžete se o ně prakticky přestat starat. Živočichové jsou většinou dost plaší a větší zájem z vaší strany by je rušil. Péči věnujte spíše poškozeným domečkům nebo trvalkovým výsadbám, které je dobré na jaře u země zastřihnout. Suché části trvalek po odstranění ponechte na místě nebo je přihoďte k suchému listí u ježčího doupěte. Finanční náročnost podobného záhonu může být nulová, náklady zahrnují jen pořízení rostlin a domečků pro živočichy.

český název
latinský název
charakteristika
levandule úzkolistáLavandula angustifoliačmeláci, včely, denní motýli
rozchodník nádhernýSedum spectabilemotýli, včely
řebříček tužebníkovitýAchillea filipendulapestřenky, vosy, včely, ptáci
zběhovec plazivýAjuga reptanspestřenky, slunéčka
rmen barvířskýAnthemis tinctoriaslunéčka, pestřenky, zlatoočky
třapatka zářiváRudbeckia fulgidavčely, čmeláci, motýli
muchovník LamarckůvAmelanchier lamarckiiveverky, motýli, včely, ptáci
hlohyně šarlatováPyracantha coccineavčely, ptáci
bez černýSambucus nigravčely, pestřenky, veverky, ptáci
buk lesníFagus sylvaticahraboši, veverky, ptáci

Doporučené rostliny

Druhy rostlin volte podle zájmové skupiny zvířat. Trvalky s pestrými květy přilákají denní motýly, čmeláky a včely, zatímco vonné druhy jsou atraktivní především pro motýly noční. Rostliny s většími semeníky na zimu rádi osídlují škvoři a hmyz, kteří se následně stávají potravou pro hmyzožravé ptáky. Duby, borovice a lísky milují veverky, žáby vyhledají skupinku kosatců, blatouchů nebo třeba leknínů. Noční motýly zlákají vůně jednoletého tabáku nebo komule a pestré barvy plamenky a sporýše navnadí čmeláky a denní motýly. Nezapomínejte ani na rostliny poskytující šťavnaté plody.

Ukázková výsadba

Navržená výsadba se hodí jak do ekologicky laděné permakulturní zahrady, tak do zahrady okrasné. Jestliže máte v zahradě několik vzrostlých stromů, můžete kompozici umístit k nim. V ukázkovém záhonu tvoří hlavní dominantu vzrostlý dub letní, který vyhledává celá řada užitečných pomocníků, třeba veverky. Zavěsíte-li do jeho koruny terakotový květináč dnem vzhůru a vycpete jeho vnitřní prostor slámou nebo senem, stane se útočištěm škvorů, kteří v zahradě drží na uzdě nepříjemné mšice. Květináč se ovšem musí jednou stranou dotýkat kmene nebo větví, aby mohl hmyz snadno migrovat. Na dub navazují další dva druhy dřevin, a to líska obecná a trnka obecná. Druhý z keřů vyhledávají díky trnitým větvím hlavně ptáci, kteří jsou v koruně perfektně chráněni proti dravcům, hlavně v době hnízdění. Ve výsadbě jsou umístěny také dvě hromady starých větví prosypané suchým listím. Najdou zde útočiště hlavně ježci, obojživelníci a hmyz. Poblíž těchto skrýši se nachází skupina kamenů umístěná na slunci. Ta je lákavá především pro ještěrky a slepýše. Kameny můžete prosypat pískem, který nabídne vhodné podmínky pro kladení vajec těchto plazů. V sortimentu trvalek převažují nenáročné druhy, které se snadno vegetativně rozrůstají nebo přesévají, proto si výsadba bude žít vlastním životem a nebude vyžadovat speciální péči. Kompozici umístěte do klidné části zahrady.

Návrh záhonu pro ptactvo a drobné živočichy

Návrh záhonu pro ptactvo a drobné živočichy

Rostliny použité v ukázkové výsadbě

český názevlatinský názevcharakteristika
1 dub letníQuercus roburveverky, ptáci, škvoři
2 líska obecnáCorylus avellanaveverky, ptáci
3 trnka obecnáPrunus spinosaptáci (potrava i hnízdění)
4 náprstník červenýDigitalis purpureačmeláci, ptáci, úkryt hmyzu
5 bělotrn modrýEchinops ritrovčely, čmeláci, motýli, ptáci
6 zavinutka podvojnáMonarda didymavčely, čmeláci, vosy, slunéčka
7 diviznyVerbascum sp.včely, čmeláci, motýli, ptáci
8 třapatkovka nachováEchinacea purpureačmeláci, motýli, pestřenky
9 mateřídouška úzkolistáThymus serpyllumvčely, čmeláci, motýli
10 agastacheAgastache ´Blue Fortune´včely, čmeláci, motýli, ptáci
11 mavuň červenáCentranthus rubervčely, motýli
12 šalvěj lékařskáSalvia officinalisvčely, motýli, úkryt hmyzu

FOTO: AUTORKA A SHUTTERSTOCK

KRESBY: AUTORKA

Záhon pro ptactvo a drobné živočichy

Záhon pro ptactvo a drobné živočichy

Zajímavé